Wielki Test Wiedzy Geograficznej 2015

ZAPROSZENIE

 

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

we współpracy z Toruńskiem Oddziałem Polskiego Towarzystwa Geograficznego

zaprasza uczniów szkół średnich

do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Wielkiego Testu Wiedzy Geograficznej

 

Konkurs odbędzie się dnia 11 kwietnia 2015 r.

na Wydziale Nauk o Ziemi UMK przy ulicy Lwowskiej 1 w Toruniu

 

Konkurs powiązany jest z warsztatami metodycznymi dla nauczycieli geografii,
pt. „Lekcja geografii inna niż wszystkie”.

 

Laureaci Konkursu otrzymują maksymalną liczbę punktów z postępowania kwalifikacyjnego na wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale Nauk o Ziemi UMK

W imieniu Władz Wydziału i Organizatorów

 

 

 Dziekan WNoZi

  

Przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Wojciech Wysota

 

dr Monika Radwańska

 

 

 

Regulamin   Harmonogram konkursu  Harmonogram warsztatów metodycznych  Karta Zgłoszenia

Lista szkół uczestniczących w konkursie