Rada Wydziału

Dziekan Wydziału

1. dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

 

Prodziekani Wydziału

2. dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec

3. dr Marcin Świtoniak

 

Profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni na Wydziale

4. prof. dr hab. Leon Andrzejewski

5. prof. dr hab. Sławomir S. Gonet

6. prof. dr hab. Rajmund Przybylak

7. prof. dr hab. Andrzej Sadurski

8. prof. dr hab. Daniela Szymańska

9. prof. dr hab. Wojciech Wysota

10. dr hab. Michał Jankowski, prof. UMK

11. dr hab. Zenon Kozieł, prof. UMK

12. dr hab. Włodzimierz Marszelewski, prof. UMK

13. dr hab. Paweł Molewski, prof. UMK

14. dr hab. Radosław Muszkieta, prof. UMK

15. dr hab. Roman Rudnicki, prof. UMK

16. dr hab. Dariusz Sokołowski, prof. UMK

17. dr hab. Przemysław Charzyński

18. dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska

19. dr hab. Piotr Hulisz

20. dr hab. Mieczysław Kunz

21. dr hab. Ireneusz Sobota

22. dr hab. Piotr Weckwerth

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

23. dr Anna Dubownik

24. dr Mirosław Karasiewicz

25. dr Piotr Sewerniak

26. dr Stefania Środa-Murawska

 

Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

27. mgr Liliana Rynkiewicz

 

Przedstawiciel doktorantów

28. mgr Aleksander Adamczyk

 

Przedstawiciele studentów

29. Anna Baniewska

30.  Anna Baniewska

31. Jakub Diakowicz

32. Daria Gagacka

33. Michał Gliński

34. Paulina Matecka

35. Barbara Skorupka

 

Zaproszeni goście

Emerytowani profesorowie

prof. dr hab. Renata Bednarek

prof. dr hab. Helena Dziadowiec

prof. dr hab. Jan Falkowski

prof. dr hab. Jan R. Olędzki

prof. dr hab. Jan Szupryczyński

prof. dr hab. Gabriel Wójcik

dr hab. Ryszard Glazik, prof. UMK

dr hab. Marek Grześ, prof. UMK

dr hab. Rajmund Skowron

 

Przedstawiciel związków zawodowych

NSSZ "Solidarność" – dr Leszek Kozłowski

 

Stan na 1.11.2016 r.

Skład Rady Wydziału  Nauk o Ziemi UMK