Zasoby kartograficzne

Pracownia Zbiorów Kartograficznych posiada w swoich zbiorach mapy, atlasy, plany miast, plany batymetryczne jezior oraz wydawnictwa zwarte.

MAPY

I. mapy topograficzne archiwalne i współczesne

 • 1:10 000 układ 1965 PPGK (skorowidz)
 • 1:10 000 układ 1992 GUGiK (skorowidz)
 • 1:10 000 mapy Tatr SGWP wyd. 1984 (skorowidz)
 • 1:25 000 mapy niem.-messtichblatt dla obsz. Polski wyd. 1 i 2 (skorowidz)
 • 1:25 000 mapy niem.-messtichblatt dla obsz. Niemiec (wykaz)
 • 1:25 000 GUPK na podst. map niemieckich (wykaz)
 • 1:25 000 mapy niemieckie do wyd. 1:100 000 (skorowidz)
 • 1:25 000 mapy przedwojenne WIG wyd. 1929-1939 (skorowidz)
 • 1:25 000 mapy obrębowe powiatów wyd. od 1957 r. (wykaz)
 • 1:25 000 układ 1965 PPGK (skorowidz)
 • 1:50 000 układ „Borowa Góra” WIG wyd. 1939-1955 (skorowidz)
 • 1:50 000 układ 1965 PPGK (skorowidz)
 • 1:50 000 układ 1992 GUGiK (skorowidz
 • 1:100 000 mapy niemieckie-grossblatt (skorowidz)
 • 1:100 000 układ „Borowa Góra” WIG wyd. 1929-1939 (skorowidz)
 • 1:100 000 układ „Borowa Góra” WIG wyd. 1936-1955 (skorowidz)
 • 1:100 000 układ 1942 SGWP (skorowidz)
 • 1:100 000 układ 1980 GUGiK (skorowidz)
 • 1:100 000 układ 1992 WZK (skorowidz)
 • 1:200 000 układ 1942 SGWP (skorowidz)
 • 1:300 000 mapy niemieckie przedwojenne (skorowidz)
 • 1:300 000 WIG wyd. 1929-1939 (skorowidz)
 • 1:500 000 SGWP wyd.1947 (skorowidz)
 • 1:500 000 układ 1980 GUGiK (skorowidz)
 • 1:2 500 000 mapy świata wyd. rosyjskie (skorowidz)


II. mapy geologiczne

 • 1:25 000 mapy przedwojenne niemieckie (wykaz)
 • 1:25 000 mapy Sudetów IG wyd. 1959 (skorowidz)
 • 1:30 000 mapa geol. Tatr Polskich WG wyd. 1979
 • 1:50 000 szczegółowa mapa geologiczna Polski  PIG (skorowidz)
 • 1:100 000 mapy geologiczne Polski wyd.przedwojenne (wykaz)
 • 1:200 000 mapy geologiczne Polski PIG (skorowidz)
 • 1:200 000 mapa geologiczna Karpat IG wyd. 1954
 • 1:200 000 mapa fotogeologiczna Sudetów IG wyd. 1986
 • 1:250 000 mapa geol. Obszar przygraniczny Polski i Białorusi PIG, 2011
 • 1:300 000 przeglądowa mapa geol. Polski IG wyd.1947-1953 (skorowidz)
 • 1:300 000 mapa surowców mineralnych Polski IG (skorowidz)
 • 1:300 000 mapa geol.-inż. Polski IG (skorowidz)
 • 1:500 000 mapa geologiczna Polski WG, 1986
 • 1:500 000 mapa geol. Polski bez utw. czwartorzędowych IG, 1977
 • 1:500 000 mapa geol. Polski bez utw. ken. i kred. IG, 1978
 • 1:500 000 mapa geol. Polski bez utw. ken., kred. i jur. IG, 1980
 • 1:500 000 mapa wrażliwości wód podz. Polski na zanieczysz. AGH, 2011
 • 1:1 000 000 mapa tektoniczna Polski PIG, 1992
 • 1:2 500 000 mapa tekt. Europy wyd. rosyjskie, 1962
 • mapy geologiczno-turystyczne parków narodowych (wykaz)


III. mapy geomorfologiczne

 • 1:50 000 wyd. PAN (skorowidz)
 • 1:100 000 mapa morfogenetyczna Wys. Krajeńskiej wyd. PAN
 • 1:300 000 mapa geomorfologiczna woj. bydgoskiego
 • 1:500 000 mapa geomor. Polski  wyd. PAN
 • 1:500 000 mapa morfogenetyczna Dolnego Powiśla


IV. mapy hydrograficzne i hydrogeologiczne

 • 1:50 000 mapy hydrograficzne  wyd. PAN (skorowidz)
 • 1:50 000 mapy hydrograf. układ 1965 OPGK Poznań (skorowidz)
 • 1:50 000 mapy hydrograf. układ 1992 GUGiK (skorowidz)
 • 1:200 000 podział hydrograficzny Polski IMiGW, 1980 (skorowidz)
 • 1:200 000 podział hydrograficzny Polski IMiGW, 2005 (skorowidz)
 • 1:200 000 mapy hydrogeologiczne Polski wyd. IG (skorowidz)
 • 1:300 000 mapy hydrogeologiczne Polski wyd. IG (skorowidz)
 • 1:500 000 mapy hydrograficzne Polski wyd. PAN 1975 (skorowidz)
 • mapy koryta Wisły wyd. niemieckie – odcinek Dolnej Wisły, 1881


V. mapy sozologiczne


VI. mapy glebowe i glebowo-rolnicze

 • 1:25 000 mapy glebowo-rolnicze gmin (wykaz)
 • 1:25 000 mapy gleb wyd. przedwojenne niemieckie (wykaz)
 • 1:100 000 mapy glebowe województw (wykaz)
 • 1:300 000 mapy gleb Polski wyd. IUNiG (skorowidz)
 • 1:300 000 mapa gleb woj. bydgoskiego UMK, 1973
 • 1:500 000 Mapa gleb Polski  wyd. PAN 1972 , 4 arkusze


VII. mapy administracyjne

 • 1:100 000 pow. - płaskie, podział 1950 r. (wykaz)
 • 1:100 000 woj. - płaskie, podział 1975 r. (wykaz)
 • 1:300 000 woj. - płaskie, podział 1950 r. (wykaz)
 • 1:300 000 woj. - płaskie, podział 1975 r. (wykaz)
 • mapy administracyjne Polski 1:750 000 - składane (wykaz)
 • mapy administracyjne woj. - składane (wykaz)


VIII. mapy samochodowe

 • mapy samochodowe Europy - składane (wykaz)
 • mapy samochodowe państw - składane (wykaz)
 • mapy samochodowe Polski - składane (wykaz)
 • mapy samochodowe województw - składane (wykaz)


IX. mapy przeglądowe

 • mapy przeglądowe świata (wykaz)
 • mapy przeglądowe państw (wykaz)
 • mapy przeglądowe Polski (wykaz)
 • mapy przeglądowe województw (wykaz)


X. mapy turystyczne

 • mapy turystyczne świata (wykaz)
 • mapy turystyczne Polski (wykaz)
 • mapy turystyczne obszarów Polski Północnej (wykaz)
 • mapy turystyczne obszarów Polski Południowej (wykaz)
 • mapy geologiczno-turystyczne parków narodowych (wykaz)


XI. mapy krajoznawcze (wykaz)

XII. mapy ochrony przyrody (wykaz)

XIII. mapy zabytków (wykaz)
 

ZBIÓR DANYCH GIS

 • NMT LiDAR (.xyz)
 • BDOT 10k (.shp)
 • Vmap level 2 (.shp)
 • Mapa topograficzna 1:100 000, układ GUGiK 80 (GEOTIFF)


ATLASY

 • fizyczne świata - wydania obcojęzyczne
 • fizyczne świata – wydania polskie
 • fizyczne Polski
 • samochodowe świata
 • samochodowe Polski
 • samochodowe województw
 • samochodowe miast
 • atlasy województw
 • atlasy szkolne
 • atlasy oceanów
 • atlasy geologiczne
 • atlasy hydrograficzne
 • atlasy klimatyczne
 • rzeźby terenu
 • ochrony środowiska
 • gospodarcze
 • turystyczne
 • miast
 • historyczne
 • różne


PLANY

 • plany miast (wykaz)
 • plany batymetryczne jezior (wykaz)


WYDAWNICTWA ZWARTE

 • archiwa wierceń
 • objaśnienia do map geologicznych 1:50 000
 • objaśnienia do map geologicznych 1:200 000
 • objaśnienia do map hydrogeologicznych 1:200 000
 • objaśnienia do map hydrograficznych 1:50 000
 • objaśnienia do map geomorfologicznych 1:50 000
 • przewodniki