Galeria

Nasi studenci wspierają organizatorów Biegu im. Jana Pawła II

Już po raz czwarty studenci pomagają organizatorom Biegu im Jana Pawła II. Tegoroczna, VIII edycja tej dużej sportowej imprezy odbyła się w piątek 16 maja nad Martówką w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu. 

 

Poniżej krótka relacja fotograficzna z V Biegu im. Jana Pawła II organizowanego w 2011 roku (pozdrawiamy studentów Turystyki i rekreacji rocznik 2009)

 

 

Promocja doktorska

W trakcie uroczystej promocji doktorskiej nasz kolega dr Sylwester Piszczek odebrał z rąk promotora pracy prof. dr hab. Danieli Szymańskiej dyplom doktorski.

   

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Krszysztofa Rogatki

7 marca 2014 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Rogatki nt. „Dynamika i struktura ruchu budowlanego w Polsce na początku XXI wieku” (promotorem pracy jest prof. dr hab. Daniela Szymańska, recenzentami pracy są: prof. dr hab. Andrzej Matczak i dr hab. Lidia Mierzejewska prof. UAM). Gratulujemy koledze uzyskania stopnia naukowego doktora!

  

 

IX Międzynarodowa Konferencja z cyklu Man-City-Nature

 

Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Daniela Szymańskiej ”Inteligentne miasta – wyzwania przyszłości”

 

 

Netzwerk Europa - Workshop Demographischer Wandel
W dniach od 23 do 26 sierpnia 2013 roku pracownicy Katedry Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego dr Elzbieta Grzelak-Kostulska, dr Stefania Środa-Murawska oraz mgr inż. Krzysztof Rogatka wzięli udział w  Międzynarodowej Konferencji w Hude (Niemcy) w ramach projektu  badawczego "Netzwerk Europa - Workshop Demographischer Wandel".
Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz naukowcy z Niemiec, Włoch, Francji, Litwy oraz Polski dyskutowali o skutkach przemian demograficznych miast, gmin i regionów. Celem spotkania było nie tylko wskazanie wspólnych problemów, ale przede wszystkim poszukiwanie sposobów ich rozwiązywania. Wymiana doświadczeń przyniosła wiele konstruktywnych pomysłów, niezmiernie cennych dla podejmowanych inicjatyw lokalnych. Przedstawiciele środowiska naukowego czuwali nad właściwą interpretacją obserwowanych tendencji i wyznaczeniem optymalnych rozwiązań.

  

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwestra Piszczka

26 kwietnia 2013roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwestra Piszczka nt. „Przemiany obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim w kontekście rozwoju infrastruktury technicznej na przełomie XX i XXI wieku” (promotor: prof. dr hab. Daniela Szymańska, recenzenci: prof. dr hab. Jan Falkowski i prof. dr hab. Eugeniusz Zdrojewski). Gratulujemy koledze uzyskania stopnia naukowego doktora!

 

 

Nasi studenci na ćwiczeniach terenowych w Berlinie

W czerwcu 2010 roku grupa studentów Geografii pod kierunkiem dr Stefani Środy-Murawskiej odbyła tygodniowe ćwiczenia terenowe w Berlinie. W ramach ćwiczeń studenci poznawali i analizowali strukturę przestrzenno-funkcjonalną miasta.