Lista pracowników Wydziału Nauk o Ziemi UMK

Lp.

Nazwisko i Imię

Stopień, tytuł/stanowisko

Jednostka organizacyjna

e-mail

telefon

1

Adamiak
Czesław

dr/asystent

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2571

2

Andrzejewska Małgorzata

mgr/specjalista

Dziekanat

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

4443

3

Andrzejewski Leon

prof. dr hab./prof. zw.

Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2580

4

Araźny Andrzej

dr/adiunkt

Katedra Meteorologii i Klimatologii

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2617

5

Barska Liliana

samodzielny referent

Dziekanat

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2584

6

Biczkowski Mirosław

dr/adiunkt

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2596
7

Biegańska Jadwiga

dr/adiunkt

Katedra Studiów Miejskich
i Rozwoju Regionalnego

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2602
8

Burdziej Jan

dr/asystent

Katedra Geomatyki
i Kartografii

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2567

9

Chabowski Marek

mgr/geograf

Katedra Geomorfologii
i Paleogeografii Czwartorzędu

Pracownia Sedymentologii
i Paleoekologii

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2544
10

Charzyński Przemysław

dr hab./adiunkt

Katedra Gleboznawstwa
i Kształtowania Krajobrazu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2625
11

Chodkowska-Miszczuk Justyna

dr/adiunkt

Katedra Studiów Miejskich
i Rozwoju Regionalnego

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2561
12

Dąbrowski Michał

mgr/geograf

Katedra Gleboznawstwa
i Kształtowania Krajobrazu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2558
13

Dubownik Anna

dr/adiunkt

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2598
14

Gamrat Wojciech

dr/asystent

Katedra Geomorfologii
i Paleogeografii Czwartorzędu

Pracownia Sedymentologii
i Paleoekologii

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2581
15

Golba Radosław

mgr/asystent

Katedra Geomatyki
i Kartografii

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2564
16

Gonet Sławomir

prof. dr hab./prof. zw.

Katedra Gleboznawstwa
i Kształtowania Krajobrazu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2552
17

Grzelak-Kostulska Elżbieta

dr hab./adiunkt

Katedra Studiów Miejskich
i Rozwoju Regionalnego

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2604
18

Hulisz Piotr

dr hab./adiunkt

Katedra Gleboznawstwa
i Kształtowania Krajobrazu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2553
19

Jamorska Izabela

dr inż./asystent

Katedra Geologii
i Hydrogeologii

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2592
20

Jankowski Michał

dr hab., prof. UMK/ prof. nadzw.

Katedra Gleboznawstwa
i Kształtowania Krajobrazu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2557
21

Jaworski Tomasz

dr/adiunkt

Katedra Geomorfologii
i Paleogeografii Czwartorzędu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2582
22

Juśkiewicz Włodzimierz

dr/geograf

Katedra Geomorfologii
i Paleogeografii Czwartorzędu

Pracownia Sedymentologii
i Paleoekologii

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2548
23

Karasiewicz Tomasz

dr/adiunkt

Katedra Geomorfologii
i Paleogeografii Czwartorzędu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2577
24

Kejna Marek

dr hab., prof. UMK/ prof. nadzw.

Katedra Meteorologii
i Klimatologii

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2619
25

Kluba Mieczysław

dr/st. wykładowca

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2599
26

Kot Rafał

dr/adiunkt

Katedra Geomorfologii
i Paleogeografii Czwartorzędu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2578
27

Kozieł Zenon

dr hab., prof. UMK/ prof. nadzw.

Katedra Geomatyki
i Kartografii

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2563

28

Kozłowska Dorota

dr/adiunkt

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2574
29

Kozłowski Leszek

dr/adiunkt

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2601
30

Krawiec Anita

mgr/specjalista

Dziekanat

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2587
31

Krawiec Arkadiusz

dr hab. inż./adiunkt

Katedra Geologii
i Hydrogeologii

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2594
32

Kubiak-Wójcicka Katarzyna

dr/adiunkt

Katedra Hydrologii
i Gospodarki Wodnej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2613
33

Kunz Mieczysław

dr hab./adiunkt

Katedra Geomatyki
i Kartografii

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2566
34

Labak-Mechowska Ewa

mgr inż./asystent

Katedra Geologii
i Hydrogeologii

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2589

35

Lewandowska Aleksandra

mgr/asystent

Katedra Studiów Miejskich
i Rozwoju Regionalnego

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2633

36

Markiewicz Maciej

dr/adiunkt

Katedra Gleboznawstwa
i Kształtowania Krajobrazu
mawicz@umk.p 2554
37

Marszelewski Włodzimierz

dr hab., prof. UMK/prof. nadzw.

Katedra Hydrologii
i Gospodarki Wodnej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2612
38

Mendyk Łukasz

mgr/asystent

Katedra Gleboznawstwa
i Kształtowania Krajobrazu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2626
39

Michalski Adam

dr/geograf

Katedra Gleboznawstwa
i Kształtowania Krajobrazu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2558
40

Molewski Paweł

dr hab., prof. UMK/ prof. nadzw.

Katedra Geomorfologii
i Paleogeografii Czwartorzędu

Pracownia Sedymentologii i Paleoekologii

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2545

41

Muszkieta Radosław

dr hab., prof. UMK/ prof. nadzw.

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. 2572
42

Narloch Włodzimierz

dr/asystent

Katedra Geologii
i Hydrogeologii

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2590

43

Nowak
Marcin

dr/asystent

Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2608

44

Pawłowski
Bogusław

dr/adiunkt

Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2610
45

Jakubowska Lucyna

mgr/specjalista

Pracownia Zbiorów Kartograficznych i Reprografii Cyfrowej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2542
46

Pilarska Agnieszka

dr inż./asystent

Katedra Geomatyki
i Kartografii

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2562
47

Pius Bożena

dr/adiunkt

Katedra Hydrologii
i Gospodarki Wodnej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2614
48

Przybylak Rajmund

prof. dr hab./prof. zw.

Katedra Meteorologii
i Klimatologii

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2621
49

Rogatka Krzysztof

dr inż./adiunkt

Katedra Studiów Miejskich
i Rozwoju Regionalnego

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2560
50

Rudnicki Roman

dr hab., prof. UMK/prof. nadzw.

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2600
51

Rudź Elżbieta

mgr/st. referent inż.-tech.

Katedra Meteorologii
i Klimatologii

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2615
52

Rynkiewicz Liliana

mgr/kierownik dziekanatu

Dziekanat

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2585
53

Sadurski Andrzej

prof. dr hab./prof. zw.

Katedra Geologii
i Hydrogeologii

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2591
54

Sewerniak Piotr

dr inż. /adiunkt

Katedra Gleboznawstwa
i Kształtowania Krajobrazu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2551
55

Smoleńska Olga

dr/adiunkt

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2573
56

Sobota Ireneusz

dr hab./adiunkt

Katedra Hydrologii
i Gospodarki Wodnej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2609
57

Sokołowski Dariusz

dr hab., prof. UMK/ prof. nadzw.

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2570

58

Solarczyk Adam

dr/geograf

Katedra Hydrologii
i Gospodarki Wodnej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2546

59

Strzyżewski Tomasz

mgr/asystent/doktorant

Katedra Meteorologii
i Klimatologii

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2620
60

Szyda Barbara

dr/asystent

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2569
61

Szymańska Daniela

prof. dr hab./prof. zw.

Katedra Studiów Miejskich
i Rozwoju Regionalnego

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2606
62

Środa-Murawska Stefania

dr/adiunkt

Katedra Studiów Miejskich
i Rozwoju Regionalnego

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2559
63

Świtoniak Marcin

dr/adiunkt

Katedra Gleboznawstwa
i Kształtowania Krajobrazu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2555
64

Uscka-Kowalkowska Joanna

dr/adiunkt

Katedra Meteorologii
i Klimatologii

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2618
65

Weckwerth Piotr

dr hab./adiunkt

Katedra Geomorfologii
i Paleogeografii Czwartorzędu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2575
66

Wojciechowska-Berdzik Mirela

mgr/specjalista

Dziekanat

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2586

67

Wojtkiewicz Maja

dr/adiunkt

Katedra Geomatyki
i Kartografii

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. 2565

68

Wołodźko Małgorzata

dr/adiunkt

Katedra Studiów Miejskich
i Rozwoju Regionalnego

 

2603

69

Wolska Ewa

-/specjalista

Dziekanat

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

4470
70

Wysota Wojciech

prof. dr hab./prof. zw.

Katedra Geologii
i Hydrogeologii

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2593

71

Wyszyński Przemysław

dr/adiunkt

Katedra Meteorologii
i Klimatologii

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. 2616