Kontakt

Wydział Nauk o Ziemi

Pracownia Zbiorów Kartograficznych i Reprografi Cyfrowej

ul. Lwowska 1

87-100 Toruń

tel.: +48 56 611 25 42