Sławni i Najlepsi Absolwenci

Galeria Sławnych Absolwentów Wydziału


 

Wyboru Sławnego Absolwenta Wydziału (SAW) dokonuje Kapituła Galerii SAW. Zadaniem Kapituły jest wybór rozpoznawalnego absolwenta – dawnej Katedry Geografii, Zespołu Katedr Geografii, Instytutu Geografii czy obecnego Wydziału Nauk o Ziemi, który ze względu na swoje osiągnięcia zawodowe, społeczne, sportowe  czy w zakresie upowszechniania kultury, jest uznaną na poziomie lokalnym, regionalnym czy krajowym osobowością będącą wizytówką i ambasadorem Wydziału a portret tej osoby zostanie zawieszony w Galerii Sławnych Absolwentów Wydziału podczas uroczystości Dnia Wydziału.

 

 

 

 

 

 

Sławni Absolwenci Wydziału


2013 2014 2015

Michał Zaleski
Prezydent Miasta Torunia
Absolwent kierunku geografia (1976)

Ryszard Olszewski
wybitny koszykarz – olimpijczyk
Absolwent kierunku geografia (1958)

Mirosław ”Maurycy” Męczekalski
muzyk bluesowy – założyciel zespołu TORTILLA
Absolwent kierunku geografia
(1990)

2016 2017  
 
Jarosław Lewandowski
dziennikarz Telewizji Polskiej
Absolwent kierunku geografia (1995)
   

 

 


Galeria Najlepszych Absolwentów Wydziału


Najlepsi absolwenci Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wybierani się decyzją Rady Wydziału spośród zgłoszonych kandydatur. Tytuł najlepszego absolwenta Wydziału otrzymać może osoba, która: ukończyła studia w terminie określonym regulaminem studiów ze średnią ocen nie niższą niż 4,5 obliczoną z wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego otrzymała oceny bardzo dobre oraz ma osiągnięcia w pracy badawczej. Przy dokonywaniu oceny kandydatur bierze się pod uwagę również aktywność w kołach naukowych, samorządzie studenckim, organizacjach studenckich lub w innych formach działalności naukowej i społecznej.

 

 

 

 

 

Najlepsi Absolwenci Wydziału


 

2012 2013 2014

Marcin Sobiech
Absolwent kierunku geografia 

Katarzyna Gil
Absolwentka kierunku geografia 

Patrycja Szarek
Absolwentka kierunku geografia
     
2015 2016  
 

Kamila Walenciak
Absolwentka kierunku
geoinformacja środowiskowa