Harmonogram posiedzeń

Harmonogram

posiedzeń Rady Wydziału Nauk o Ziemi

w roku akademickim 2016/2017


21 października 2016 roku

25 listopada 2016 roku

16 grudnia 2016 roku

20 stycznia 2017 roku

24 lutego 2017 roku

24 marca 2017 roku

21 kwietnia 2017 roku

19 maja 2017 roku

23 czerwca 2017 roku

15 września 2017 roku

- godz. 9.15

- godz. 9.15

- godz. 9.15

- godz. 9.15

- godz. 9.15

- godz. 9.15

- godz. 9.15

- godz. 9.15

- godz. 9.15

- godz. 9.15

Harmonogram posiedzeń