Kontakt

Wydział Nauk o Ziemi UMK

Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej

ul. Lwowska 1

87-100 Toruń

tel. +48 56 611 26 12