Spis prac magisterskich i licencjackich

Prace magisterskie

2014

367. Łukasz Rasała, Wpływ erupcji wulkanicznych na klimat Europy Środkowej na przełomie XVIII i XIX wieku (R. Przybylak)

366. Agnieszka Bilicka, Zróżnicowanie przestrzenne kierunku i prędkości wiatru w Toruniu w 2012 roku (M. Kejna)

365. Patrycja Ulandowska-Monarcha, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na kształtowanie się topoklimatów w rejonie Kaffiøyry w latach 2010-2013 (R. Przybylak)

 

2013

364. Baran Paweł, Burze i grady w Polsce północno-zachodniej w okresie 1885-1889 i 1955-1964 (R. Przybylak)

363. Pancerz Anna, Ocena oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (M. Kejna)

362. Starosta Marta, Opady atmosferyczne i wilgotność powietrza w Toruniu w latach 1885-1889 (R. Przybylak)

361. Chrząszcz Paweł, Charakterystyka chwiejności atmosfery i ruchów wstępujących nad obszarami górskimi. Analiza dla sportów lotniczych (M. Kejna)

360. Owsianik Daniel, Zmienność warunków meteorologicznych w stacji Gdynia-Babie Doły w latach 2001-2010 (M. Kejna)

359. Lange Artur, Warunki meteorologiczne na Lodowcu Waldemara (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2011 (M. Kejna)

 

2012

358. Filarska Oliwia, Przebieg dobowy temperatury i wilgotności powietrza oraz opadów atmosferycznych w Obserwatorium Meteorologicznym w Toruniu w okresie 2009-2011 (R. Przybylak)

357. Lisiecki Cezary, Zanieczyszczenie powietrza we Włocławku w latach 1993-2009 (R. Przybylak)

356. Kwiatkowska Aneta, Warunki pogodowe w rejonie Forlandsundet (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2010 (R. Przybylak)

355. Skiwska Anna, Temperatura gruntu w Stacji ZMŚP w Koniczynce w latach 1994-2010 (M. Kejna)

354. Romaniuk Sebastian, Ocena warunków klimatycznych polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego dla potrzeb turystyki i rekreacji na przykładzie stacji Hel w latach 1966-2006 (M. Kejna)

353. Kalinowska Julianna, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na temperaturę powietrza i opady atmosferyczne na Kaffiøyrze (NW Spitsbergen) w sezonie letnim w okresie 1975-2010 (M. Kejna)

352. Czarkowska Alicja, Porównanie warunków meteorologicznych w Obserwatorium Meteorologicznym UMK i w strefie podmiejskiej Torunia w 2011 roku (M.Kejna)

351. Deptuła Magdalena, Warunki biometeorologiczne w  Obserwatorium Meteorologicznym Zakład Klimatologii UMK w Toruniu w okresie 2009-2011 (R. Przybylak)

 

2011

350. Kamil Rykaczewski, Zróżnicowanie temperatury powietrza w Toruniu i okolicy w okresie 1997-2009 (R. Przybylak)

349. Adam Szymański, Zmienność kontynentalizmu i oceanizmu termicznego w Polsce w latach 1951-2010 (M. Kejna)

348. Joanna Płachcińska, Częstość występowania mgieł w Polsce w latach 1966-2006 (M. Kejna)

347. Marzena Pakuła, Temperatura powietrza i opady atmosferyczne w Słowińskim Parku Narodowym w latach 19862010 (R. Przybylak)

346. Agnieszka Gawlik, Warunki pogodowe w Obserwatorium Meteorologicznym Zakładu Klimatologii UMK w Toruniu w 2010 r. (R. Przybylak)

345. Agata Albrewczyńska, Warunki biometeorologiczne w Obserwatorium Meteorologicznym Zakładu Klimatologii UMK w Toruniu w 2010 r. (R. Przybylak)

344. Robert Liziński, Warunki termiczne w Toruniu w okresie 1921-2005 (R. Przybylak)

343. Marta Woźniak, Stosunki termiczno-wilgotnościowe w północnej części Wyspy Nordaustlandet (Svalbard) w okresie 15.09.1944 – 31.08.1945 (R. Przybylak)

342. Edward Łaszyca, Zmienność warunków klimatycznych w Bydgoszczy w latach 1951-2009 (M. Kejna)

341. Mateusz Kowalski, Występowanie gradu i krupy w Polsce w latach 1966-2006 (M. Kejna)

 

2010

340. Dawid Szymanowicz, Wpływ warunków atmosferycznych na wypadki samochodowe w Grudziądzu w latach 20062009 (R. Przybylak)

339. Anna Mikołajewicz, Stosunki termiczne we wschodniej części Pogórza Karpackiego w latach 1955-2006(R. Przybylak)

338. Paweł Brzuskiewicz, Stosunki termiczne w pasie przygranicznym w Polsce Zachodniej w okresie 1951-2005 (R. Przybylak)

337. Piotr Zawada, Warunki biometeorologiczne w Stacji Meteorologicznej Zakładu Klimatologii UMK w Toruniu w 2009 r. (R. Przybylak)

336. Adam Nitowski, Zróżnicowanie topoklimatyczne w regionie Kaffioyry (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2008 r. (R. Przybylak)

335. Urszula Krzysztoń, Warunki bioklimatyczne w Wielkiej Brytanii w okresie 1979-2008 (R. Przybylak)

334. Marta Krzemień, Warunki pogodowe w Stacji Meteorologicznej Zakładu Klimatologii UMK w Toruniu w 2009 roku (R. Przybylak)

333. Mateusz Bieńkowski, Warunki termiczno-opadowe na Śnieżce w okresie 1951-2006 i ich porównanie z okresem 1824-1834 (R. Przybylak)

332. Daniel Kaczorowski, Stosunki termiczno-wilgotnościowe na Nowej Ziemi w okresie I Międzynarodowego Roku Polarnego 1882/1883 (R. Przybylak)

331. Kamil Radecki, Zmienność temperatury powietrza w Warszawie w okresie 1951-2006 (R. Przybylak)

330. Kamila Smukała, Warunki klimatyczne i bioklimatyczne W Polsce w przekroju południkowym w okresie 1976-2005 (R. Przybylak)

329. Magdalena Grabska, Zmiany temperatury powietrza w rejonie Półwyspu Antarktycznego w warunkach globalnego ocieplenia (R. Przybylak)

 

 2009

328. Przemysław Ścibor, Stosunki termiczno-opadowe w regionie Czerrapundżi (Indie) w okresie 1994-2005 (R. Przybylak)

327. Tomasz Guberski, Zmienność opadów atmosferycznych na Półwyspie Skandynawskim w latach 1951-2000(R. Przybylak)

326. Liliana Jaciubek, Promieniowanie całkowite w Polsce Północnej w okresie 1971-1978 (R. Przybylak)

325. Marta Friedel, Zmienność temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w regionie parku Yellowstone (USA) w okresie 1979-2005 (R. Przybylak)

324. Joanna Odrowąż-Pyś, Warunki pogodowe w Mossel Bay (Spitsbergen) w okresie 12.09.1872 - 30.06.1873(R. Przybylak)

323. Przemysław Jurkiewicz, Stosunki termiczne i anemometryczne w Piwnicach koło Torunia w okresie 2001-2008 (R. Przybylak)

322. Małgorzata Szatkowska, Bezpośrednie promieniowanie słoneczne i jego struktura spektralna w różnych masach powietrza w Toruniu w 2008 roku (R. Przybylak)

321. Paulina Lewandowska, Bezpośrednie promieniowanie słoneczne i przezroczystość atmosfery w Toruniu w 2008 roku (R. Przybylak)

320. Katarzyna Kornacka, Wielkość i rodzaj zachmurzenia na Morzu Arktycznym w okresie trwania rejsu Frama (18931896) (R. Przybylak)

319. Karolina Kubik, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na temperaturę powietrza w stacji ZMŚP w Koniczynce w latach 1994-2007 (R. Przybylak)

318. Ewa Padusińska, Stosunki termiczne na Morzu Arktycznym w okresie trwania rejsu Frama (1893-1896) (R. Przybylak)

317. Tomasz Fajfer, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na opady atmosferyczne w stacji ZMŚP w Koniczynce w latach 1994-2007 (R. Przybylak)

 

2008

316. Rafał Lokumski, Charakterystyka klimatologiczna i zmienność cyklonów tropikalnych w regionie Zatoki Meksykańskiej w okresie 1951-2007 (R. Przybylak)

315. Magdalena Kuca, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na opady w Regionie Bydgosko-Toruńskim w okresie 1951-2005 (R. Przybylak)

314. Tymoteusz Bolewski, Zanieczyszczenie powietrza w Bydgoszczy w latach 2000-2004 i jego związek z warunkami meteorologicznymi (R. Przybylak)

313. Anna Matela, Temperatura powietrza i opady na Islandii w latach 1975-2005 (R. Przybylak)

312. Ewa Hebda, Stosunki termiczne na Wybrzeżu Polskim w latach 1973-2005 (R. Przybylak)

311. Marcin Talaśka, Stosunki termiczne w Gdańsku w okresie 1973-2005 (R. Przybylak)

310. Katarzyna Chmielewska, Stosunki termiczne w Chojnicach w okresie 1951-2005 (R. Przybylak)

309. Maciej Nowakowski, Cechy przebiegów dobowych temperatury powietrza w Hornsundzie (Spitsbergen), Resolute (Cornwallis) oraz Amundsen-Scott (Biegun Południowy) w latach 1991-2000 (R. Przybylak)

308. Gabriela Wojdak, Stosunki termiczno-opadowe w Poznaniu w latach 1951-2005 (R. Przybylak)

307. Aneta Grzymkowska, Stosunki termiczno-opadowe w Suwałkach w latach 1951-2005 (R. Przybylak)

306. Gabriela Wróblewska, Warunki bioklimatyczne na Wybrzeżu i Pojezierzu Pomorskim w okresie 1986-2005 (R. Przybylak)

305. Diana Kowalska, Warunki termiczne w rejonie Kaffiöyry w okresie 24 VII 2005 - 31 VIII 2007 (R. Przybylak)

304. Róża Sienkiewicz, Częstość występowania burz na Wybrzeżu i Pojezierzu Pomorskim w okresie 1954-1965 (R. Przybylak)

303. Aleksandra Pospieszyńska, Rekonstrukcja klimatu Pojezierza Gnieźnieńskiego w okresie 1789-2000 na podstawie przyrostów drzew sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) (R. Przybylak)

302. Kamila Gacioch, Stosunki termiczno-opadowe na stacji w Olsztynie w latach 1951-2007 (R. Przybylak)

 

2007

301. Beata Boruch, Klimat Wysoczyzny Kujawskiej w okresie 1991-2005 na przykładzie Latkowa i Inowrocławia(R. Przybylak)

300. Edyta Dufaj, Opady atmosferyczne, wiatr oraz zjawiska atmosferyczne w Polsce Północno-Wschodniej w okresie 1956-1985 (R. Przybylak)

299. Ewelina Stachowska, Termiczne pory roku na obszarze gór polskich w okresie 1956-1965 oraz 1994-2003(R. Przybylak)

298. Grzegorz Iżyk, Bioklimat Afryki Północnej w okresie 1994-2006 (R. Przybylak)

297. Przemysław Wiczarski, Stosunki termiczne w Toruniu w okresie 1997-2006 (R. Przybylak)

296. Paweł Michałek, Cyrkulacja atmosferyczna w regionie toruńsko-bydgoskim w okresie 1881-2005 i jej wpływ na temperaturę powietrza (R. Przybylak)

295. Joanna Jadłowska, Występowanie wiatrów fenowych w Polsce i ich charakterystyka w okresie 1994-2006(R. Przybylak)

294. Justyna Kalemba, Charakterystyka stosunków termiczno-opadowych w Turcji w okresie 1951-2005 (R. Przybylak)

293. Ewa Karolina Woźniak, Stosunki termiczno-opadowe na wyspie Madagaskar w okresie 1994-2005 (R. Przybylak)

292. Agnieszka Pawlak, Warunki klimatyczne w dolinie Amazonki w okresie 1977-2006 (R. Przybylak)

 

2006

291. Krzysztof Rososiński, Stosunki termiczno-opadowe w Cape Flora na Ziemi Franciszka Józefa w okresie 21.05.1994-30.07.1905 r. (R. Przybylak)

290. Edyta Kłaczkowska, Stosunki termiczne w latach 1951-1980 oraz 1996-2005 w Mongolii (R. Przybylak)

289. Grzegorz Smolarczyk, Stosunki termiczno-opadowe na Żuławach Wiślanych w okresie 1954-1965 (R. Przybylak)

288. Tomasz Uzarski, Stosunki termiczne i nefologiczne w Teplitz Bay (Wyspa Rudolfa, Ziemia Franciszka Józefa) w okresach 11.08.1899 r.-12.08.1900 r. i 1.07.1903 r.-30.04.1904 r. (R. Przybylak)

287. Radosław Mistelski, Opady na Pojezierzu Mazurskim w okresie 1994-2004 (R. Przybylak)

286. Małgorzata Górna, Warunki termiczno-opadowe na Pustyni Sahara w okresie 1951-2000 (R. Przybylak)

285. Katarzyna Kałdowska, Ciśnienie atmosferyczne oraz  kierunek i prędkość wiatru w stacji Sagastyr (ujście Leny) w okresie 1.09.1882-30.06.1884 (R. Przybylak)

284. Karolina Ćwiklińska, Zróżnicowanie topoklimatyczne w regionie Kaffiöyry (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2005 r. (R. Przybylak)

283. Karolina Głydziak, Warunki klimatyczne i bioklimatyczne w Polsce Północnej w dekadach 1956-1965 i 1994-2003 (R. Przybylak)

282. Lidia Gulewska, Zmienność temperatury powietrza w Mławie w latach 1951-2000 (R. Przybylak)

 

2005

281. Karolina Mazurkiewicz, Zachmurzenie i opady atmosferyczne w Polsce w latach 1954-1965 w profilu południkowym (R. Przybylak)

280. Artur Chracewicz, Klimat Nowej Ziemi w latach 1951-1990 (R. Przybylak)

279. Rafał Maszewski, Stosunki termiczno-wilgotnościowe w Bydgoszczy-Lotnisko i w Koniczynce k. Torunia w okresie 2002-2004 (R. Przybylak)

278. Małgorzata Kokoszyńska, Warunki bioklimatyczne w Resolute (Wyspa Cornwallis - Arktyka Kanadyjska) w latach 1953-2000 (R. Przybylak)

277. Bartosz Belke, Stosunki termiczno-opadowe w Toruniu w okresie 1994-2003 (R. Przybylak)

 

2004

276. Zbigniew Kwiatkowski, Porównanie sytuacji meteorologicznych podczas powodzi w Europie Środkowej w lipcu 1997 i 2002 r. (G. Wójcik)

275. Irena Szust, Warunki meteorologiczne i zanieczyszczenia komunikacyjne powietrza w Toruniu w latach 1998-2002 (R. Przybylak)

274. Iwona Michalska, Zmienność temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w Kole w okresie 1966-1981(R. Przybylak)

273. Marzena Zdziarska, Klimat Inowrocławia w okresie 1951-1970 (R. Przybylak)

272. Katarzyna Wiśniewska, Zanieczyszczenia powietrza w Toruniu w latach 1998-2002 i ich związek z warunkami meteorologicznymi (R. Przybylak)

271. Joanna Zakrzewska, Wpływ warunków meteorologicznych i emisji zanieczyszczeń na stężenie pyłu zawieszonego w Toruniu w latach 1998-2003 (R. Przybylak)

270. Sylwia Truszczyńska, Zmienność temperatury powietrza na Półwyspie Skandynawskim w okresie 1951-2000 (R. Przybylak)

269. Agnieszka Grzelczyk, Zmienność temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w Kaliszu w okresie 1966-1981 (R. Przybylak)

268. Dominika Kulik, Stopień zachmurzenia i rodzaje chmur w Toruniu w latach 1969-1970 (G. Wójcik)

267. Agata Marczak, Stosunki termiczno-opadowe na obszarze megalopolis Boston-Waszyngton w okresie 1951-2000 (R. Przybylak)

266. Marcin Kojtka, Stosunki termiczno-wilgotnościowe w Point Barrow (Alaska) w okresie 1.11.1881-27.08.1883 r. (R. Przybylak)

265. Jacek Dzierżawski, Stosunki termiczno-wilgotnościowe w Zatoce Treurenberg i na Masywie Olimp (NE Spitsbergen) w okresie 1.08.1899-15.08.1900 (R. Przybylak)

 

2003

264. Jarosław Wojciechowski, Promieniowanie globalne Słońca oraz jego składowe: bezpośrednie i rozproszone na tle usłonecznienia w okresie 1968-1977 w Mikołajkach w latach 1956-1965 (G. Wójcik)

263. Marek Karczewski, Burze w Polsce Wschodniej w latach 1956-1965 (G. Wójcik)

262. Bartosz Motyl, Promieniowanie globalne Słońca oraz jego składowe: promieniowanie rozproszone i bezpośrednie na tle usłonecznienia w Brwinowie w okresie 1968-1977 (G. Wójcik)

261. Paweł Sadowski, Stosunki termiczno-wilgotnościowe w Górznie w okresie 1.12.2001-31.12.2002 r. (R. Przybylak)

260. Anna Górecka, Temperatura powietrza, wilgotność względna oraz prędkość i kierunek wiatru na Kasprowym Wierchu z okresu 1956-1965 (G. Wójcik)

259. Dorota Pietrusiewicz, Promieniowanie globalne Słońca oraz jego składowe: promieniowanie rozproszone i bezpośrednie na tle usłonecznienia na Kasprowym Wierchu w okresie 1971-1977 (G. Wójcik)

258. Marcin Rydzyński, Stosunki termiczno-opadowe w Danmarkshavn (Północno-wschodnia Grenlandia) w okresie 1949-2000 (R. Przybylak)

 

2002

257. Katarzyna Pachucy, Klimat Ziemi Franciszka Józefa w okresie 1951-1990 (R. Przybylak)

256. Daniel Kowalski, Klimat Arktyki Kanadyjskiej i zachodniego wybrzeża Grenlandii w okresie 1951-1990 (R. Przybylak)

255. Zbigniew Małyska, Klimat w regionie Morza Karskiego w okresie 1951-1990 (R. Przybylak)

254. Maciej Kosiński, Zmienność zachmurzenia i temperatury powietrza w północnej części Atlantyku Północnego w okresie 1901-1998 (R. Przybylak)

253. Edyta Oborska, Stosunki termiczne w Coral Harbour (Arktyka Kanadyjska-Wyspa Southampton) w okresie 19481995 (R. Przybylak)

252. Katarzyna Wyrębska, Temperatura powietrza, wilgotność względna oraz prędkość wiatru i kierunki wiatru na Śnieżce z okresu 1956-1965 (G. Wójcik)

251. Kamila Skomoroko, Ciśnienie i wiatr na Antarktydzie na podstawie danych automatycznych stacji pogodowych (AWS) z okresu 1993-1998 (G. Wójcik)

250. Aleksandra Kazimierczak, Temperatura powietrza w wybranych stacjach wybrzeża Grenlandzko-Europejskiego Północnego Atlantyku a Oscylacja Północnoatlantycka, na podstawie danych z okresu 1901-1980(G. Wójcik)

249. Mariusz Kujawski, Temperatura i wilgotność powietrza a kierunki wiatru w Chojnicach w okresie 1956-1965(G. Wójcik)

248. Albert Gierat, Przestrzenny i czasowy rozkład wilgotności powietrza na terenie Torunia w okresie 1986-1992(G. Wójcik)

247. Anna Strzelińska, Temperatura powietrza i jej zmienność w profilu południkowym przez Alpy Wschodnie w okresie 1978-1991 (R. Przybylak)

246. Aleksandra Janka, Ciśnienie atmosferyczne i warunki anemologiczne na zachodnim wybrzeżu Spitsbergenu w okresie 1981-1985 (R. Przybylak)

245. Emilia Stelmachowicz, Czasowo-przestrzenna zmienność temperatury powietrza na zachodnim wybrzeżu Spitsbergenu w okresie 1979-2000 (R. Przybylak)

244. Anna Jankowska, Rozkład roczny i rozmieszczenie przestrzenne całkowitego ozonu atmosferycznego nad Europą w drugiej połowie XX w. (G. Wójcik)

 

2001

243. Piotr Adamiak, Warunki klimatyczne Wielkich Jezior na pograniczu USA i Kanady w okresie 1950-1989 (R. Przybylak)

242. Dorota Górecka, Stosunki termiczne Przyatlantyckiej strefy Niżu Środkowoeuropejskiego na podstawie danych ze stacji Uccle (Belgia) z okresu 1971-2000 r. (G. Wójcik)

241. Marta Radulska, Temperatura powietrza na Wysoczyźnie Białostockiej i Pojezierzu Suwalskim w latach 1966-2000 (G. Wójcik)

240. Michał Kanabaja, Warunki termiczno-wilgotnościowe na tle dynamiki powietrza w Kotlinie Jeleniogórskiej (w okresie 1956-1966) (G. Wójcik)

239. Grzegorz Kawecki, Struktura opadów atmosferycznych w Polsce w profilu południkowym w latach 1970-1981 (G. Wójcik)

238. Edyta Kowalska, Zanieczyszczenie powietrza i wpływ warunków meteorologicznych na ich stężenie na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego w okresie 1995-1999 (G. Wójcik)

237. Ewelina Szczeblewska, Klimat sezonu letniego na Równinie Kaffiöyra i jego porównanie z klimatem Ny-Alesundu (Spitsbergen) (R. Przybylak)

236. Marta Kostecka, Burze w Polsce NE w latach 1981-1998 (G. Wójcik)

235. Ewa Ksyt, Temperatura powietrza i opady atmosferyczne w Barentsburgu (Spitsbergen) w okresie 1973-1988(R. Przybylak)

234. Maria Bohdziewicz, Burze w Polsce SE w okresie 1981-1999 (G. Wójcik)

233. Paweł Kaczmarek, Przestrzenny i roczny rozkład opadów atmosferycznych w NE części Niziny Wielkopolskiej w okresie 1951-1999 (G. Wójcik)

232. Wojciech Szulc, Bioklimat Pojezierza Olsztyńskiego na podstawie danych z Olsztyna z okresu 1956-1965(G. Wójcik)

231. Łukasz Bartosik, Wpływ zjawiska El Niño-Południowa Oscylacja na klimat Australii (R. Przybylak)

 

2000

230. Anna Perlińska, Temperatura powietrza na Islandii w okresie 1985-1994 (G. Wójcik)

229. Katarzyna Popławska, Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w Inowrocławiu na tle warunków klimatycznych z okresu 1995-1999 (G. Wójcik)

228. Ewa Krokowska, Stosunki opadowe w Arktyce Kanadyjskiej w świetle danych ze stacji Resolute na Wyspie Cornwallisa w okresie 1948-1995 (R. Przybylak)

227. Magdalena Tokarczyk, Zawały serca i udary mózgu a warunki meteorologiczne w Inowrocławiu w latach 1995-1999 (G. Wójcik)

226. Mariusz Białkowski, Roczny i przestrzenny rozkład zachmurzenia w Polsce Południowo-Wschodniej w okresie 1954-1965 (G. Wójcik)

225. Piotr Guz, Warunki klimatyczne Bydgoszczy w okresie 1995-1999 (G. Wójcik)

224. Piotr Żurawski, Globalne promieniowanie słoneczne, jego składowe i bilans radiacyjny a usłonecznienie w Warszawie w okresie 1968-1977 (G. Wójcik)

223. Beata Dembińska, Temperatura i wilgotność powietrza pod okapem lasu i na polanie w Rezerwacie Las Piwnicki w 1974 r. (G. Wójcik)

222. Grzegorz Matuszewski, Promieniowanie słoneczne w Ny-Alesund (Spitsbergen) w okresie 1982-1987 (R. Przybylak)

221. Magdalena Miśko, Stosunki termiczne na Wyspie Dikson (Arktyka Rosyjska, M. Karskie) w okresie 1967-1996 (R. Przybylak)

220. Wioletta Gajewska, Stosunki termiczne w Resolute (Wyspa Cornwallisa, Arktyka Kanadyjska) w okresie 1948-1995 (R. Przybylak)

219. Rafał Biernat, Roczne i dobowe przebiegi ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru oraz stopnia i rodzaju zachmurzenia na Wysoczyźnie Kujawskiej w okresie 1991-1995 (G. Wójcik)

218. Joanna Ryfczyńska, Roczne i dobowe przebiegi temperatury powietrza oraz wilgotności względnej, ciśnienia pary wodnej i niedosytu wilgotności na Wysoczyźnie Kujawskiej w okresie 1991-1995 (G. Wójcik)

217. Julita Sieradzka, Warunki agroklimatyczne zachodniej części Wysoczyzny Chełmińskiej, a plony buraków cukrowych w latach 1954-1963 i 1978-1998 (G. Wójcik)

 

1999

216. Agnieszka Orłowska, Warunki meteorologiczne i zanieczyszczenie powietrza w Toruniu w latach 1997-1998 na podstawie danych z automatycznych stacji pomiarowych przy ulicy Lubickiej i Dziewulskiego (G. Wójcik)

215. Ewa Politowska, Wilgotność powietrza w Koniczynce w okresie 1994-1998 (G. Wójcik)

214. Beata Żorańska, Agroklimat obszaru dorzecza dolnej Drwęcy w świetle danych klimatologicznych z okresu 19511995 (G. Wójcik)

213. Anna Grabowska, Zachmurzenie i usłonecznienie w Resku w okresie 1966-1995 (G. Wójcik)

212. Anna Włodarska, Warunki meteorologiczne i zanieczyszczenie powietrza w Toruniu w 1998 r. na podstawie danych ze stacji automatycznej przy Kaszowniku (G. Wójcik)

211. Piotr Hajduk, Wypadki drogowe a sytuacje pogodowe w latach 1997-1998 w byłym województwie toruńskim(G.Wójcik)

210. Edyta Rysiewska, Bioklimat Zatoki Gdańskiej w świetle wybranych wskaźników bioklimatycznych obliczonych dla Gdańska - Wrzeszcza z okresu 1956-1965 (G. Wójcik)

209. Agnieszka Pietruszewska, Promieniowanie całkowite słońca i bilans radiacyjny w Zakopanem w okresie 1968-1977 (G. Wójcik)

208. Beata Wrzesińska, Temperatura w przyziemnej warstwie powietrza (0-10 m) w Koniczynce w okresie 1994-1998 (G. Wójcik)

 

1998

207. Ireneusz Niemczyński, Opady atmosferyczne na grani i północnym skłonie Karpat w okresie 1951-1995 (G. Wójcik)

206. Andrzej Araźny, Warunki meteorologiczne lodowca Waldemara w porównaniu z warunkami na Równinie Kaffiöyra w lecie 1997 r. (G. Wójcik)

205. Andrzej Podbielski, Temperatura powietrza w Inowrocławiu w okresie 1951-1995 (G. Wójcik)

204. Wacław Jamka, Ciśnienie atmosferyczne oraz kierunek i prędkość wiatru w Inowrocławiu w okresie 1951-1995 (G. Wójcik)

203. Beata Batkowska, Opady atmosferyczne i wilgotność powietrza w Inowrocławiu w okresie 1951-1995 (G. Wójcik)

202. Jarosław Czop, Warunki bioklimatyczne w Bydgoszczy w świetle wybranych wskaźników bioklimatycznych w okresie 1983-1997 (G. Wójcik)

201. Janusz Wojtkowiak, Klimat Kołudy Wielkiej i jego wpływ na plony wybranych upraw polowych w okresie 1983-1997 (G. Wójcik)

200. Joanna Leopolska, Stosunki termiczne w Bydgoszczy w okresie 1983-1997 (G. Wójcik)

199. Krzysztof Dąbrowski, Częstość i intensywność hydrometeorów w Toruniu w okresie 1956-1970 (G. Wójcik)

198. Zbigniew Figiel, Termiczne pory roku w Europie z okresu 1951-1990 (G. Wójcik)

197. Piotr Piotrkowicz, Temperatura powietrza i opady atmosferyczne a cyrkulacja atmosferyczna w wybranych stacjach (Kalisz, Lublin, Resko) w Polsce w okresie 1966-1995 (G. Wójcik)

196. Ewa Łebkowska, Skażenie powietrza atmosferycznego SO2 i SO4 a warunki meteorologiczne w Suwałkach w okresie 1.10.1978-31.03.1994 (G. Wójcik)

195. Agnieszka Rasała, Agroklimatyczne warunki Północno-Wschodniej Wielkopolski w świetle dostępnych liczbowych materiałów źródłowych z lat 1951-1997 (G. Wójcik)

194. Aneta Raciniewska, Temperatura gruntu w Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Koniczynce w okresie 1994-1997 (G. Wójcik)

193. Anna Żamojda, Temperatura powietrza i opady atmosferyczne a ciśnienie atmosferyczne na Islandii na podstawie danych z XX wieku (G. Wójcik)

192. Izabela Szymanowska, Klimatyczne skutki zjawiska El Nino w wybranych regionach świata w okresie 1965-1985 (G. Wójcik)

191. Krzysztof Kamiński, Temperatura powietrza oraz kierunki i prędkość wiatru w Szczecinie-Dąbiu z okresu 1956-1965 (G. Wójcik)

 

1997

190. Sławomir Rykowski, Przestrzenny i roczny rozkład opadów atmosferycznych na obszarze Sudetów i Dolnego Śląska w okresie 1954-1980 (G. Wójcik)

189. Kazimierz Leszczewicz, Charakterystyka klimatologiczna wybranych regionów turystycznych świata (G. Wójcik)

188. Krzysztof Grzanka, Charakterystyka opadów atmosferycznych w Polsce Północno-Wschodniej w okresie 19541965 (G. Wójcik)

187. Dorota Grabowska, Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego SO2 w Toruniu w 1996 roku (G. Wójcik)

186. Katarzyna Cieśla, Warunki anemologiczne w Tatrach ze szczególnym uwzględnieniem wiatru fenowego na podstawie danych z Zakopanego i Kasprowego Wierchu z okresu 1956-1965 (G. Wójcik)

185. Sławomir Zblewski, Kierunek i prędkość wiatru w dolnej troposferze w cyklu rocznym i dobowym na Pojezierzu Kaszubskim w świetle danych ze stacji meteorologicznej Gdańsk-Rębiechowo w latach 1976-1981 (G. Wójcik)

184. Mariusz Sulkowski, Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w większych miastach regionu BydgoskoToruńskiego w latach 1992-1996 (G. Wójcik)

183. Aleksandra Kiedos, Temperatura powietrza oraz kierunek i prędkość wiatru w Przemyślu za okres 1956-1965 (G. Wójcik)

182. Katarzyna Ceranowicz-Rozbicka, Przezroczystość atmosfery oraz natężenie bezpośredniego promieniowania słonecznego i jego ekstynkcja w Toruniu w okresie 1995-1996 (G. Wójcik)

181. Wanda Włodarska, Zachmurzenie w Północno-Wschodniej Polsce w okresie 12-lecia 1954-1965 (G. Wójcik)

180. Katarzyna Paćkowska, Zachmurzenie w Polsce Północno-Zachodniej w dwunastoleciu 1954-1965 (G. Wójcik)

179. Elżbieta Ławicka, Opady atmosferyczne w południowej części Niziny Południowo-Wielkopolskiej i północnej części Niziny Śląskiej w okresie 1951-1980 (G. Wójcik)

 

1996

178. Patrycja Zielińska, Bioklimat Pojezierza Suwalskiego na przykładzie Suwałk w okresie 1961-1970 (G. Wójcik)

177. Monika Pachniewska, Bioklimat Zakopanego w okresie 1961-1970 (G. Wójcik)

176. Iwona Zwolska, Próba klasyfikacji typów pogody pod kątem turystyki wysokogórskiej na przykładzie danych meteorologicznych z okresu 1961-1970 z Zakopanego i Kasprowego Wierchu (G. Wójcik)

175. Wioletta Tyszka, Stężenie dwutlenku siarki (SO2) a warunki meteorologiczne w Toruniu w okresie 1993-1995 (G. Wójcik)

174. Magda Marczewska, Prędkość i kierunek wiatru w Toruniu w latach 1991-1995 na podstawie cogodzinnych danych (G. Wójcik)

173. Jolanta Bojarska, Szata śnieżna na obszarze Pojezierza Pomorskiego w okresie 1954-1981 (G. Wójcik)

172. Mirosława Bielicka, Szata śnieżna na obszarze Pojezierza Wielkopolskiego w okresie 1954-1981 (G. Wójcik)

171. Elżbieta Wichrowska, Przymrozki na wysokości 5 cm i 200 cm nad powierzchnią gruntu w Toruniu w okresie 19511995 (G. Wójcik)

170. Wiesław Tyszka, Roczny i dobowy przebieg zachmurzenia w Toruniu w okresie 1951-1995 (G. Wójcik)

169. Wanda Gutmańska, Roczne i dobowe przebiegi temperatury na przykładzie danych z Torunia z okresu 1991-1995 (G. Wójcik)

168. Katarzyna Droszcz, Opady atmosferyczne w Polskich Tatrach w profilu pionowym w okresie 1954-1981 (G. Wójcik)

 

1995

167. Małgorzata Rychlewska, Temperatura powietrza w wybranych punktach Antarktydy na podstawie danych z automatycznych stacji meteorologicznych z okresu 1987-1992 (G. Wójcik)

166. Zbigniew Karpiński, Usłonecznienie a cyrkulacja atmosferyczna w Toruniu w okresie 1951-1990 (G. Wójcik)

165. Mariusz Dobrzyński, Prędkość i kierunek wiatru w Toruniu a cyrkulacja atmosferyczna w okresie 1951-1990(G. Wójcik)

164. Małgorzata Zastawna, Temperatura powietrza w Toruniu a cyrkulacja atmosferyczna w okresie 1951-1990(G. Wójcik)

163. Iwona Dębska, Opady atmosferyczne w Toruniu a cyrkulacja atmosferyczna w okresie 1951-1990 (G. Wójcik)

162. Ewa Nowicka, Ciśnienie atmosferyczne w Toruniu a cyrkulacja atmosferyczna w okresie 1951-1990 (G. Wójcik)

161. Małgorzata Niedźwiecka, Przestrzenny i czasowy rozkład temperatury powietrza na obszarze Torunia w okresie 1986-1992 (G. Wójcik)

160. Waldemar Suzga, Zachmurzenie a cyrkulacja atmosferyczna w Toruniu w okresie 1951-1990 (G. Wójcik)

159. Jarosław Lewandowski, Globalne promieniowanie słoneczne i jego składowe a usłonecznienie w Suwałkach w okresie 1971-1980 (G. Wójcik)

158.  Joanna Uscka, Stopień zachmurzenia i rodzaje chmur w Toruniu w latach 1986-1990 (G. Wójcik)

157. Beata Wróblewska, Ciśnienie atmosferyczne i wiatr na Antarktydzie w okresie 1987-1992 (G. Wójcik)

 

1994

156. Anna Jemielniak, Przestrzenny i czasowy rozkład wilgotności powietrza na obszarze Torunia w 1991 roku(G. Wójcik)

155. Grażyna Maćkowska, Temperatura powietrza na Antarktydzie w okresie 1960-1990 (G. Wójcik)

154. Michał Marchlewski, Wilgotność powietrza w Toruniu z okresu 1951-1990 (G. Wójcik)

153. Joanna Białkowska, Bioklimat polskiego wybrzeża Bałtyku na przykładzie Kołobrzegu w okresie 1981-1990 (G. Wójcik)

152. Maciej Jasiński, Przestrzenny i czasowy rozkład temperatury powietrza na obszarze Torunia (w świetle danych ze stacji IMGW Toruń-Wrzosy i własnych badań przeprowadzonych w 4 punktach w 1992 roku) (G. Wójcik)

151. Wojciech Andrzej Polakiewicz, Przestrzenny i czasowy rozkład wilgotności powietrza na obszarze Torunia w 1992 roku (G. Wójcik)

150. Janusz Bożko, Opady atmosferyczne w Tatrach w okresie 1951-1990 (G. Wójcik)

 

1993

149. Agnieszka Ponimaż, Usłonecznienie bezwzględne i względne w Polsce Północno-Wschodniej w okresie 1961-1990 (G. Wójcik)

148. Paweł Mistrzak, Częstość występowania frontów atmosferycznych nad Polską w okresie 1981-1990 (G. Wójcik)

147. Wojciech Kleszczonek, Częstość występowania mas atmosferycznych w Polsce w okresie 1981-1990 (G. Wójcik)

146. Marek Rozicki, Termiczne pory roku w Polsce na tle pór roku w wybranych stacjach europejskich w latach 19511990 (G. Wójcik)

145. Ewa Katarzyna Puzdrowska, Promieniowanie całkowite oraz jego struktura w relacji z usłonecznieniem w Gdyni na podstawie wartości dziennych w latach 1981-1990 (G. Wójcik)

144. Lidia Pszczółkowska, Opady w Polsce Północno-Wschodniej w okresie 1951-1990 (G. Wójcik)

143. Małgorzata Nadrowska, Przestrzenny i czasowy rozkład temperatury powietrza na obszarze Torunia (G. Wójcik)

142. Ewa Kubiak, Opady atmosferyczne na Pojezierzu Pomorskim w okresie 1951-1990 (G. Wójcik)

141. Honorata Hanczewska, Kierunek i prędkość wiatru w Toruniu w okresie 1986-1990 na podstawie danych godzinowych (G. Wójcik)

140. Teresa Buczyńska, Promieniowanie całkowite na tle zachmurzenia i usłonecznienia w Toruniu z okresu 1983-1991 (G. Wójcik)

 

1992

139. Szymon Domagalski, Warunki termiczne regla Tatr w świetle codziennych danych temperatury powietrza z Hali Gąsienicowej z okresu 1951-1990 (G. Wójcik)

138. Tomasz Dąbrowski, Warunki termiczne na grani tatrzańskiej w świetle codziennych danych z Kasprowego Wierchu z okresu 1951-1990 (G. Wójcik)

137. Jarosław Maj, Zmiany prędkości i kierunku wiatru wraz z wysokością w dolnej troposferze w Toruniu w latach 19831990 (G. Wójcik)

136. Barbara Rainko, Opady atmosferyczne na Pojezierzu Wielkopolskim w okresie 40-lecia 1951-1990 (G. Wójcik)

135. Katarzyna Peno, Częstość, intensywność i czas trwania hydrometeorów i burz w Toruniu w okresie 1981-1990 (G. Wójcik)

134. Jolanta Połatyńska, Temperatura powietrza w Toruniu w okresie 1951-1990 na podstawie codziennych danych (ti, tmax, tmin) (G. Wójcik)

133. Violetta Rzepka, Warunki bioklimatyczne Torunia w okresie 1971-1990 (G. Wójcik)

132. Rafał Pietrucień, Opady atmosferyczne na Nizinie Szczecińskiej w okresie 1951-1980 (G. Wójcik)

131. Tomasz Urbański, Przestrzenny i czasowy rozkład wilgotności powietrza na obszarze Torunia w 1990 roku(K. Marciniak)

130. Jacek Lewandowski, Przestrzenny i czasowy rozkład temperatury powietrza na obszarze Torunia w 1990 roku (w świetle danych ze stacji IMGW Toruń i własnych badań przeprowadzonych w 4 punktach) (K. Marciniak)

129. Krzysztof Krasiński, Opady atmosferyczne północnej części Niziny Mazowieckiej w okresie 1951-1980 (G. Wójcik)

128. Danuta Całbecka, Opady atmosferyczne na Svalbardzie w okresie 1930-1985 (G. Wójcik)

127. Grażyna Rataj, Opady atmosferyczne zachodniej części Pojezierzy Południowobałtyckich w okresie 30-lecia 19511980 (G. Wójcik)

126. Marianna Kurkowska, Opady zachodniej części Niziny Mazowieckiej w latach 1951-1980 (G. Wójcik)

 

1991

125. Tomasz Rogala, Termika powietrza w Polsce Północnej z okresu 1951-1980 (G. Wójcik)

124. Renata Madej, Opady atmosferyczne na Pojezierzu Wielkopolskim i zachodniej części Niziny Środkowomazowieckiej w okresie 1951-1980 (G. Wójcik)

123. Barbara Sychmeler, Opady atmosferyczne we wschodniej części Pojezierza Pomorskiego w okresie 1951-1980 (G. Wójcik)

122. Katarzyna Pietrzak, Usłonecznienie Polski Północno-Wschodniej z okresu 1961-1980 (G. Wójcik)

121. Piotr Wojciechowski, Przestrzenny i czasowy rozkład temperatury powietrza na obszarze Torunia w 1989 roku (G. Wójcik)

120. Dorota Bors, Opady atmosferyczne wschodniej części Pojezierza Mazurskiego w okresie 30-lecia 1951-1980 (G. Wójcik)

119. Grażyna Ligaj, Opady atmosferyczne zachodniej części Pojezierza Mazurskiego w okresie 30-lecia 1951-1980 (G. Wójcik)

118. Lidia Waberska, Przestrzenny i czasowy rozkład wilgotności powietrza na obszarze Torunia w 1989 roku(G. Wójcik)

117. Małgorzata Luc, Warunki termiczne na grani karkonoskiej w świetle codziennych danych ze Śnieżki z okresu 19511980 (G. Wójcik)

116. Jacek Szcząchor, Przestrzenny i czasowy rozkład wilgotności powietrza na obszarze Torunia w 1988 r. (w świetle badań własnych przeprowadzonych w 4 punktach i danych ze stacji IMGW Toruń-Wrzosy) (G. Wójcik)

 

1990

115. Alina Kalisz, Opady atmosferyczne we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego i Pomorskiego w okresie 1951-1980 (G. Wójcik)

114. Aleksandra Czaja, Przestrzenny i czasowy rozkład wilgotności powietrza na obszarze Torunia w 1987 roku(G. Wójcik)

113. Ewa Kokoszczyńska, Temperatura powietrza w Bydgoszczy w świetle codziennych danych ze stacji BydgoszczIMUZ z okresu 1951-1980 (G. Wójcik)

112. Julita Kowalewska, Temperatura powietrza w środkowej części Polski Północnej w okresie 1971-1980 (G. Wójcik)

111. Magdalena Mroczyńska, Przestrzenny i czasowy rozkład temperatury powietrza na obszarze Torunia w 1988 r. (w świetle danych ze stacji IMGW Toruń-Wrzosy i własnych badań przeprowadzonych w 4 punktach) (G. Wójcik)

110. Bożena Filipiak, Częstość i intensywność hydrometeorów w Toruniu w okresie 1971-1980 (G. Wójcik)

109. Dariusz Wółkiewicz, Zanieczyszczenie powietrza w Toruniu w okresie 1980-1988 (G. Wójcik)

 

1989

108. Maria Woźniak, Opady atmosferyczne w stacji Bydgoszcz IMUZ w okresie 1921-1988 (na podstawie wielkości dobowych) (G. Wójcik)

107. Małgorzata Walasek, Stosunki termiczne w Toruniu w latach 1921-1950 (G. Wójcik)

106. Marzena Marczewska, Wieloletni przebieg temperatury powietrza w Kościerzynie w latach 1897-1918 (G. Wójcik)

105. Jolanta Gapińska, Temperatura powietrza w Bydgoszczy w latach 1921-1950 na podstawie danych ze stacji: Bydgoszcz-Lotnisko i Bydgoszcz-Instytut Rolny (G. Wójcik)

104. Renata Lewandowska, Związki parametrów termicznych (ti, tmax, tmin) z typami cyrkulacji atmosferycznej wg B. Osuchowskiej-Klein dla stacji Kołobrzeg i Szczecin (G. Wójcik)

103. Mirosław Wolak, Temperatura stratyfikacyjna troposfery ze szczególnym uwzględnieniem warstwy granicznej na podstawie sondowań w Legionowie w okresie 1951-1955 (G. Wójcik)

102. Barbara Świetlik, Związki parametrów termicznych (ti, tmax, tmin) z typami cyrkulacji atmosferycznej wg B. Osuchowskiej-Klein dla stacji Toruń i Elbląg z okresu 1951-1980 (G. Wójcik)

101. Ewa Magryś, Rozkład czasowy i przestrzenny opadów atmosferycznych we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego i Pomorskiego w okresie 1951-1980 (G. Wójcik)

100. Jolanta Jaworowska, Związek parametrów termicznych (ti, tmax, tmin) z typami cyrkulacji atmosferycznej wg B. Osuchowskiej-Klein w okresie 1951-1980 w Gorzowie Wielkopolskim i Suwałkach (G. Wójcik)

99. Anita Domszy, Czasowy i przestrzenny rozkład temperatury powietrza we wschodniej części Pojezierza Pomorskiego i Wielkopolskiego w okresie 1951-1980 (G. Wójcik)

98. Kinga Chojnowska, Przestrzenny i czasowy rozkład temperatury powietrza na obszarze Torunia w 1987 roku (w świetle danych ze stacji IMGW Toruń i własnych badań przeprowadzonych w 4 punktach) (G. Wójcik)

97. Małgorzata Borucka, Usłonecznienie Niziny Szczecińskiej z okresu 1961-1980 na stacjach: Dziwnów, Gorzów, Kołobrzeg, Lipnik, Resko, Świnoujście (G. Wójcik)

96. Barbara Szkamruk, Usłonecznienie na obszarze środkowej części Pojezierza Pomorskiego z okresu 1961-1980 (G. Wójcik)

 

1988

95. Bożena Malinowska, Przestrzenny i czasowy rozkład temperatury powietrza na obszarze Torunia w 1988 roku (G. Wójcik)

94. Mieczysława Przybyła, Wieloletni przebieg temperatury powietrza w Kościerzynie w latach 1952-1980 (G. Wójcik)

93. Marzena Kurek, Przestrzenny i czasowy rozkład wilgotności powietrza na obszarze Torunia w 1986 roku (G. Wójcik)

92. Małgorzata Dudek, Termiczne pory roku w Polsce w okresie 1951-1980 (G. Wójcik)

 

1987

91. Krystyna Witkowska, Stosunki termiczne w Toruniu w okresie 1951-1980 (G. Wójcik)

90. Danuta Tomporowska, Opady atmosferyczne w Toruniu w okresie 1951-1980 (G. Wójcik)

89. Alina Gajur, Prędkość wiatru w Toruniu w okresie 1951-1980 (G. Wójcik)

88. Grażyna Śmigrowska, Przestrzenny i czasowy rozkład wilgotności powietrza na obszarze Torunia w 1985 roku (G. Wójcik)

87. Marek Fiedler, Przestrzenny i czasowy rozkład temperatury powietrza na obszarze Torunia w 1985 roku (w świetle danych ze stacji IMGW Toruń i własnych badań przeprowadzonych w 4 punktach) (G. Wójcik)

86. Mirosław Dzieniszewski, Zachmurzenie i usłonecznienie w Toruniu z okresu 1951-1980 (G. Wójcik)

85. Magdalena Tejwan, Roczny i dobowy przebieg ciśnienia atmosferycznego w Toruniu z okresu 1951-1980(G. Wójcik)

84. Hanna Dudek, Meteorologiczne uwarunkowania nagłych przypadków schorzeń układu krążenia (G. Wójcik)

 

1986

83. Małgorzata Michalska-Tomaszewska, Przestrzenny i czasowy rozkład wilgotności powietrza na obszarze miasta Torunia w 1984 roku (G. Wójcik)

82. Anna Stachowiak-Rogalska, Przestrzenny i czasowy rozkład temperatury powietrza na obszarze Torunia w 1984 roku (w świetle danych ze stacji IMGW Toruń i własnych badań przeprowadzonych w 4 punktach) (G. Wójcik)

81. Hanna Brzoskowska, Struktura rocznego biegu temperatury powietrza w Polsce SW w świetle częstości dobowych wielkości podstawowych parametrów termicznych z okresu 1951-1980 (G. Wójcik)

80. Ewa Kijas, Termika powietrza Niziny Szczecińskiej (G. Wójcik)

79. Lilla Lelińska-Wolder, Struktura rocznego biegu temperatury powietrza w Polsce SE w świetle częstości dobowych wielkości podstawowych parametrów termicznych z okresu 1951-1980 (G. Wójcik)

78. Maria Nowatka, Struktura rocznego ruchu temperatury na obszarze Polski Północno-Zachodniej w świetle częstości wybranych parametrów termicznych za okres 1951-1980 (G. Wójcik)

77. Krystyna Bartoszyńska, Struktura rocznego biegu temperatury powietrza w Polsce Północno-Wschodniej w świetle częstości dobowych wielkości podstawowych parametrów termicznych z okresu 1951-1980 (G. Wójcik)

76. Bożena Wierzchowska-Władyka, Meteorologiczne uwarunkowania nagłych interwencji medycznych dotyczących schorzeń układu oddechowego (G. Wójcik)

 

1985

75. Helena Morel, Dobowy i roczny przebieg temperatury i wilgotności powietrza na stacji im. H. Arctowskiego (Szetlandy Południowe) w 1977 roku (G. Wójcik)

74. Marzenna Plener, Przestrzenny i czasowy rozkład temperatury powietrza na obszarze Torunia w 1983 roku (w świetle danych ze stacji IMGW-Toruń i własnych badań przeprowadzonych w 4 punktach) (G. Wójcik)

73. Wojciech Ożga, Przestrzenny i czasowy rozkład wilgotności powietrza na obszarze Torunia w 1983 roku (G. Wójcik)

72. Wiktoria Zienowicz, Termika powietrza Niziny Północno-Mazowieckiej i Niziny Północnopodlaskiej na podstawie danych z 19 stacji z okresu 1951-1980 (G. Wójcik)

71. Ewa Florczak, Stosunki termiczne Wyżyny Wieluńskiej na podstawie danych ze stacji Wieluń z okresu 1951-1980 (G. Wójcik)

70. Iwona Piekarska-Szufrajda, Stosunki termiczne Pojezierza Mazurskiego i terenów przyległych na podstawie danych z okresu 1951-1980 (G. Wójcik)

69. Czesława Nowakowska, Termika powietrza Pojezierza Lubuskiego na podstawie danych z 15 stacji z okresu 19511980 (G. Wójcik)

68. Maria Ulatowska, Stosunki termiczne Pojezierza Szczecińskiego na podstawie danych ze stacji Szczecinek z okresu 1951-1980 (G. Wójcik)

67. Czesława Bąkowska, Stosunki termiczne Pojezierza Kaszubskiego na podstawie danych ze stacji Kartuzy z okresu 1951-1970 (G. Wójcik)

66. Marek Kejna, Dynamika i struktura wiatru w cyklu dobowym i rocznym w Hornsundzie (Spitsbergen) na podstawie anemogramów z okresu IX.1975-VIII.1978 (G. Wójcik)

65. Krystyna Kejna, Dobowy i roczny przebieg ciśnienia atmosferycznego i prędkości wiatru w stacji H. Arctowskiego (Szetlandy Południowe) w 1977 roku (G. Wójcik)

 

1984

64. Janusz Brózdowski, Stosunki termiczne środkowego Wybrzeża Polskiego na przykładzie Kołobrzegu w okresie 1951-1980 (G. Wójcik)

63. Wiesława Dankowska, Opady atmosferyczne Wybrzeża Polskiego w okresie 1951-1980 (na podstawie sum dobowych ze stacji: Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka, Łeba, Hel) (G. Wójcik)

62. Jadwiga Jaskólska-Pajewska, Dobowy i roczny bieg prędkości wiatru w Chorzowie w świetle anemogramów z Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii Planetarium Śląskiego w Chorzowie z 1966 roku (G. Wójcik)

61. Lucyna Pietruszewska, Przestrzenny i czasowy rozkład temperatury powietrza na obszarze Torunia w okresie VIXII.1981 r. (G. Wójcik)

60. Aleksandra Drawska-Pietrzak, Przestrzenny i czasowy rozkład wilgotności powietrza na obszarze Torunia w 1983 roku (G. Wójcik)

 

1983

59. Krystyna Rabczyńska-Gerke, Promieniowanie globalne w relacji z zachmurzeniem w Gdyni na podstawie dziennych wielkości z okresu 1961-1980 (G. Wójcik)

58. Jacek Kaszewski, Stosunki termiczne Wyżyny Kieleckiej w świetle codziennych danych ze stacji meteorologicznej Kielce z okresu 1951-1980 (G. Wójcik)

57. Czesław Puczel, Stosunki termiczne Pojezierza Mrągowskiego w świetle codziennych danych ze stacji Kętrzyn z okresu 1961-1980 (G. Wójcik)

56. Krystyna Stańczak, Stosunki termiczne podkarpackich wysp ciepła na przykładzie Tarnowa w świetle codziennych danych z okresu 1951-1980 (G. Wójcik)

55. Anastazja Szmit, Stosunki termiczne Bieszczadów w świetle codziennych danych ze stacji meteorologicznej Lesko z okresu 1955-1980 (G. Wójcik)

54. Anna Zagórska, Stosunki termiczne Roztocza w świetle codziennych danych ze stacji meteorologicznej Tomaszów Lubelski z okresu 1951-1970 (G. Wójcik)

53. Bożena Gawryszewska, Stosunki termiczne Niziny Śląskiej w świetle codziennych danych ze stacji meteorologicznej w Opolu z okresu 1951-1980 (G. Wójcik)

52. Wiesław Winnicki, Stosunki termiczne w Polsce Północnej w zależności od typu cyrkulacji atmosfery w okresie 19511960 na przykładzie Słubic i Białegostoku (G. Wójcik)

51. Anna Bielska, Stosunki termiczne Kotliny Zakopiańskiej w świetle codziennych danych ze stacji meteorologicznej Zakopane z okresu 1951-1980 (G. Wójcik)

50. Bernadeta Guzik, Przestrzenny i czasowy rozkład temperatury powietrza na obszarze Torunia w 1982 r. (G. Wójcik)

 

1982

49. Bożena Wysota, Przestrzenny i czasowy rozkład wilgotności powietrza na obszarze miasta Torunia w świetle danych ze stacji IMGW Toruń-Wrzosy i własnych badań przeprowadzonych w 4 punktach miasta w okresie 21.V-31.XII.1981 (G. Wójcik)

48. Jolanta Płaczek, Roczny przebieg promieniowania globalnego w relacji z zachmurzeniem i usłonecznieniem w Pile na podstawie dziennych wielkości z okresu 1972-1980 (G. Wójcik)

47. Ewa Paradowska, Dynamika przyziemnej atmosfery w cyklu dobowym i rocznym w świetle anemografów prędkościowych z 1965 roku z Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Chorzowie (G. Wójcik)

46. Tadeusz Frygier, Promieniowanie globalne w relacji z zachmurzeniem w Kołobrzegu na podstawie dziennych wielkości z okresu 1961-1980 (G. Wójcik)

45. Ryszarda Liszewska, Dynamika kierunków wiatrów w dolnej atmosferze w cyklu rocznym w świetle anemografów kierunkowych z Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii Planetarium Śląskiego w Chorzowie (G. Wójcik)

44. Genowefa Lis, Szata śnieżna na obszarze Dolnego Powiśla w okresie 1951-1980 (G. Wójcik)

43. Lucjanna Kaczkan, Stosunki anemometryczne Torunia w świetle danych ze stacji meteorologicznej IMGW w okresie 1976-1980 (G. Wójcik)

 

1981

42. Grażyna Błażejewska, Usłonecznienie i zachmurzenie na obszarze Dolnego Powiśla z okresu 1961-1980(G. Wójcik)

41. Anna Śmigielska, Przymrozki przygruntowe i na wysokości 2 m nad gruntem na obszarze Dolnego Powiśla w okresie 1961-1980 (G. Wójcik)

40. Jerzy Kalinowski, Rozkład opadów atmosferycznych w układzie miesiąca synodycznego na podstawie 30-letnich obserwacji z wybranych stacji meteorologicznych Polski Północnej (G. Wójcik)

39. Danuta Komosińska, Zmienność opadów atmosferycznych na Ziemi Chełmińskiej i Dobrzyńskiej w okresie wieloletnim 1951-1975 (G. Wójcik)

38. Andrzej Machnacki, Stosunki termiczne Płocka w świetle danych ze stacji Płock-Rodziwie z okresu 1951-1980 (G. Wójcik)

37. Anna Stasiak, Stosunki termiczne okolicy Łęczycy w świetle danych ze stacji Błonie-Topola z okresu 1951-1980 (G. Wójcik)

 

1980

36. Rajmund Przybylak, Warunki klimatyczne lodowca Waldemara (Spitsbergen) i ich pionowe zróżnicowanie w porównaniu z warunkami klimatycznymi na równinie Kaffiöyry w lecie 1979 (G. Wójcik)

35. Maria Ratkowska, Dobowy przebieg opadów atmosferycznych w Toruniu w świetle krzywych pluwiograficznych z okresu 1971-1975 (G. Wójcik)

34. Małgorzata Galanty, Stosunki termiczne ujściowego fragmentu doliny Wisły w świetle danych ze stacji meteorologicznej w Elblągu z okresu 1951-1975 (G. Wójcik)

33. Władysława Krawczyk, Zmienność opadów atmosferycznych na Pojezierzu Pomorskim w okresie 25-lecia 1951-1975 w świetle dobowych sum opadów (G. Wójcik)

32. Aniceta Mindak, Opady atmosferyczne w północnej części dorzecza Wisły w okresie 20-lecia 1951-1970 (G. Wójcik)

31. Henryka Jędrej, Zmienność opadów atmosferycznych na Kujawach w okresie 25-lecia 1951 -1975 w świetle dobowych sum opadów (G. Wójcik)

 

1979

30. Jolanta Czyżewska, Waloryzacja klimatu Pomorza Wschodniego i Kujaw w świetle wybranych wskaźników termicznych za lata 1951-1970 (G. Wójcik)

29. Barbara Rutkowska, Usłonecznienie i zachmurzenie w Siemionkach w okresie 1971-1973 (G. Wójcik)

28. Maria Rejszel, Stosunki termiczne wschodniej części Pojezierza Pomorskiego (Powiśle) w okresie 1951-1960 (G. Wójcik)

27.  Urszula Filińska, Stosunki termiczne Kujaw i terenów przyległych w świetle danych z okresu 1951-1960 (G. Wójcik)

26. Hanna Kotarska, Opady atmosferyczne na obszarze Dolnego Powiśla w okresie 1951-1960 (G. Wójcik)

 

1978

25. Maria Cywińska, Opady atmosferyczne na Kujawach w okresie 1951-1960 (G. Wójcik)

24. Ewa Jabłonowska, Stosunki termiczne Kujaw i terenów przyległych w świetle danych z okresu 1961-1970 (G. Wójcik)

23. Stanisław Odachowski, Zachmurzenie w Mławie w 1975 i 1976 roku (G. Wójcik)

22. Włodzimierz Kłudkowski, Stosunki anemometryczne w Toruniu na podstawie danych z okresu 1971 -1975(G. Wójcik)

21. Czesława Szczygielska, Stosunki termiczne Olsztyna na podstawie danych ze stacji meteorologicznej Olsztyn-Dajtki w okresie 1966-1975 (G. Wójcik)

20. Marianna Badowska, Stosunki anemometryczne Olsztyna w świetle danych ze stacji meteorologicznej Olsztyn-Dajtki w okresie 1971-1975 (G. Wójcik)

19. Aleksandra Jarząb, Zmienność temperatury powietrza w okresie wieloletnim na przykładzie danych z okresu  19501975 ze stacji Bydgoszcz-Lotnisko (G. Wójcik)

18. Magdalena Daroń, Wilgotność powietrza w Bydgoszczy w 1977 roku na podstawie danych ze stacji meteorologicznej IMGW Bydgoszcz-Lotnisko (G. Wójcik)

17. Jan Siwiec, Stosunki termiczne w Gorzowie Wlkp. za okres 1951-1975 (G. Wójcik)

16. Aleksandra Kowalska, Warunki termiczne wschodniej części Pojezierza Pomorskiego w świetle danych z okresu 1961-1970 (G. Wójcik)

 

1977

15. Danuta Lesiecka, Temperatura powietrza w Polsce Północnej w świetle danych ze stacji meteorologicznej w Suwałkach z okresu 1951-1975 (G. Wójcik)

14. Henryka Orlińska, Promieniowanie globalne wewnątrz lasu i na zewnątrz lasu w świetle badań w rezerwacie Piwnickim w okresie 1.I.1975 do 31.XII.1975 (G. Wójcik)

13. Małgorzata Trando, Stosunki termiczne powietrza w Siemionkach nad Gopłem w okresie 1969-1975 (G. Wójcik)

12. Elżbieta Kubiak, Wilgotność powietrza w Siemionkach nad Gopłem w latach 1969-1975 (G. Wójcik)

11. Wanda Antonowicz, Termika gleby w stacji naukowo badawczej wydziału BiNoZ przy UMK w Siemionkach w okresie od 1.I.1970 do 31.XII.1972 (G. Wójcik)

10. Alicja Michałowska, Opady atmosferyczne w zachodniej części Pomorza w okresie 1961-1970 (G. Wójcik)

 

1976

9. Jan Leszkiewicz, Warunki meteorologiczne w północnej części równiny Kaffiöyra w okresie 1.VII-31.VIII.1975 na tle klimatu archipelagu Svalbard (G. Wójcik)

 

1975

8. Wiesław Tomaszewski, Opady atmosferyczne na obszarze Dolnego Powiśla w okresie 1961-1970 (G. Wójcik)

 

1974

7. Ewa Olszewska-Walkowska, Opady atmosferyczne na Ziemi Dobrzyńskiej w okresie 1961-1970 (G. Wójcik)

 

1973

6. Maria Szczepańska, Hydrografia górnej części Strugi Łysomickiej oraz mikroklimat wybranych zespołów biotopowych rezerwatu w Piwnicach (G. Wójcik)

 

1972

5. Jerzy Zieliński, Stosunki termiczne w Toruniu za okres od 1947 do 1966 roku (G. Wójcik)

4. Aleksandra Teusz, Opady atmosferyczne na kujawach w okresie 1961-1970 (G. Wójcik)

 

1952

3. Waleria Zwierzchowska, Różnice temperatur powierzchni oceanów i mórz oraz dolnych warstw powietrza (W. Gorczyński)

2. Urszula Wolszlegierówna, Przebieg wartości średnich i skrajnych temperatury powietrza w Polsce (W. Gorczyński)

1. Lutosława Skrzypek, Dzielniki opadowe i stopnie suchości powietrza w Polsce i Europie (W. Gorczyński)

 

Prace licencjackie

2009

18. Grzegorz Szrejder, Warunki klimatyczne Kujaw (R. Przybylak)

 

2008

17. Maciej Sułek, Opady i pokrywa śnieżna w Tatrach w pierwszej połowie XX wieku (R. Przybylak)

16. Monika Stawska, Burze w Polsce w drugiej połowie XX wieku (R. Przybylak)

15. Michał Kamiński, Warunki klimatyczne Kaszub (R. Przybylak)

 

2007

14. Łukasz Łukomski, Ekstremalne zjawiska atmosferyczne w Polsce - geneza i skutki (R. Przybylak)

 

2006

13. Aneta Grzymkowska, Klimat Pojezierza Suwalskiego (R. Przybylak)

12. Kamila Gacioch, Warunki klimatyczne Doliny Dolnej Wisły (R. Przybylak)

11. Magdalena Bilińska, Klimatyczne uwarunkowania turystyki zagranicznej Polaków (R. Przybylak)

 

2005

10. Bartłomiej Szuprytowski, Stosunki termiczne w Kapp Thordsen (Spitsbergen) w okresie I Międzynarodowego Roku Polarnego 1882-1885 (R. Przybylak)

9. Lucyna Prokopczuk, Wpływ zjawiska El Niño - Oscylacji Południowej na klimat Ameryki Południowej (R. Przybylak)

8. Tomasz Drozdecki, Współczesne warunki klimatyczne Basenu Grudziądzkiego (R. Przybylak)

7. Anna Meler, Klimat Borów Tucholskich w świetle danych z Chojnic z okresu 1956-1965 (R. Przybylak)

6. Ewelina Stachowska, Termiczne pory roku w Sudetach w okresie 1994-2003 (R. Przybylak)

5. Joanna Jadłowska, Feny w Tatrach w okresie 1994-2003 (R. Przybylak)

 

2002

4. Irena Szust, Warunki klimatyczne Pojezierza Drawskiego (R. Przybylak)

3. Katarzyna Wiśniewska, Warunki klimatyczne Torunia (R. Przybylak)

2. Marzena Zdziarska, Warunki klimatyczne Ciechocinka (R. Przybylak)

1. Joanna Zakrzewska, Warunki klimatyczne Pojezierza Iławskiego w latach 1956-1965 (R. Przybylak)