Wyposażenie Pracowni

Pracownia wyposażona jest w sprzęt umożliwiający wykonywanie analiz granulometrycznych osadów:
 • sita,
 • wytrząsarki,
 • dezintegratory ultradźwiękowe,
 • laserowy miernik wielkości ziarna LPS-analysette 22,
 • oraz szereg przyrządów pomocniczych jak młyny, mieszadła, homogenizatory, wagi laboratoryjne.
 
W Pracowni znajdują się urządzenia do badań petrograficznych, geochemicznych i palinologicznych:
 • mikroskopy (stereoskopowy, biologiczny, polaryzacyjny),
 • graniformametry,
 • wzorce petrograficzne,
 • wzorce mineralogiczne,
 • zestawy do analizy węglanów,
 • zestawy do analizy materii organicznej.