Aktualności Katedry Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Obóz sportowo-rekreacyjny

Dobiegł końca obóz sportowo-rekreacyjny grupy studentów specjalności animacja sportu i rekreacja, kierunku Turystyka i Rekreacja na Wydziale Nauk o Ziemi UMK realizowanego pod opieką dr Doroty Kozłowskiej i dr Olgi Smoleńskiej. Studenci przejechali i przepłynęli łącznie około 100 km. Pokonali rowerami szereg lokalnych szlaków po Puszczy Augustowskiej i Wigierskim Parku Narodowym oraz północno-wschodni odcinek najnowszego szlaku Green Velo, a także spłynęli kajakami po rzece Czarna Hańcza i Kanale Augustowskim z zabytkowymi śluzami i Szlakiem Papieskim, przezwyciężając przy tym niejednokrotnie własne lęki i słabości. Obóz zakończył się symbolicznym puszczeniem świętojańskiego wianka na Jeziorze Studzienniczym. Dziękujemy za dobrą atmosferę i zachowanie bezpieczeństwa podczas obozu uczestnikom i organizatorom.

 

 

Staż naukowy pracowników KGPiT UMK w Poleskim Państwowym Uniwersytecie w Pińsku - 18-22 kwietnia 2016 (Republika Białoruś)

1. Spotkanie w Grodnie na Państwowym Uniwersytecie im. Janki Kupały w Grodnie. Krótki spacer po Grodnie. Na trasie zobaczyliśmy - ruiny Pałacu Sapiehów z XVII w. w Różanie (obecnie odrestaurowana brama wjazdowa); Kosów Poleski – ruiny i część odrestaurowanego zamku - pałacu hrab. W. Pusłowskiego (1838); Mereczowszczyznę – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki.

2.  Poleski Państwowy Uniwersyt w Pińsku

a) Spotkanie z Dziekanem dr doc. A.A. Wołotowiczem, zastępcą Dziekana ds. pracy naukowej dr doc. A.I. Czigrinem pracownikami Wydziału Biotechnologii.

b) Spotkanie z Dziekanem dr doc. I. E. Anpilogowym i pracownikami Wydziału Organizacji Zdrowego Stylu Życia.

c) Spotkanie z Dziekanem dr doc. I. M. Zborina Wydziału Ekonomicznego.

d) Spotkanie z Rektorem PPU prof. K.K. Szebeko. Podczas spotkania prof. Szebeko i prof. Roman Rudnicki zaprezentowali główne kierunki naukowe i dydaktyczne w ramach których możliwa jest współpraca.

a) Wyjazd terenowy do wsi: Kaczanowiczi, Kriwoczi, Kuradowo.

b) Prezentacja kierunków kształcenia i możliwości kształcenia studentów z Pińska na Wydziale Nauk o Ziemi UMK – dr Anna Dubownik.

Wykłady w Poleskim Państwowym Uniwersytecie w Pińsku

1) dr hab. Roman Rudnicki, prof. UMK

Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa polskiego w warunkach oddziaływania instrumentów WPR

2) dr Leszek Kozłowski

Kształtowanie innowacyjnych produktów turystycznych.

3) dr Anna Dubownik

Wychowanie morskie w praktyce na pokładzie STS Fryderyk Chopin w rejsie przez Atlantyk

4) dr Dorota Kozłowska

1. Projektowanie modelu kompetencji nauczyciela wychowania fizycznego. /Wydział Organizacji Zdrowego Stylu Życia/.

2. Funkcje nowoczesnych i unikalnych obiektów turystycznych oraz gospodarstw w północno - wschodniej Polsce.                

3. Przeprowadzenie badań ankietowych na Wydziale Organizacji Zdrowego Stylu Życia „kompetencje  etyczne; turystyczno-rekreacyjne; rehabilitacji i odnowy biologicznej; promocji i marketingu wśród studentów wychowania fizycznego.

 

Zajęcia terenowe w Pińsku: prezentacja miasta i biura turystycznego studenckiego.

Zajęcia terenowe: Pińsk – Stolin – Dawidgródek – Turów – Mikaszewicze – Kopalnia i przedsiębiorstwo granitu.

Oficjalne pożegnanie i powrót do Polski. Odwiedziny w Puszczy Białowieskiej po stronie białoruskiej. Przekroczenie granicy państwa Piaszczatka-Połowce.

 

Staż został zrealizowany zgodnie z zaplanowanym programem (wykładów, przeprowadzenia badań i odbycia zajęć terenowych). W ramach stażu odbyły się oficjalne spotkania z władzami uczelni i wydziałów, oraz spotkania z wykładowcami i studentami. Poziom przygotowania i realizacji stażu pod względem merytorycznym i organizacyjnym można ocenić jako bardzo wysoki. 

 

Konferencja naukowa „Potencjał i perspektywy rozwoju gospodarki turystycznej w Europie Środkowej i Wschodniej”

W dniu 14 maja 2016 r. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się konferencja naukowa pt. „Potencjał i perspektywy rozwoju gospodarki turystycznej w Europie Środkowej i Wschodniej”. Spotkanie, zorganizowane przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu WNoZi UMK przy udziale Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Studenckiego Klubu Turystyki Niekonwencjonalnej, zgromadziło kilkudziesięciu naukowców reprezentujących ośrodki naukowe z Polski (Warszawa, Poznań, Kraków, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Słupsk, Białystok), Białorusi (Mińsk, Grodno, Pińsk) i Ukrainy (Lwów).
Celem konferencji była próba odpowiedzi na pytanie o stan i możliwości rozwoju gospodarki turystycznej w naszej części Europy, w tym określenie potencjału, perspektyw rozwoju oraz możliwości współpracy miejsc i regionów Europy Środkowej i Wschodniej w sferze gospodarki turystycznej. W trakcie konferencji omówiono zagadnienie potencjału gospodarki turystycznej miejsc i regionów, czynniki i bariery rozwoju turystyki, kwestię turystyki transgranicznej oraz przykłady produktów i aktywności turystycznych i rekreacyjnych.
Konferencja została zrealizowana dzięki wsparciu środkami budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Międzynarodowa Naukowo - Praktyczna Konferencja „Innowacyjne działania i gospodarstwa na obszarach wiejskich”

W dniach 12-13 czerwca 2015 odbyła się konferencja naukowo – praktyczna organizowana przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu, Wydziału Nauk o Ziemi, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku SR/KSOW. Wymieniono doświadczenia i informacje oraz przedstawiono badania w obszarze szeroko pojętej innowacyjności na obszarach wiejskich. W konferencji uczestniczyło 40 osób. Wśród prelegentów byli przedstawiciele z Polski i zza granicy reprezentujący uczelnie wyższe, ośrodki naukowe i instytucje branżowe oraz inne jednostki związane z tematyką konferencji.

Sprawozdanie z konferencji

 

 

Konferencja naukowa pt. „Kreatywność w turystyce” 24 września 2015 r.

Organizatorzy konferencji mają zaszczyt zaprosić grono uczestników reprezentujących środowisko naukowe, branżę turystyczną, samorządy i organizacje turystyczne do udziału w organizowanej w dniu 24 września 2015 r. konferencji naukowej pt. „Kreatywność w turystyce”. Tematyka konferencji związana jest z szeroko rozumianymi zagadnieniami dotyczącymi rozwoju turystyki w skali lokalnej i regionalnej. Przygotowane przez uczestników konferencji referaty zostaną, po zatwierdzeniu przez Komitet Naukowy i uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych, opublikowane w formie monografii naukowej.

Ramy konferencji wyznaczają następujące zagadnienia:

  • innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu turystyką,
  • kreowanie innowacyjnych produktów turystycznych,
  • nowe trendy w rozwoju turystyki,
  • nowe formy promocji i marketingu turystycznego,
  • ekologia w rozwoju współczesnej turystyki,
  • kreatywne rozwiązania w turystyce ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego.

Komunikat

Zgłoszenie

Kontakt:

Przewodniczący komitetu organizacyjnego – dr hab. Dariusz Sokołowski, prof. UMK: 56 611 25 70

Sekretarz konferencji – mgr Paulina Tomczykowska: 56 611 25 74 / 502 070 565

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Konferencja współfinansowana dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko-pomorskiego

 

XXX Seminarium Geografii Wsi „WIEJSKIE OBSZARY FUNKCJONALNE”

W dniach 26-27 czerwca br. na Wydziale Nauk o Ziemi odbyło się XXX Jubileuszowe Seminarium Geografii Wsi pt. „WIEJSKIE OBSZARY FUNKCJONALNE”, które zostało zorganizowane przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu. W Seminarium uczestniczyło około 80 osób, reprezentujących osiemnaście ośrodków naukowych oraz szereg instytucji samorządowych i państwowych. 

Tradycją Seminariów jest idea łączenia podejścia naukowego, wraz z praktyczną weryfikacją rozwoju obszarów wiejskich, która odbywa się podczas sesji terenowej na wybranych przykładach. 

Pierwszego dnia obrad zaplanowane zostały obrady plenarne oraz sesje problemowe, w trakcie których zaprezentowane zostały stanowiska i oceny uczestników Seminariów,  zawierające wiele cennych informacji, prezentujących różne punkty widzenia oraz podejścia badawcze dotyczące rozwoju obszarów wiejskich. 

Drugiego dnia Seminarium uczestnicy mieli możliwość zaznajomienia się ze specyfiką rejonu Kujaw, nie tylko jako obszaru tradycyjnie rolniczego, ale także z rozwiniętym przemysłem rolno-spożywczym (wizyta w Cukrowni w Kruszwicy), jak i atrakcyjnym turystycznie (jezioro Gopło, Mysia Wieża, uzdrowisko Inowrocław). Kulminacją sesji terenowej była wizyta w Instytucie Zootechniki – PIB w Kołudzie Wielkiej (hodowca Gęsi Białych Kołudzkich), w trakcie której uczestnicy zaznajomili się nie tylko z samym procesem hodowli, ale także mogli skosztować jej końcowego efektu w postaci kulinarnych przysmaków przygotowanych przez szefa kuchni. 

Finalnym efektem Seminarium jest publikacja dwóch tomów monografii pt. „Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w świetle polityki Unii Europejskiej” oraz tom serii „Studia Obszarów Wiejskich”, który ukaże się jesienią. 

 

W imieniu organizatorów

 

Mirosław Biczkowski

/ przewodniczący komitetu organizacyjnego/

 

 

 

 

XXX Seminarium Geografii Wsi „WIEJSKIE OBSZARY FUNKCJONALNE”

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w

XXX Jubileuszowym Seminarium Geografii Wsi

pt. „WIEJSKIE OBSZARY FUNKCJONALNE”

które odbędzie się w dniach 26-27 czerwca 2014 r. w Toruniu

 

ORGANIZATORZY

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I TURYZMU

 

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE

ODDZIAŁ TORUŃSKI

 

RADA PROGRAMOWA XXX SEMINARIUM GEOGRAFII WSI

prof. dr hab. Roman Rudnicki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika - przewodniczący Rady Programowej

prof. dr hab. Jörg Janzen – Free University of Berlin

prof. dr hab. Jan Falkowski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

prof. dr hab. Benicjusz Głębocki – Wyższa Szkoła Gospodarki

prof. dr hab. inż. Ryszard Cymermann – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

prof. dr hab. Dariusz Sokołowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. dr hab. Marcin Wójcik – Uniwersytet Łódzki - przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr Mirosław Biczkowski – przewodniczący

dr Anna Dubownik – sekretarz

mgr Barbara Szyda - sekretarz

dr Aleksandra Jezierska-Thöle

dr Leszek Kozłowski

dr Mieczysław Kluba

mgr Paulina Tomczykowska

Łukasz Wiśniewski

 

Szczegóły Seminarium znajdziecie Państwo w załączonych komunikatach 

 

O dalszych informacjach dotyczących konferencji będziemy informować w kolejnych komunikatach

 

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

ZAPRASZAMY

 

 

 

dr hab. prof. UMK Roman Rudnicki                                              dr Mirosław Biczkowski

/przewodniczący Rady Programowej/                            /przewodniczący Komitetu Organizacyjnego/

 

 

pliki do pobrania:

Komunikat 1

Komunikat 2

Informacje dla autorów

Lokalizacja obiektów XXX Seminarium