Uchwały Rady Wydziału 2017

20162015, 2014,  2013,  2012

Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu podjęte w 2017 roku

 

Uchwała nr 1

w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2017/18 (załącznik)

Uchwała nr 2

w sprawie utworzenia Polsko-Chińskiego Centrum Badań nad Turystyką

Uchwała nr 3

w sprawie powołania prof. dr hab. Wojciecha Wysoty na kierownika Polsko-Chińskiego Centrum Badań nad Turystyką

Uchwała nr 4

w sprawie nawiązania współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Grodnie (Białoruś)

Uchwała nr 5

w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Mendyka

Uchwała nr 6

w sprawie wyznaczenia egzaminów i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Mendyka

Uchwała nr 7

w sprawie przeprowadzenia wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji UMK interdyscyplinarnego przewodu doktorskiego mgr. Sławomira Waldemara Brózdy

Uchwała nr 8

w sprawie projektu efektów kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku sport i wellness (załącznik)

Uchwała nr 9

w sprawie programu i planu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku sport i wellness

Uchwała nr 10

w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku sport i wellness

Uchwała nr 11

w sprawie propozycji zasad rekrutacji na kierunek sport i wellness (załącznik)

Uchwała nr 12

w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku sport i wellness

Uchwała nr 13

w sprawie programu i planu studiów podyplomowych w zakresie planowania przestrzennego (załącznik) (załącznik)

Uchwała nr 14

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie planowania przestrzennego

Uchwała nr 15

w sprawie włączenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie planowania przestrzennego do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Uchwała nr 16

w sprawie powołania dr hab. Elżbiety Grzelak-Kostulskiej na kierownika studiów podyplomowych w zakresie planowania przestrzennego

Uchwała nr 17

w sprawie programu i planu kursu dokształcającego Tourist Summer Camp – spring edition (załącznik) (załącznik)

Uchwała nr 18

w sprawie utworzenia Centrum Badań Polarnych

Uchwała nr 19

w sprawie powołania dr hab. Ireneusza Soboty na kierownika Centrum Badań Polarnych

Uchwała nr 20

w sprawie przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad i konkursów ogólnopolskich na kierunki prowadzone na Wydziale

Uchwała nr 21

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2018/19 (załącznik)

Uchwała nr 22

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/18 (załącznik)

Uchwała nr 23

w sprawie powołania dr Stefanii Środy-Murawskiej na opiekuna pracy magisterskiej

Uchwała nr 24

w sprawie zatwierdzenie tematów prac magisterskich realizowanych na studiach II stopnia na kierunkach geografia, turystyka i rekreacja oraz geoinformacja środowiskowa (załącznik) (załącznik) (załącznik) (załącznik)

Uchwała nr 25

w sprawie zatwierdzenie tematów prac licencjackich realizowanych na studiach I stopnia na kierunkach geografia, studia miejskie oraz turystyka i rekreacja (załącznik) (załącznik) (załącznik

Uchwała nr 26

w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego

Uchwała nr 27

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziałowej Komisji Wydawniczej (załącznik)

Uchwała nr 28

w sprawie uzupełnienia składu komisji skrutacyjnej na rok akademicki 2016/17

Uchwała nr 29

w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. łukasza Mendyka i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała nr 30

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Sławomira Waldemara Brózdy

Uchwała nr 31

w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Sławomira Waldemara Brózdy

Uchwała nr 32

w sprawie przyjęcia raportu o stanie jakołci kształcenia w roku akademickim 2015/16 oraz rekomendacji w zakresie doskonalenia jakości kształcenia

Uchwała nr 33

w sprawie zmiany programu i planu studiów na kierunku geografia, studia I stopnia

Uchwała nr 34

w sprawie korekty programu i planu studiów na kierunku geografia, studia II stopnia

Uchwała nr 35

w sprawie zmiany programu i planu studiów na kierunku turystyka i rekreacja, studia I stopnia

Uchwała nr 36

w sprawie zmiany programu i planu studiów na kierunku turystyka i rekreacja, studia II stopnia

Uchwała nr 37

w sprawie zmiany programu i planu studiów na kierunku geoinformacja środowiskowa, studia II stopnia

Uchwała nr 38

w sprawie nawiązania współpracy z Petersburskim Uniwersytetem Państwowym (Rosja)

Uchwała nr 39

w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich w zakresie geografii (załącznik)

Uchwała nr 40

w sprawie zmiany programu i planu kursu dokształcającego Tourist Summer Camp (załącznik1) (załącznik2)

Uchwała nr 41

w sprawie zatwierdzenia tematów prac magisterskich realizowanych na kierunku turystyka i rekreacja (załącznik)

Uchwała nr 42

w sprawie zatrudnienia dr. hab. Walerija Żukowa na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Uchwała nr 43

w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra Weckwertha na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

Uchwała nr 44

w sprawie zatrudnienia dr. hab. Ireneusza Soboty na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Uchwała nr 45

w sprawie zatrudnienia dr. Andrzeja Araźnego na stanowisku adiunkta w Katedrze Meteorologii i Klimatologii

Uchwała nr 46

w sprawie zatrudnienia dr. Marcina Świtoniaka na stanowisku adiunkta w Katedrze Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu

Uchwała nr 47

w sprawie zatrudnienia dr Justyny Chodkowskiej-Miszczuk na stanowisku adiunkta w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

Uchwała nr 48

w sprawie zatrudnienia dr. Bogusława Pawłowskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Uchwała nr 49

w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Kubiak-Wójcickiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Uchwała nr 50

w sprawie zatrudnienia dr. Leszka Kozłowskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Uchwała nr 51

w sprawie zatrudnienia dr. Marcina Nowaka na stanowisku asystenta w Katedrze Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Uchwała nr 52

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Mendyka

Uchwała nr 53

w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Łukaszowi Mendykowi

Uchwała nr 54

w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Mendyka

Uchwała nr 55

w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Lewandowskiej

Uchwała nr 56

w sprawie wyznaczenia egzaminów i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Lewandowskiej

Uchwała nr 57

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Marcina Sykuły

Uchwała nr 58

w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Sykuły

Uchwała nr 59

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2017

Uchwała nr 60

w sprawie zatwierdzenia programu studiów doktoranckich w zakresie geografii (załącznik)

Uchwała nr 61

w sprawie zatrudnienia dr. Tomasza Jaworskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

Uchwała nr 62

w sprawie zatrudnienia dr Anny Dubownik na stanowisku adiunkta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Uchwała nr 63

w sprawie zatrudnienia dr. Mirosława Biczkowskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Uchwała nr 64

w sprawie zatrudnienia dr. Czesława Adamiaka na stanowisku adiunkta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Uchwała nr 65

w sprawie zatrudnienia dr. Mieczysława Kluby na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Uchwała nr 66

w sprawie zatrudnienia mgr. Radosława Golby na stanowisku asystenta w Katedrze Geomatyki i Kartografii

Uchwała nr 67

w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Pospieszyńskiej na stanowisku asystenta w Katedrze Meteorologii i Klimatologii