Publikacje

Publikacje książkowe

 

 

Rajmund Przybylak, 2016,
The Climate of the Arctic, Second Edition. Atmospheric and Oceanographic Sciences Library, 52, ss. 287, Springer, Switzerland, DOI 10.1007/978-3-319-21696-6

 

Rajmund Przybylak, Joanna Uscka-Kowalkowska, Piotr Weckwerth (red.), 2014,
Bulletin of Geography, Physical Geography Series, No. 7, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń: ss. 156.

 

Rajmund Przybylak, Andrzej Araźny (red.), 2013,
Bulletin of Geography, Physical Geography Series, No. 6, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń: ss. 115.

 BG5

Rajmund Przybylak, Andrzej Araźny (red.), 2012,
Bulletin of Geography, Physical Geography Series, No. 5, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń: ss. 113.

 

 Top div

Rajmund Przybylak, Andrzej Araźny, Marek Kejna (Eds.), 2012, 
Topoclimatic diversity in Forlandsundet region (NW Spitsbergen) in global warming conditions, Oficyna Wydawnicza "Turpress", Toruń: ss. 174.

 

 

 

 

Rajmund Przybylak, Andrzej Araźny (red.), 2011, 
Bulletin of Geography, Physical Geography Series, No. 4, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń: ss. 120.

 

Rajmund Przybylak, Andrzej Araźny (red.), 2010, 
Bulletin of Geography, Physical Geography Series, No. 3, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń: ss. 171.

 Absolwenci

Rajmund Przybylak, Kazimierz Marciniak (red.), 2010, 
Absolwenci klimatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1952-2009, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń: ss. 104.

 Polish Climate

Rajmund Przybylak, Jacek Majorowicz, Rudolf Brázdil, Marek Kejna (Eds.), 2010, 
The Polish Climate in the European Context: An Historical Overview, Hardcover ISBN: 978-90-481-3166-2 : ss.535.

 

Rajmund Przybylak, Marek Kejna (red.), 2009, 
Bulletin of Geography, Physical Geography Series, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń
No. 1
No. 2

 Bioklimat Arktyki

Andrzej Araźny, 2008, 
Bioklimat Arktyki Norweskiej i jego zmienność w okresie 1971-2000, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń: ss. 215.

 MK-Roz-przes

Marek Kejna, 2008, 
Rozkład przestrzenny i zmienność temperatury powietrza na Antarktydzie w drugiej połowie XX wieku, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń: ss. 272.

 Bezp prom slon

Joanna Uscka-Kowalkowska, 2008, 
Bezpośrednie promieniowanie słoneczne i jego ekstynkcja w atmosferze na przykładzie Puław i Papowa Toruńskiego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń: ss. 133.

 Dzial nauk-dyd

Rajmund Przybylak, Marek Kejna, Kazimierz Marciniak (red.), 2007, 
Działalność naukowa i dydaktyczna Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w latach 1947-2007, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń: ss. 167.

 Abiotyczne Srodowisko

Rajmund Przybylak, Marek Kejna, Andrzej Araźny, Piotr Głowacki (red.), 2007, 
Abiotyczne środowisko Spitsbergenu w latach 2005-2006 w warunkach globalnego ocieplenia, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń: ss. 285.

 RP-Clim-of-Arct

Rajmund Przybylak, 2003, 
The Climate of the Arctic. Atmospheric and Oceanographic Sciences Library, 26, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London: ss. 288.

 RP-Var-of-Air-Temp

Rajmund Przybylak, 2002, 
Variability of Air Temperature and Atmospheric Precipitation in the Arctic. Atmospheric and Oceanographic Sciences Library, 25, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London: ss. 330.

 MK-Air-temp

Marek Kejna, 1999, 
Air Temperature in the Admiralty Bay Region, Wydawnictwo UMK, Toruń: ss. 128.

 Obserw met

Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak (red.), 1997, 
Obserwacje meteorologiczne na Ziemi Oskara II (Spitsbergen) i w Oazie Bungera (Antarktyda), Oficyna Wydawnicza "Turpress": ss. 412

 RP-Zmiennosc-temp-pow

Rajmund Przybylak, 1996, 
Zmienność temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w okresie obserwacji instrumentalnych w Arktyce, Wydawnictwo UMK, Toruń: ss. 280.

 RP-Efekt-ciepl

Krzysztof Kożuchowski, Rajmund Przybylak, 1995, 
Efekt cieplarniany, Wiedza Powszechna, Warszawa: ss. 220.

 RP-Stos-term-wilg

Rajmund Przybylak, 1992, 
Stosunki termiczno-wilgotnościowe na tle warunków cyrkulacyjnych w Hornsundzie (Spitsbergen) w okresie 1978-1983, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław [etc.]: ss. 105.

 GW-Zag klim-glac

Gabriel Wójcik, 1976, 
Zagadnienia klimatologiczne i glacjologiczne Islandii, Wydawnictwo UMK, Toruń: ss. 226.

 

Artykuły

 

2014

Filipiak J., Przybylak R., Oliński P., 2014, Meteorological observations of Gottfried Reyger in Gdansk from 1722 to 1786 and their applicability to studies of the climate change, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU2014 – 0431.

Kejna M., 2014, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, [w:] Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2013 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, WIOŚ, Bydgoszcz: 161-169.

Kejna M., Sobota I., 2014, The influence of meteorological conditions on the flow in Struga Toruńska river (Central Poland) in the years 1994-2013, 2nd International Conference "Water resources and wetlands", Programme and Book of Abstracts, 11-13 September 2014, Tulcea (Romania), 78-79.

Kejna M., Strzyżewski T., 2014, Bilans wodny zlewni Strugi Toruńskiej (Stacja ZMŚP w Koniczynce) w latach 1994-2011 na podstawie modelu SWAT z wykorzystaniem metod GIS,  Monitoring Środowiska Przyrodniczego, v. 15: 41-50.

Kejna M., Strzyżewski T., 2014, Water resources of the Struga Toruńska river (Central Poland) in the context of climatic changes in 1994-2012, International Journal of Earth Science and Engineering, v. 7, No 1, s. 74-79.

Kejna M., Uscka-Kowalkowska J., Araźny A., 2014, Bilans promieniowania w Koniczynce koło Torunia w latach 2011 - 2012, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Vol. 23 (1), Nr 63, s. 26-42.

Kejna M., Uscka-Kowalkowska J., Araźny A., Kunz M., Maszewski R., Przybylak R., 2014, Spatial differentiation of global solar radiation in Toruń and its suburban area (central Poland) in 2012, Bulletin of Geography - Physical Geography Series, 7, Toruń, s. 27-56.

Kejna M., Uscka-Kowalkowska J., Maszewski R., Araźny A., Kunz M., Przybylak R., 2014, Global solar radiation in Toruń and its suburban area in 2012., International Geographical Union Regional Conference, 18-22.08.2014 r., Kraków IGU 2014 Book of Abstracts, IGU2014 - 1023.

Kunz M., Uscka-Kowalkowska J., Przybylak R., Kejna M., Araźny A., Maszewski R., 2014, Wizualizacja kartograficzna rozkładu przestrzennego wybranych elementów meteorologicznych pozyskanych z obszaru Torunia, XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Kartografia w multimediach. Multimedia w kartografii, Toruń, 23 - 24 października 2014 roku, Streszczenia referatów i posterów, s. 67-68.

Majorowicz J., Safanda J., Przybylak R., 2014, The Little Ice Age signature and subsequent warming seen in borehole temperature logs versus solar forcing model, International Journal of Earth Sciences (Geol Rundsch), 1163-1173, DOI 10.1007/s00531-014-1008-7.

Mendyk Ł., Sewerniak P., Strzyżewski T., Sykuła M., Mendyk J., 2014, Mapa zgodności pokrywy glebowej z roślinnością. [w]: Switoniak M., Jankowski M., Bednarek R. (red.) Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Wyd. UMK. Toruń, s. 111-128.
Nordli Ø., Przybylak R., Ogilvie A. E.J.,  Isaksen K., 2014, Long-term temperature trends and variability on Spitsbergen: the extended Svalbard Airport temperature series, 1898-2012, Polar Research, 33, 21349, http://dx.doi.org/10.3402/polar.v33.21349.

Nordli Ø., Przybylak R., Ogilvie A. E.J.,  Isaksen K., 2014, Long-term temperature trends and variability on Svalbard from 1898 to present, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU2014 – 0708.

Pawłowski B., Strzyżewski T., 2014, Przebieg zlodzenia Wisły w górnej części zbiornika włocławskiego zimą 2014 roku, Gospodarka Wodna nr 6/2014, s. 211-214.

Przybylak R., 2014, Climate change and variability in Poland from Copernicus‘s time to present, International Baltic Earth Secretariat Publication No. 2, May 2014, 104-105.  

Przybylak R., Araźny A., 2014, Changes in ground and air temperatures on the Kaffiøyra Plain (NW Spitsbergen) in the summer season, 1975-2013. Book of Abstracts of EUCOP4 – 4th European Conference on Permafrost 18-21 June 2014 - Évora, Portugal: 166.

Przybylak R., Araźny A., Ulandowska-Monarcha P., 2014, Spatial diversity of relative air humidity in the Kaffiøyra region (NW Spitsbergen) from August 2010 to August 2013, Sympozjum Polarne Wrocław. Book of Abstracts of 35th Polar Symposium. Diversity and state of polar ecosystems 4th –7th June 2014, Wrocław: 97.

Przybylak R., Araźny A., Ulandowska-Monarcha P., 2014, Zróżnicowanie przestrzenne wilgotności względnej powietrza w północnej części Równiny Kaffiøyra i na Lodowcu Waldemara (NW Spitsbergen) w okresie od września 2010 do sierpnia 2013. Problemy Klimatologii Polarnej 24, s. 25-36.
        
Przybylak R., Filipiak J., Oliński P, 2014, Obserwacje meteorologiczne Gottfrieda Reygera w Gdańsku w latach 1722-1769 i ich przydatność do badań zmian klimatu, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Vol. 23 (4), Nr 66, s. 360-375.

Przybylak R., Uscka-Kowalkowska J., Weckwerth P. (red.), 2014, Bulletin of Geography-Physical Geography Series, 7, Toruń; ss. 156.

Przybylak R., Araźny A., Maszewski R., Ulandowska-Monarcha P., 2014. Spatial diversity of air temperature in the Forlandsundet region (Spitsbergen) from August 2010 to August 2013. Book of Abstracts of International Geographical Union Regional Conference, 18-22 August 2014 - Kraków, Poland: IGU2014 – 0400.

Przybylak R., Bryś K., Bryś T., Wyszyński P., 2014, Extreme thermal and precipitation conditions in Wrocław in the period of instrumental observations, 1791-2010. IGU Regional Conference, Kraków, Poland, 18-22 August 2014, Books of Abstract, IGU2014-0081.

Przybylak R., Pospieszyńska A., Wyszyński P., Nowakowski M., 2014, Air temperature
changes in Żagań (Poland) in the period from 1781 to 1792, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU2014 – 0075.
Przybylak R., Pospieszyńska A., Wyszyński P., Nowakowski M., 2014, Air temperature changes in Żagań (Poland) in the period from 1781 to 1792. Int. J. Climatol., 34: 2408–2426. doi: 10.1002/joc.3847.

Przybylak R., Wyszyński P., Nordli O., Strzyżewski T., 2014, Changes of air temperature in Svalbard and the surrounding seas from 1861 to 1920, IGU Regional Conference, Kraków, Poland, 18-22 August 2014, Books of Abstract, IGU2014-0570.

Przybylak R., Dobiński W., Rachlewicz G., Sobota I., Zagórski P., 2014, Poland, IPA Country Reports 2013, IPA, Potsdam.

Przybylak, R., Araźny, A., Nordli, Ø., Finkelnburg, R., Kejna, M., Budzik, T., Migała, K., Sikora, S., Puczko, D., Rymer, K. and Rachlewicz, G., 2014, Spatial distribution of air temperature on Svalbard during 1 year with campaign measurements. Int. J. Climatol., 34: 3702–3719. doi: 10.1002/joc.3937.

Strzyżewski T., Pawłowski B., 2014, Identyfikacja i typologia zatorowych odcinków Wisły na podstawie zmienności morfometrycznych parametrów koryta, Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Vol. 15, s. 51-58.

Strzyżewski T., Wyszyński P., Przybylak R., Marciniak K., 2014, Sources of meteorological data for the area of the Barents and Kara Seas during early instrumental period [in:] Complex Investigations of the Svalbard and Offshore Nature: Proceedings of the International Scientific Conference (Murmansk, November 6-8, 2014). Moscow: GEOS, p. 363-364.

Uscka-Kowalkowska J., Maszewski R., Kunz M., Araźny A., Kejna M., Przybylak R., 2014, Diversity of air temperature and humidity in Toruń in 2012, International Geographical Union Regional Conference, 18-22.08.2014 r., Kraków, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU2014 - 1019.

Uscka-Kowalkowska J., Przybylak R., Kunz M., Maszewski R., Araźny A., Kejna M., 2014, Zróżnicowanie wilgotności powietrza na terenie Torunia w 2012 roku, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Vol. 23 (4), Nr 66, s. 393-409.

Wyszyński P., Przybylak R., 2014, Variability of humidity conditions in the Arctic during the first International Polar Year, 1882-83. Polar Research 2014, 33, 23896, http://dx.doi.org/10.3402/polar.v33.23896.

Wyszyński P., Strzyżewski T., Przybylak R., 2014, Variability of the Russian Arctic and Subarctic climate in the last three hundred years. Data recovery project [in:] Complex Investigations of the Svalbard and Offshore Nature: Proceedings of the International Scientific Conference (Murmansk, November 6-8, 2014). Moscow: GEOS, p. 364-367.
 

 

2013

Araźny A., Kejna M., Przybylak R., 2013, Spatial diversity of relative humidity in the Forlandsundet region (Spitsbergen) from August 2010 to August 2011, The Arctic Science Summit Week 2013: Science Symposium The Arctic Hub - Regional and Global Perspectives, 13 - 19 April 2013, Kraków, abstract Ref.#: A_2555.

Araźny A., Kejna M., Sobota I., 2013, Ground temperature at the Henryk Arctowski Station (King George Island, Antarctic) – case study from the period January 2012 to February 2013,  Bull. Geogr. Phys. Geogr. Ser., No. 6, 59-80, DOI:10.2478/bgeo-2013-0004.

Brykała D., Strzyżewski T., 2013, Zasięg przestrzenny map 'szczegulnych' województw Karola Pertheesa, [w:] Cebrykow P., Ostrowski J. (red.) Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, XXVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Lublin 19-21 września 2013, s.15-17.

Brykała D., Strzyżewski T., Sarnowski Ł., Janczak A.,  2013, Spatial coverage and contents of the Charles Perthées’ special maps of Polish voivodeships from the end of the 18th century, The 25th International Conference on the History of Cartography Helsinki, Finland, 30 June –5 July 2013, s. 107.

Kejna M., 2013, Water resources of the Struga Toruńska river (Central Poland) in the context of climatic changes in 1994-2012, International Conference of Advances in Water Resources Development & Management (AWRDM-2013), 23-27 October, 2013, at Chandigarh, India, Souvenir,  54-55.

Kejna M., Uscka-Kowalkowska J., 2013, Przebieg roczny składowych bilansu promieniowania w Stacji ZMŚP w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w latach 2011-2012, XXII Sympozjum ZMŚP, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy, Wigierski Park Narodowy, s. 33-35.

Kejna M., Araźny A., Sobota I., 2013, The climatic change on King George Island (South Shetland Islands, Antarctica) in the years of 1948-2011, Polish Polar Research, 34(2): 213–235, DOI: 10.2478/popore-2013-0004.

Kejna M., Uscka-Kowalkowska J., Araźny A., 2013, Bilans promieniowania w Koniczynce k. Torunia w latach 2011-2012, XXXVI Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, 18-20 września 2013, SGGW Warszawa, 32.

Kejna M., Araźny A., Przybylak R., Wyszyński P., 2013, The Diurnal Course of the Radiation Balance in the Area of Kaffiøyra (Nw Spitsbergen) in the Summer Seasons of 2010-2012, The Arctic Science Summit Week 2013: Science Symposium The Arctic Hub - Regional and Global Perspectives, 13 - 19 April 2013, Kraków, abstract Ref.#: A_2545.

Kejna M., Araźny A., Sobota I., Piszczek J., Łabno R., 2013, Warunki meteorologiczne na stacji Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka) w 2012 roku, Problemy Klimatologii Polarnej 23, 43 – 56.

Pawłowski B., Strzyżewski T., 2013, Przebieg zlodzenia dolnej Wisły zimą 2013 roku, na odcinku powyżej zapory we Włocławku, Gospodarka Wodna nr 11/2013, 420-423.

Pospieszyńska A., Przybylak R., 2013, Ekstremalne warunki klimatyczne w Toruniu w okresie pomiarów instrumentalnych, 1871-2010, Seria „Wrocławskie spotkania z historią gospodarczą”, 187-196.

Przybylak R., 2013, Poland, IPA Country Reports 2012, IPA, Potsdam.

Przybylak R., Araźny A. (red.), 2013, Bulletin of Geography-Physical Geography Series, 6, Toruń; ss. 115.

Przybylak R., Araźny A., 2013, Comparison of weather in the Kaffiøra region (Svalbard) in summer seasons of 2010 and 2011 with long-term conditions, Davos Atmosphere and Cryosphere Assembly DACA-13: Air, Ice and Process Interactions, July 8-12, 2013, Davos, Switzerland, abstract proceedings: 518.

Przybylak R., Kobyłecka M., 2013, Atmospheric precipitation changes in Żagań (South-West Poland) from 1781 to 1792, The 7th conference of the European Society for Environmental History, Circulating Natures: Water-Food-Energy, Munich 2013., 1 p.

Przybylak R., Kobyłecka M., 2013, Opady atmosferyczne w Żaganiu (SW Polska) w okresie 1781-1792, w: XXXVI Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, Streszczenia prac, SGGW Warszawa, p. 61.

Przybylak R., Maszewski R., 2013, Spatial diversity of air temperature in the Forlandsundet region (Spitsbergen) from August 2010 to August 2011, The Arctic Science Summit Week 2013: Science Symposium The Arctic Hub - Regional and Global Perspectives, 13 - 19 April 2013, Kraków,  abstract Ref.#: A_ 1595.

Przybylak R., Filipiak J., Oliński P., 2013, Obserwacje meteorologiczne Gottfrieda Reygera w Gdańsku w latach 1722-1769, w: XXXVI Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, Streszczenia prac, SGGW Warszawa, p. 60.

Przybylak R., Bryś K., Bryś T., Wyszyński P., 2013, Ekstremalne warunki termiczno-opadowe we Wrocławiu w okresie pomiarów instrumentalnych, 1791-2010, Seria „Wrocławskie spotkania z historią gospodarczą”, 55-72.

Przybylak R., Pospieszyńska A., Wyszyński P., Nowakowski M., 2013, Air temperature changes in Żagań (Poland) in the period from 1781 to 1792. Early View, Article first published online: 29 OCT 2013. Int. J. Climatol.

Przybylak R., Wyszyński P., Vízi Z., Jankowska J., 2013, Atmospheric pressure changes in the Arctic from 1801 to 1920. Int. J. Climatol., 33: 1730–1760. doi: 10.1002/joc.3546.


Przybylak R., Araźny A., Nordli Ø., Finkelnburg R., Kejna M., Budzik T., Migała K., Sikora S., Puczko D., Rachlewicz G., Rymer K., 2013, Spatial diversity of air temperature in Svalbard in the period from 1st August 2010 to 31st August 2011, The Arctic Science Summit Week 2013: Science Symposium The Arctic Hub - Regional and Global Perspectives, 13 - 19 April 2013, Kraków,  abstract Ref.#: A_2575.

Sobota I., Araźny A., Barcikowski A., Birkenmajer K., Grześ M., Gugnacka-Fiedor W., Lankauf K. R., Plichta W., Przybylak R., Zubel P., 2013, Geographical environment in the vicinity of the Nicolaus Copernicus University Polar Station – Kaffiøyra [Tytuł równoległy: Środowisko geograficzne otoczenia Stacji Polarnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Kaffiøyra], [w:]  Zwoliński Z., Kostrzewski A., Pulina M. (red.), Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu: polskie badania geomorfologiczne = Ancient and modern geoecosystems of Spitsbergen: polish geomorphological research, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 181-204.

Strzyżewski T., 2013, Żeglarski System Informacji - nowy sposób poprawy bezpieczeństwa na wodzie, [w:] Jakiel M. (red.) Środowisko geograficzne w badaniach młodych geografów, IGiGP UJ, Kraków, str. 123 – 130.

Uscka-Kowalkowska J., 2013, An analysis of the extinction of direct solar radiation on Mt. Kasprowy Wierch, Poland, Atmospheric Research, 134, 175-185.

Wyszyński P., Przybylak R., 2013, Variability of moisture conditions in the Arctic in the period of the first International Polar Year 1882/1883, The Arctic Science Summit Week 2013: Science Symposium The Arctic Hub - Regional and Global Perspectives, 13 - 19 April 2013, Kraków,  abstract Ref.#: A_1305.

 

2012
Araźny A., 2012, Higric conditions, [w:] R. Przybylak, A. Araźny, M. Kejna (red.), Topoclimatic diverisity in Forlandsundet region (NW Spitsbergen) in global warming conditions, Nicolaus Copernicus University in Toruń, 115-137.
Araźny A., 2012, Warunki biometeorologiczne w rejonie Forlandsundet (NW Spitsbergen) w okresie od 11 lipca do 31 sierpnia 2010 r., Przegląd Geograficzny, 84 (3): 357-371.
Araźny A., Przybylak R., 2012, Exposure-dependent variations in air temperature and humidity on the moraine of the Aavatsmark Glacier (NW Spitsbergen) in the summer season of 2010, Bulletin of Geography-Physical Geography Series, 5, Toruń, s. 57-75.
Araźny A., Przybylak R., Kejna M., Maszewski R., 2012, Ocena dokładności obliczania średnich dobowych prędkości wiatru na Kaffioyrze (NW Spitsbergen) w sezonach letnich 2005-2010, Przegląd Geofizyczny, LVII, 1: 49-58.
Araźny A., Przybylak R., Maszewski R., 2012, Thermal conditions, [w:] R. Przybylak, A. Araźny, M. Kejna (red.), Topoclimatic diverisity in Forlandsundet region (NW Spitsbergen) in global warming conditions, Nicolaus Copernicus University in Toruń, 77-113.
Bąk B., Kejna M., Uscka-Kowalkowska J., 2012, Susze meteorologiczne w rejonie stacji ZMŚP w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w latach 1951-2010, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 12, z. 2(38), s. 19-28.
Bąk B., Maszewski R., 2012, Typy cyrkulacji atmosfery w regionie bydgosko-toruńskim podczas długotrwałej suszy meteorologicznej w latach 1989-1998, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, t. 12, z. 4 (40), s. 17-29.
Esau I., Argentini S., Przybylak R., Repina I., Sjöblom A., 2012, Svalbard Meteorology, Advances in Meteorology, vo. 2012, Article ID 818473, 1-3, doi: 10.1155/2012/818473.
Górniak D., Świątecki A., Sobota I., Zdanowski M., Kejna M., Mieczan T., 2012, Charakterystyka morfometryczna, fizykochemiczna i mikrobiologiczna Laguny Ekologii (King George Island, Zachodnia Antarktyka), XXXIV Sympozjum Polarne. Streszczenia referatów i posterów, Sosnowiec, 81.
Karasiewicz M.T., Maszewski R., Pospieszyńska A., Sobiech M., Świtoniak M., Tomoń M., 2012, Warunki meteorologiczne, [w:] Karasiewicz M.T., Hulisz P., Świtoniak M. (red.), Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego w rezewacie Retno (Pojezierze Brodnickie). Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 13-18.
Kejna M., Radiation conditions, [w:] R. Przybylak, A. Araźny, M. Kejna (red.), Topoclimatic diverisity in Forlandsundet region (NW Spitsbergen) in global warming conditions, Nicolaus Copernicus University in Toruń, 53-76.
Kejna M., Przybylak R., Araźny A., 2012, Influence of cloudiness and synoptic situations on the solar radiation balance in the area of Kaffioyra (NW Spitsbergen) in the summer seasons of 2010 and 2011, Bulletin of Geography-Physical Geography Series, 5, Toruń, s. 77-95.
Kejna M., Sobota I., Araźny A., 2012, Warunki meteorologiczne w rejonie stacji Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka) w sezonie letnim 2012 roku, Problemy Klimatologii Polarnej 22, s. 103-116.
Kejna M., Sobota I., Araźny A., 2012, Zróżnicowanie warunków meteorologicznych w rejonie Stacji H. Arctowskiego (King George Island, Antarktyka) w sezonie letnim 2012 roku, [w: ] Krawczyk W. E, Styszyńska A., (red.), XXXIV Sympozjum Polarne, Sosnowiec: 86.
Kejna M., Uscka-Kowalkowska J., 2012, Porównanie wyników rejestracji usłonecznienia heliografem Campbelle-Stokesa i czujnikiem elektronicznym CSD3, Przegl. Geofiz., R. LVII, z. 1, s. 11-20.
Koprowski M., Przybylak R., Zielski A., Pospieszyńska A., 2012, Tree rings of Scots pine (Pinus sylvestris L.) as a source of information about past climate in northern Poland, International Journal of Biometeorology 56 (1):1-10
Kunz M., Uscka-Kowalkowska J., Przybylak R., Kejna M., Araźny A., Maszewski R., 2012, Miejska wyspa ciepła na przykładzie Torunia - założenia i stan realizacji projektu, Okólnik TD nr 136, Toruń, 35.
Kunz M., Uscka-Kowalkowska J., Przybylak R., Kejna M., Araźny A., Maszewski R., 2012, Zróżnicowanie klimatów lokalnych Torunia - założenia projektu i wstępne wyniki badań, Roczniki Geomatyki, Tom X, z. 3 (53), s. 85-94.
Łaszyca E., Kejna M., 2012, Wiatry katabatyczne na Lodowcu Waldemara (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2011 roku, XXXIV Sympozjum Polarne. Streszczenia referatów i posterów, Sosnowiec, 97.
Maszewski R., 2012, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na warunki termiczne w Arktyce Kanadyjskiej w latach 1951-2010, [w: ] Krawczyk W. E, Styszyńska A., (red.), XXXIV Sympozjum Polarne, Sosnowiec: 99.
Pospieszyńska A., 2012, Climatic signal from optical wood density from Scots pine in Toruń Region, Poland, Book of Abstracts, TRACE 2012 - Annual Conference of the Association for Tree-Ring Research, Potsdam-Eberswalde, Niemcy: 35.
Pospieszyńska A., Koprowski M., 2012, Gęstość optyczna drewna sosny zwyczajnej a warunki klimatyczne w Regionie Toruńskim, I Konferencja Dendrochronologów Polskich, Rogów: 28 (tom abstraktów).
Pospieszyńska A., Przybylak R., 2012, Climate in Toruń (Poland) based on documentary evidence and instrumental data, [w:] Chromý P., Kučera Z., Jeleček L., Fialová D. (red.) Book of Abstracts, XV International Conference of Historical Geographers, Praga, Czechy: 80.
Przybylak R., Araźny A. (red.), 2012, Bulletin of Geography-Physical Geography Series, 5, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, ss. 113.
Przybylak R., Araźny A., 2012, Comparison of meteorological conditions in the area of Forlandsundet in the summer seasons of 2010-2011 with meteorological conditions in the years 1975-2011, [w:] R. Przybylak, A. Araźny, M. Kejna (red.), Topoclimatic diverisity in Forlandsundet region (NW Spitsbregen) in global warming conditions, Nicolaus Copernicus University in Toruń, 147-160.
Przybylak R., Araźny A., 2012, Porównanie warunków meteorologicznych w rejonie Kaffioyry (NW Spitsbergen) w sezonach letnich 2010-2011 z warunkami klimatycznymi w okresie 1975-2011, [w:] Krawczyk W. E, Styszyńska A., (red.), XXXIV Sympozjum Polarne, Sosnowiec: 59.
Przybylak R., Araźny A., Kejna M. (red.), 2012, Topoclimatic diversity in the Forlandsundet region (NW Spitsbergen) in global warming conditions, Wyd. “Turpress”, Toruń, ss. 174.
Przybylak R., Araźny A., Kejna M., 2012, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na temperaturę powietrza w regionie Kaffioyry (NW Spitsbergen) w okresie od lipca 2005 r. do sierpnia 2010 r., [w:] Bielec–Bąkowska Z., Łupikasza E., Widawski A. (red.), Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu, Sosnowiec, 181-194.
Przybylak R., Kejna M., Araźny A., 2012, Introduction, [w:] R. Przybylak, A. Araźny, M. Kejna (red.), Topoclimatic diverisity in Forlandsundet region (NW Spitsbregen) in global warming conditions, Nicolaus Copernicus University in Toruń, 7-25.
Przybylak R., Maszewski R., 2012, Atmospheric circulation and dynamic conditions, [w:] Przybylak R., Araźny A., Kejna M., Topoclimatic diversity in Forlandsundet Region (NW Spitsbergen) in global warming conditions, Nicolaus Copernicus University in Toruń, 27-51.
Przybylak R., Maszewski R., 2012, The influence of atmospheric circulation on temperature and humidity conditions, [w:] Przybylak R., Araźny A., Kejna M. (red.), Topoclimatic diversity in Forlandsundet Region (NW Spitsbergen) in global warming conditions, Nicolaus Copernicus University in Toruń, 139-145.
Przybylak R., Maszewski R., Pospieszyńska A., 2012, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na ekstremalne wartości temperatury powietrza w Regionie Bydgosko-Toruńskim w latach 1881-2005, [w:] Bielec–Bąkowska Z., Łupikasza E., Widawski A. (red.), Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu, Sosnowiec, 213-236.
Przybylak R., Pospieszyńska A., 2012, Air temperature in Toruń (Poland) in the period 1885-1889, EMS Annual Meeting Abstracts, Vol. 9, EMS2012-305, 2012 12th EMS / 9th ECAC.
Przybylak R., Pospieszyńska A., Nowakowski M., 2012. Air Temperature in Żagań from 1781 to 1792, [w:] Chromý P., Kučera Z., Jeleček L., Fialová D. (red.) Book of Abstracts, XV International Conference of Historical Geographers, Praga, Czechy: 77.
Przybylak R., Wyszyński P., Vizi Z., Jankowska J., 2012, Atmospheric pressure changes in the Arctic from 1801 to 1920, International Journal of Climatology, DOI: 10.1002/joc.3546.
Sobota I., Kejna M., Araźny A., 2012, Wstępne wyniki badań glacjologicznych na lodowcach rejonu SSSI No 8 (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka), [w: ] Krawczyk W. E, Styszyńska A., (red.), XXXIV Sympozjum Polarne, Sosnowiec: 107.
Tylmann W., Grosjean M., Amann B., Bonk A., Enters D., Filipiak J., Goslar T., Hernández-Almeida I., Kinder M., Larocque-Tobler I., Piotrowska N., Przybylak R., Wacnik A., Witak M., Zolitschka B., 2012, Climate of northern Poland during the last 1000 years: Quantitative multi-proxy reconstructions with annual resolution based on varved lake sediments from Lake Żabińskie, 12th International Paleolimnology Symposium: 122-123

 

2011
Araźny A., Przybylak R., 2011, Meteorological and Biometeorological Conditions in the Norwegian Arctic during the First (1882/1883) and the Fourth (2007/2008) International Polar Years, XXV IUGG General Assembly Earth on the Edge: Science for a Sustainable Planet, 28 June - 7 July 2011, Melbourne, Australia, IAMAS M12 (3786.pdf), 2011, 1
Araźny A., Przybylak R., Kejna M., 2011, Zróżnicowanie wilgotności względnej i opadów atmosferycznych w rejonie Forlandsundet (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2010, Problemy Klimatologii Polarnej 21, 2011, 155-172.
Araźny A., Przybylak R., Kejna M., Maszewski R., 2011, Problemy metodyczne pomiarów i opracowań prędkości wiatru na Kaffioyrze (NW Spitsbergen) w sezonach letnich 2005-2010, III Ogólnopolska Konferencja metodyczna pt. Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, Zwierzyniec, 26-28.09.2011 r., Streszczenia referatów i posterów: 1.
Araźny A., Smukała K., 2011, Ocena bodźcowości warunków termiczno-wilgotnościowych w Polsce w przekroju południkowym w okresie 1976-2005, Annales UMCS sectio B, Vol. LXVI (2), 2011, 77-90.
Bąk B., Kejna M., Uscka-Kowalkowska J., 2011, Susze meteorologiczne w rejonie Stacji ZMŚP w Koniczynce w latach 1951-2010, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski, Poznań - Storkowo, 2011, 137-139.
Kejna M., 2011, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, WIOŚ, Bydgoszcz, 2011, 151-158.
Kejna M., Przybylak R., Araźny A., 2011, Bilans radiacyjny w rejonie Kaffioyry (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2010 roku, Problemy Klimatologii Polarnej 21, 2011,173-186.
Kejna M., Przybylak R., Araźny A., 2011, Spatial differentiation of radiation balance in the Kaffioyra region (Svalbard, Arctic) in the summer season 2010, Workshop Ocean influence on climate and cryosphere in the Arctic, Sopot, 28-30 November 2011, 40-41.
Kejna M., Przybylak R., Araźny A., 2011, Meteorological conditions on the Ecology Glacier (King George Island, West Antarctica) and the Waldemar Gacier (NW Spitsbergen) in summer seasons, Antarktika i globalni sistemi zemli: nowi wikliki ta perspektiwi, V Mižnarodna Antarktična Konferencija, Kiiw, Ukraina, 17-19.05.2011, Tezi, 2011, 107-109.
Kejna M., Przybylak R., Araźny A., 2011, Spatial differentiation of radiation balance in the Kaffioyra region (Svalbard, Arctic) in the summer season 2010, Conference Proceedings, Regional Geographic Conference UGI 2011, Santiago, Chile, ss.2. (CD, 20112016NYKUSA.a).
Kejna M., Uscka-Kowalkowska J., 2011, Porównanie wyników rejestracji usłonecznienia heliografem Campbella-Stokesa i czujnikiem świecenia słońca DSU12 w Stacji ZMŚP w Koniczynce w latach 2006-2010, III Ogólnopolska Konferencja Metodyczna, Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, Zwierzyniec, 26-28.09.2011 r., 8-9.
Kejna M., Uscka-Kowalkowska J., 2011, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na opady atmosferyczne w Stacji ZMŚP w Koniczynce w latach 1994-2009, Biblioteka Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, vol. XXVIII, Biała Góra, 109-120.
Kejna M., Uscka-Kowalkowska J., 2011, Ekstremalne warunki pogodowe w 2010 r. w Stacji ZMŚP w Koniczynce, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski, Poznań - Storkowo, 141-144.
Maszewski R., 2011, Współczynniki korelacji między wybranymi wskaźnikami cyrkulacji atmosferycznej a temperaturą powietrza w Arktyce Kanadyjskiej w latach 1951-2010, Problemy Klimatologii Polarnej 21, 77-90.
Maszewski R., 2011, Ekstremalne wartości wybranych charakterystyk termicznych i opadowych w Arktyce Kanadyjskiej w latach 1951-2010, III Ogólnopolska Konferencja Metodyczna, Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, Zwierzyniec, 26-28.09.2011 r., 2011, Streszczenia referatów i posterów: 48.
Pospieszyńska A., Przybylak R., 2011, Charakterystyka hydrometeorów w Toruniu w okresie 1760-1764, [w:] Wysota W. (red.), Rozwój zrównoważony regionów Polski, Wyd. UMK. Toruń.
Pospieszyńska A., Przybylak R., Koprowski M., 2011, Optical wood density as a climate indicator in the Toruń Region, Poland. International Conference of Young Scientists: Land-Ocean-Atmosphere interactions in the Changing World, Baltijsk, Rosja, 5-10 września 2011r., s. 64-65 (tom abstraktów).
Pospieszyńska A., Przybylak R., Koprowski M., 2011, Wyniki badań nad gęstością optyczną drewna sosny zwyczajnej w XVII w., VI Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii, Przestrzeń w badaniach geograficznych, Łódź, 19-21 września 2011 r., s.23 (tom abstraktów).
Przybylak R., 2011, Changes in Poland’s climate over the last millennium, Czasopismo Geograficzne, 82(1–2), 23-48.
Przybylak R., 2011, Temperature conditions in NE Spitsbergen at the end of the 19th century, Arctic Science Summit Week 2011, March 27- April 1, 2011, Coex, Seoul, Korea, Abstract OS1C-5¬OA0031.pdf, 1.
Przybylak R., Araźny A., Kejna M., 2011, Differentiation of thermal conditions in the Forlandsundet region (NW Spitsbergen) in summer 2010, Arctic Science Summit Week 2011, March 27- April 1, 2011, Coex, Seoul, Korea, PS1-02_PA0032.pdf: 2011, 1.
Przybylak R., Araźny A., Kejna M., 2011, Vertical Lapse Rates of Air Temperature in the Kaffioyra Region (NW Spitsbergen) in Summer Seasons, 2005-2010. XXV IUGG General Assembly Earth on the Edge: Science for a Sustainable Planet, 28 June - 7 July 2011, Melbourne, Australia, IAMAS M12 (3785.pdf): 2011, 1
Przybylak R., Araźny A., Kejna M., 2011, Differentiation of air temperature and relative humidity in the Forlandsundet region (NW Spitsbergen) in summer 2010, Workshop Ocean influence on climate and cryosphere in the Arctic, Sopot, 28-30 November 2011, 2011, 16.
Przybylak R., Araźny A., Kejna M., Pospieszyńska A., 2011, Zróżnicowanie warunków termicznych w regionie Forlandsundet (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2010. Prace i Studia Geograficzne, t.47, 2011, 451-462.
Przybylak R., Kejna M., Araźny A., 2011, Air Temperature and Precipitation Changes in the Kaffioyra Region (NW Spitsbergen) from 1975 to 2010, Papers on Global Change IGBP, 18(1), 2011, 7-22.
Przybylak R., Wyszyński P., 2011, Comparison of meteorological conditions in the Arctic in the period of the First International Polar Year1882/1883 with the present conditions, International Conference of Young Scientists „Land-Ocean-Atmosphere-Interactions in the Changing World”, September 5-10, 2011, the Vistula Spit, Russia, Abstracts: 66-67.
Przybylak R., Wyszyński P., Vízi Z., Jankowska J., 2011, Atmospheric pressure changes in the Arctic from 1801 to 1920, Workshop Ocean influence on climate and cryosphere in the Arctic, Sopot, Poland, 28-30 November 2011, Abstracts: 7-8.
Tylmann W., Grosjean M., Kamenik C., Kinder M., Filipiak J., Goslar T., Larocque I., Piotrowska N., Przybylak R., Wacnik A., Witak M., 2011, Klimat północnej Polski w ostatnim tysiącleciu: Powiązanie przyszłości z przeszłością, Zmiany paleoklimatyczne w przeszłości geologicznej, Referaty i postery, PIG, Warszawa: 84.
Wysota W., Biegańska J., Gil A., Gamrat W. W., Pospieszyńska A. (red.), 2011, Rozwój zrównoważony regionów Polski. Wyd. UMK. Toruń.
Wyszyński P., 2011, Comparison of the historical meteorological data for the Arctic in the 19th century with the 20th Century Reanalysis dataset. International Conference of Young Scientists „Land-Ocean-Atmosphere-Interactions in the Changing World”, September 5-10, 2011, the Vistula Spit, Russia, Abstracts: 76-77.

 

Publikacje z okresu 2000-2010