Kontakt

Wydział Nauk o Ziemi UMK

Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu

ul. Lwowska 1

87-100 Toruń

tel. +48 56 611-25-57