Strategia rozwoju Wydziału

Strategia rozwoju Wydziału Nauk o Ziemi na lata 2013–2020 szczegółowo formułuje cele strategiczne w zakresie nauki, kształcenia i zarządzania, określa misję oraz zawiera analizę SWOT.

 

Czytaj więcej...