Taras obserwacyjny

Taras obserwacyjny - umieszczony na dachu Wydziału Nauk o Ziemi - jest częścią Obserwatorium Meteorologicznego. Prowadzone są tam badania wszystkich składowych promieniowania słonecznego. Pomiary prowadzone są w sposób automatyczny przy użyciu zestawu do badania promieniowania słonecznego firmy Kipp&Zonen. W skład zestawu wchodzi tracker - Solys 2, na którym umieszczony jest pyrheliometr CHP1 do badania promieniowania bezpośredniego oraz dwa pyranometry CMP22 do badania promieniowania całkowitego i rozproszonego (dzięki systemowi ocieniającemu). Całość urządzenia, dzięki odpowiedniej konstrukcji i oprogramowaniu oraz wbudowanemu GPS-owi, w godzinach dziennych ustawia się w kierunku Słońca, co pozwala na pomiar wszystkich składowych promieniowania słonecznego. Ważnym urządzeniem pomiarowym zainstalowanym na tarasie jest także czujnik usłonecznienia CSD3 - również firmy Kipp&Zonen.

 

 

Obok urządzeń mierzących dopływ energii słonecznej na tarasie umieszczona jest także automatyczna stacja meteorologiczna mierząca podstawowe elementy pogody oraz heliograf Campbella-Stokesa (rejestracja usłonecznienia).

 

Dodatkowo na tarasie obserwacyjnym okazjonalnie prowadzone są pomiary promieniowania słonecznego przy użyciu aktynometru Linke-Feussnera (umożliwia on pomiar promieniowania w różnych zakresach spektralnych).

Opiekę naukowo-techniczną nad tarasem obserwacyjnym pełni dr Joanna Uscka-Kowalkowska.