Uchwały Rady Wydziału 2012

2015, 2014,  2013,  2012

Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu podjęte w 2012 roku 

Uchwała nr 1

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej na rok akademicki 2012/13

Uchwała nr 2

w sprawie aktualności danych zawartych we wniosku do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

Uchwała nr 3

w sprawie zmiany na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku geografia nazwy specjalności nauczanie geografii i biologii

Uchwała nr 4

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego

Uchwała nr 5

w sprawie zatwierdzenia programu studiów podyplomowych w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego

Uchwała nr 6

w sprawie zatwierdzenia planu studiów podyplomowych w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego

Uchwała nr 7

w sprawie kandydata na kierownika studiów podyplomowych w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego

Uchwała nr 8

w sprawie zlecenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2012/13

Uchwała nr 9

w sprawie zlecenia prowadzenia wykładów i seminariów dyplomowych osobom ze stopniem doktora

Uchwała nr 10

w sprawie kryteriów przyznawania stypendiów projakościowych w roku akademickim 2012/13 i 2013/14

Uchwała nr 11

w sprawie zatrudnienia dra hab. Rajmunda Skowrona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Uchwała nr 12

w sprawie kierownika studiów doktoranckich

Uchwała nr 13

w sprawie opieki nad Zakładem Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych

Uchwała nr 14

w sprawie przekształcenia struktury organizacyjnej Wydziału

Uchwała nr 15

w sprawie powołania kierowników nowych jednostek organizacyjnych na Wydziale

Uchwała nr 16

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej na kadencję 2012–2016

Uchwała nr 17

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień na kadencję 2012–2016

Uchwała nr 18

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wydawniczej na kadencję 2012-2016

Uchwała nr 19

w sprawie zaopiniowania osób do Komisji ds. studiów doktoranckich

Uchwała nr 20

w sprawie powołania Komisji ds. egzaminu licencjackiego

Uchwała nr 21

w sprawie przedstawienia kandydata do Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Uchwała nr 22

w sprawie ustalenia godła i barwy dla Wydziału

Uchwała nr 23

w sprawie regulaminów ćwiczeń terenowych, egzaminu licencjackiego, praktyk zawodowych, opiekuna roku

Uchwała nr 24

w sprawie upoważnienia do pełnienia funkcji opiekuna pracy dyplomowej

Uchwała nr 25

w sprawie anulowania uchwały nr 22 z dnia 23.11.2012 r.

Uchwała nr 26

w sprawie projektu efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku geografia

Uchwała nr 27

w sprawie projektu efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku studia miejskie

Uchwała nr 28

w sprawie projektu efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku geoinformacja środowiskowa

Uchwała nr 29

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w zakresie geografii w roku akademickim 2013/14

Uchwała nr 30

w sprawie zaopiniowania wniosków o ordery i odznaczenia państwowe oraz medal KEN

Uchwała nr 31

w sprawie zatrudnienia mgr Ewy Labak na stanowisku asystenta w Katedrze Geologii i Hydrogeologii