Aktualności Katedry Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

III Konferencja Miasto w badaniach i praktyce
Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk zapraszają do udziału w III Konferencji pt. Miasto w badaniach i praktyce, która odbędzie się 22 kwietnia 2016 roku na Wydziale Nauk o Ziemi UMK w Toruniu (ul. Lwowska 1), w Sali wykładowej im. Profesora Władysława Niewiarowskiego.
Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń na temat zintegrowanego rozwoju miast. Podczas konferencji wyniki swoich badań i praktycznych wdrożeń zaprezentują przedstawiciele nauki i praktycy podejmujący, na co dzień, decyzje wpływające na funkcjonowanie miasta i życie jego mieszkańców.

Zaproszenie

 

Miasto w badaniach i praktyce

16 października 2015 roku odbyła się II Konferencja z cyklu "Miasto w badaniach i praktyce". Spotkanie zgromadziło liczne grono osób zainteresowanych szeroko rozumianą problematyka miejską zarówno badaczy jak i praktyków. W konferencji wzięli udział m.in. pracownicy naukowi Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a także przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko–Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku oraz Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Wszystkim uczestnikom konferencji dziękujemy za owocne spotkanie. 

 

Zaproszenie na II Konferencję pt. Miasto w badaniach i praktyce

Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk zapraszają do udziału w II Konferencji pt. Miasto w badaniach i praktyce, która odbędzie się 16 października 2015 roku w Toruniu, w sali konferencyjnej Hotelu Uniwersyteckiego, ul. Szosa Chełmińska 83.
Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń na temat zintegrowanego rozwoju miast. Podczas konferencji wyniki swoich badań i praktycznych wdrożeń zaprezentują zarówno przedstawiciele nauki jak i praktycy podejmujący, na co dzień, decyzje wpływające na funkcjonowanie miasta i życie jego mieszkańców.
Zaproszenie

 

10th International Conference Man - City - Nature

Department of Urban Studies and Regional Development, Faculty of Earth Sciences Nicolaus Copernicus University and The Committee on Geographical Sciences of the Polish Academy of Sciences are honoured to invite to the 10th  International Conference “Man - City - Nature” entitled: Integrated development of cities and regions: local and regional perspective. More information on website.
Programme

 

Obrony prac magisterskich i magisterskie słodkości

16 czerwca 2015 roku w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego odbyły się pierwsze w tym roku obrony prac magisterskich. Do egzaminu magisterskiego przystąpiło sześcioro seminarzystów profesor Danieli Szymańskiej. Po trudach ostatniego na studiach egzaminu wszyscy uzyskali upragniony tytuł. Świeżo upieczonym magistrom GRATULUJEMY! Rodzinny Dom Dziecka na Wrzosach dziękuje za magisterskie słodkości (cukierki), które od kilku lat dostarczają nowo wypromowani magistrowie. Radość dzieci jest ogromna.
 

   

 

Wizyta  Associate Professor dr hab Simona Kušara

W dniach 17-22 maja  2015 w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi UMK przebywał z wizytą  Associate Professor dr hab. Simon Kušar z University of Ljubljana (Słowenia).
Profesor  Kušar przyjechał do Torunia w ramach  Erasmus+ Teaching Staff Mobility i wygłosił kilka wykładów na temat rozwoju obszarów miejskich oraz potencjału turystycznego i możliwości rozwoju turystyki w Słowenii dla studentów geografii oraz studentów studiów miejskich. Spotkał się również z Władzami Wydziału i pracownikami Katedry Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego. Podczas wizyty omówiono perspektywy współpracy naukowej i dydaktycznej. Podczas wyjazdu terenowego zapoznał się z problemami rozwoju społeczno-gospodarczego miast i regionów położonych w Dolnie Wisły.

 

IX bieg Papieski

W piątek 15 maja 2015 roku studenci Studiów Miejskich i Geografii turystycznej  oraz pracownicy katedry Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego  pomagali w obsłudze IX biegu Papieskiego, który odbył się w Parku Miejskim przy Martwej Wiśle. Studenci- wolontariusze wręczali medale, nadzorowali przebieg biegów oraz częstowali uczestników biegów smakowitymi batonami.  Był też czas na wojskową grochówkę i słodką watę cukrową.  Brawo Studenci.

 

Wywiad z Profesor Danielą Szymańską

http://www.tvtorun.net/movie/show?id=6830

 

Upamietnienie zamachu w Kenii

W poniedziałek 27 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 studenci kierunku Studia Miejskie  i kierunku geografia oraz pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu  minutą ciszy uczcili ofiary  kwietniowego zamachu terrorystycznego na studentów Garissa University College w Kenii. Cześć ich pamięci!. Peace to their memory!

 

Wizyta Profesora Marcu STAŞACA

W dniach 21-24 kwietnia br. Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego gościła Profesora Marcu STAŞACA z Uniwersytetu w Oradei  (Rumunia).  Była to już czwarta wizyta Pana Profesora na naszym Uniwersytecie, tym razem realizowana w ramach programu Erasmus + Teaching Staff Mobility. Profesor wygłosił dla studentów kilka wykładów na temat przemian społeczno-gospodarczych w Rumunii oraz możliwości rozwoju obszarów wiejskich Rumunii z punktu widzenia wykorzystania ich potencjału turystycznego.
Profesor Marcu Staşac spotkał się z władzami Wydziału. W ramach wizyty odbyło się także zebranie z pracownikami Katedry, na którym ustalono płaszczyzny dalszej współpracy naukowej i dydaktycznej.

 

X International Conference “Man-City-Nature”
Integrated development of cities and regions: local and regional perspective

Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowej X Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Man-City-Nature”, w tym roku organizowanej pod hasłem: „Integrated development of cities and regions: local and regional perspective”.
Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 października 2015 w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruniu. Organizatorami konferencji są: Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu oraz Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej

 

Promocja doktorska

W trakcie uroczystej promocji doktorskiej, która odbyła się 19 lutego 2015r., nasz kolega dr inż. Krzysztof Rogatka odebrał z rąk promotora pracy prof. dr hab. Danieli Szymańskiej dyplom doktorski

 

I Konferencja pt. „ Miasto w badaniach i praktyce”

17 listopada 2014
 

 

Jubileuszowa Konferencja Rządowej Rady Ludnościowej

1 października 2014 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się  JUBILEUSZOWA KONFERENCJA RZĄDOWEJ RADY LUDNOŚCIOWEJ zatytułowana  PRZEMIANY LUDNOŚCIOWE W POLSCE. PRZYSZŁOŚĆ DEMOGRAFICZNA. W  konferencji, udział wzięli wybitni naukowcy, przedstawiciele  instytutów badawczych, przedstawiciele Rządu, organizacji  samorządowych.
Ze strony Katedry zaproszenie przyjęła Prof. Daniela Szymańska i dr Elżbieta Grzelak-Kostulska.
Podczas konferencji zaprezentowany został  czterdziestoletni dorobek Rządowej Rady Ludnościowej, analizie poddano  sytuację demograficzną Polski i perspektywy w tym zakresie do roku  2050. W drugiej części konferencji odbyła się debata panelowa pt.  ,,Wyzwania społeczno-gospodarcze związane ze starzejącym się  społeczeństwem", moderowana przez Prezesa GUS prof. dr hab. Janusza  Witkowskiego.

 

 

Udział w konferencji DiverCITY - city for all

Dr inż. Krzysztof Rogatka z Katedry Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, wziął udział w międzynarodowej konferencji ,,DiverCITY - city for all", która odbyła się we Wrocławiu w dniach 10-12.09.2014r. Spotkanie poświęcone było planowaniu przestrzeni miejskiej, partycypacji społecznej oraz nowym wyzwaniom przed którymi stoją miasta w globalizującym się świecie. Była to także okazja do nawiązywania współpracy z przedstawicielami nauki oraz samorządów lokalnych z Polski, Norwegii i Islandii.  Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wspólnie z norweskim Ministerstwem Samorządu Terytorialnego i Modernizacji.

 

 

 

To już 25 numer Bulletin of Geography. Socio-economic Series

Ukazał się kolejny (wrześniowy) 25 numer Bulletin of Geography. Socio-economic Series. Czasopismo dostępne jest w księgarni uniwersyteckiej oraz w wersji on-line na stronie http://www.bulletinofgeography.umk.pl/25_2014.html
Zapraszamy do lektury.
Redakcja

 

Magisterki o Toruniu

W Aktualnościach Toruńskich  TV Toruń (03.07.2014) wywiad z Prof. Danielą Szymańską odnośnie niektórych tegorocznych prac magisterskich dotyczących Torunia, min: reklamy, orlików, przestrzeni sportowo rekreacyjnej, itp. - więcej na http://www.toruntv.pl/movie/show?id=4774 

Prace są do wglądu w Bibliotece Katedry Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego WNoZi UMK

 

 

Międzynarodowe Warsztaty Demograficzne

Dnia 28 czerwca 2014 roku pracownicy Katedry Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego: dr Elżbieta Grzelak-Kostulska, dr Stefania Środa-Murawska oraz dr inż. Krzysztof Rogatka wzięli udział w Międzynarodowych Warsztatach Demograficznych. W spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim naukowcy z Niemiec, Austrii, Litwy i Polski wraz z przedstawicielami samorządu lokalnego dyskutowali nad aktualnymi problemami demograficznymi oraz wyzwaniami polityki ludnościowej, w tym prorodzinnej.

 

 

 

Kolejna wizyta zagranicznej delegacji

W dniach 26-27 czerwca 2014 roku gościliśmy w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego delegację z Niemiec: Hansa-Petera Ratzke z Działu współpracy z zagranicą Jade Hochschule Oldenburg oraz Uwe Schuberta kierownika Działu zarządzania gminy Hude. W ramach wizyty dyskutowano na temat sytuacji społeczno-demograficznej gmin i małych miast w Niemczech i w Polsce.

 

 

 

Kolejny numer Bulletin of Geography. Socio-economic Series 

Ukazał się kolejny 24 numer Bulletin of Geography. Socio-economic Series. Czasopismo dostępne jest w księgarni uniwersyteckiej oraz w wersji on-line na stronie http://www.bulletinofgeography.umk.pl/24_2014.html  oraz http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/BGSS/index

Zapraszamy do lektury. 

 

Profesorowie Süleyman Demirel University (Turcja) z wizytą w Toruniu

Od 9 do 12 czerwca br. gościliśmy w Katedrze dwóch profesorów geografii  z Uniwersytetu Süleyman Demirel w Isparcie (Turcja): profesora Kadira Temurçina i Profesora Ahmeta Tokgözlü. Wizyta była okazją do prezentacji problematyki badawczej realizowanej  w  Katedrze Geografii społeczno-ekonomicznej  w SDU w Isparcie  oraz Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego WNoZi UMK oraz wymiany doświadczeń i ustalenia programu dalszej współpracy.

To już czwarta, w tym roku akademickim, wizyta profesorów zagranicznych uniwersytetów lub instytucji naukowych realizowana w ramach współpracy zagranicznej Katedry.

 

 

Pierwsze w tym roku obrony prac magisterskich już za nami

W piątek, 6 czerwca, odbyły się na naszym Wydziale pierwsze w tym roku obrony prac magisterskich. Do egzaminu magisterskiego przystąpiło siedem osób, wszyscy są seminarzystami profesor Danieli Szymańskiej. Po trudach ostatniego na studiach egzaminu wszyscy uzyskali upragniony tytuł. Świeżo upieczonym magistrom GRATULUJEMY!

 

Międzynarodowe Warsztaty Demograficzne i Dni Nowego Miasta Lubawskiego

zaproszenie

 

Planowanie przestrzeni miejskiej oraz funkcjonalizmu miejskiego – projekt DiverCity

W dniach 19-23 maja 2014 roku pracownik Katedry Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego UMK, dr inż. Krzysztof Rogatka, wziął udział w pracach grupy DiverCity, które odbyły się we Wrocławiu. Celem spotkania zorganizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju było wypracowanie rozwiązań w zakresie planowania przestrzeni miejskiej oraz funkcjonalizmu miejskiego. Prace miały charakter multidyscyplinarny i kompleksowy. W składzie grupy roboczej znaleźli się eksperci z Norwegii, Islandii, Hiszpanii i Polski.

 

 

Nasi studenci wspierają organizatorów Biegu im. Jana Pawła II

Już po raz czwarty studenci pomagają organizatorom Biegu im Jana Pawła II. Tegoroczna, VIII edycja tej dużej sportowej imprezy odbyła się w piątek 16 maja nad Martówką w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu. Podobnie jak w latach ubiegłych, do rywalizacji stanęło ponad 1400 młodych sportowców: uczniów toruńskich szkół podstawowych i przedszkoli. Na mecie na uczestników biegu czekały liczne atrakcje: poczęstunek, konkursy i zabawy. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale z wizerunkiem Jana Pawła II, a zwycięzcy puchary i dyplomy. Imprezę zaszczycił swą obecnością m.in. prezydent Torunia Michał Zaleski, a gościem honorowym był mistrz olimpijski Kamil Stoch.

Studenci studiów miejskich, oprócz wręczania medali czuwali nad prawidłowym przebiegiem imprezy i bezpieczeństwem dzieci. Cieszymy się, że tak licznie odpowiedzieli na apel organizatorów i wraz z pracownikami Katedry Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, na zasadzie wolontariatu włączają się w różne formy aktywności na rzecz naszego miasta i pomagają innym. Brawo!

 

Poniżej krótka relacja fotograficzna z V Biegu im. Jana Pawła II organizowanego w 2011 roku (pozdrawiamy studentów Turystyki i rekreacji rocznik 2009)

 

 

Doktorant Uniwersytetu w Göteborgu na stażu w Katedrze

W dniach od 14 kwietnia do 2 maja 2014 roku doktorant szwedzkiego Uniwersytetu w Göteborgu mgr Mirek Dymitrow odbył kolejny już dwutygodniowy staż naukowy, w ramach którego prowadził badania i gromadził materiał do pracy doktorskiej.

 

Promocja doktorska

W trakcie uroczystej promocji doktorskiej nasz kolega dr Sylwester Piszczek odebrał z rąk promotora pracy prof. dr hab. Danieli Szymańskiej dyplom doktorski.

   

 

Nowy doktor w Katedrze

7 marca 2014 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Rogatki nt. „Dynamika i struktura ruchu budowlanego w Polsce na początku XXI wieku” (promotorem pracy jest prof. dr hab. Daniela Szymańska, recenzentami pracy są: prof. dr hab. Andrzej Matczak i dr hab. Lidia Mierzejewska prof. UAM). Gratulujemy koledze uzyskania stopnia naukowego doktora!

  

 

Wizyta prof. Iriny Rodionowej – staż naukowy

W lutym i marcu 2014 roku gościliśmy Prof. Irinę Rodionovą z Russian Peoples' Friendship University w Moskwie, która odbyła staż naukowy w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

 

Prof. Svetlana Khusnutdinova na stażu naukowym

Od połowy października do połowy listopada 2013 roku gościliśmy na stażu naukowym w Katedrze prof. Svetlanę Khusnutdinovą z Federalnego Uniwersytetu w Kazaniu. Celem wizyty było zapoznanie się z problematyką badawczą realizowaną w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego oraz ustalenie programu współpracy.

 

Wizyta Franka Swiacznego z niemieckiego Federalnego Instytutu Badań Ludnościowych

W październiku 2013 roku gościliśmy Franka Swiacznego, pracownika naukowego Federalnego Instytutu Badań Ludnościowych w Wiesbaden w Niemczech, odpowiedzialnego za badania i doradztwo w ​​kwestiach polityki ludnościowej, międzynarodowej migracji i urbanizacji. Frank Swiaczny jest redaktorem naczelnym czasopisma „Comparative Population Studiem”i doradcą niemieckiej Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju. W latach 2000-2012 był kierownikiem grupy badawczej DGD Migracje - Integracja - Mniejszości narodowe Niemieckiego Towarzystwa Demograficznego.

W ramach wizyty nasz gość wygłosił dwa wykłady; pierwszy nt. Population Geography in Development Consultancy and Policy Advice in the Multinational UN Context” oraz drugi na zebraniu naukowym Wydziału Nauk o Ziemi w dn.17.10.2013 nt.” Trends of Global Demographic Change and Implications for Sustainable Development”

 

IX Międzynarodowa Konferencja z cyklu Man-City-Nature

W dniach 14-15 października 2013 roku odbyła się kolejna, IX Międzynarodowa Konferencja Man-City-Nature - Integrated development of cities and regions objęta honorowym patronatem J.M. Rektora UMK prof. Andrzeja Tretyna i Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego oraz Man-City-Nature Workshops. Organizatorem konferencji i warsztatów była Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego WNoZi UMK oraz Toruński Oddział PTG.

Konferencja zgromadziła 120 gości z 12 krajów: Serbii, Nigerii, Niemiec, Rumunii, Łotwy, Czech, Białorusi, Austrii, Szwecji, Rosji, Kazachstanu oraz Polski. Obrady Man-City-Nature uświetnił międzynarodowej klasy uczony – Profesor dr hab. Leszek Kosiński (Professor Emeritus Uniwersytetu Alberty w Kanadzie i Członek Królewskiego Towarzystwa Kanadyjskiego, były Sekretarz Generalny Międzynarodowej Unii Geograficznej, były Sekretarz Naukowy Międzynarodowej Rady Nauk Społecznych (ISSC) przy UNESCO w Paryżu i członek tworzonego przez nią Programu Human Dimension of Global Change, żołnierz AK, członek Szarych Szeregów i Powstaniec Warszawski).

Radę Naukową Konferencji stanowiło 16 wybitnych profesorów z 11 krajów (Polska, Austria, Grecja, Węgry, Rosja, RPA, Białoruś, Rumunia, Słowenia, Niemcy, Kanada). Spotkanie naukowców z różnych krajów było okazją do wymiany doświadczeń, poglądów, wyników badań związanych z zagadnieniem zintegrowanego rozwoju miast i regionów, tak w skali lokalnej, jak i globalnej.

Organizatorzy zadbali nie tylko o naukowy wymiar spotkania, ale również, podtrzymując tradycję, zapewnili oprawę kulturalną konferencji. Zgromadzeni goście mieli jak zwykle możliwość wysłuchania koncertu – tym razem w wykonaniu zespołu Slavic Voices. Koncerty i recitale wpisały się już na stałe do programu Międzynarodowych Konferencji Man-City-Nature (w poprzedniej edycji uczestnicy bardzo ciepło przyjęli występ Toruńskiego Kwartetu Smyczkowego).

www.man-city-nature.umk.pl/en/

www.man-city-nature.umk.pl 

 

Rozpoczynamy nowy rok akademicki 2013/2014

4 października odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów Wydziału Nauk o Ziemi. Uroczystość zaszczyciło swą obecnością wielu gości m.in. Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski. Wykład inauguracyjny pt. ”Inteligentne miasta – wyzwania przyszłości” wygłosiła prof. dr hab. Daniela Szymańska.

 

 

Doktorant ze Szwecji na stażu w Katedrze

W okresie od 30 sierpnia do 26 października 2013 roku doktorant szwedzkiego Uniwersytetu w Göteborgu mgr Mirek Dymitrow odbył staż naukowy w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego. Celem stażu były konsultacje naukowe oraz badania terenowe, których wyniki wykorzystane będą w pracy doktorskiej i artykułach naukowych.

 

Netzwerk Europa - Workshop Demographischer Wandel

W dniach od 23 do 26 sierpnia 2013 roku pracownicy Katedry Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego dr Elzbieta Grzelak-Kostulska, dr Stefania Środa-Murawska oraz mgr inż. Krzysztof Rogatka wzięli udział w  Międzynarodowej Konferencji w Hude (Niemcy) w ramach projektu  badawczego "Netzwerk Europa - Workshop Demographischer Wandel".

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz naukowcy z Niemiec, Włoch, Francji, Litwy oraz Polski dyskutowali o skutkach przemian demograficznych miast, gmin i regionów. Celem spotkania było nie tylko wskazanie wspólnych problemów, ale przede wszystkim poszukiwanie sposobów ich rozwiązywania. Wymiana doświadczeń przyniosła wiele konstruktywnych pomysłów, niezmiernie cennych dla podejmowanych inicjatyw lokalnych. Przedstawiciele środowiska naukowego czuwali nad właściwą interpretacją obserwowanych tendencji i wyznaczeniem optymalnych rozwiązań.

  

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwestra Piszczka

26 kwietnia 2013roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwestra Piszczka nt. „Przemiany obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim w kontekście rozwoju infrastruktury technicznej na przełomie XX i XXI wieku” (promotor: prof. dr hab. Daniela Szymańska, recenzenci: prof. dr hab. Jan Falkowski i prof. dr hab. Eugeniusz Zdrojewski). Gratulujemy koledze uzyskania stopnia naukowego doktora!

 

 

Nasi studenci na ćwiczeniach terenowych w Berlinie

W czerwcu 2010 roku grupa studentów Geografii pod kierunkiem dr Stefani Środy-Murawskiej odbyła tygodniowe ćwiczenia terenowe w Berlinie. W ramach ćwiczeń studenci poznawali i analizowali strukturę przestrzenno-funkcjonalną miasta.