Aktualności Katedry Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

Sprawozdanie z X Zjazdu Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich „Krajobrazy młodoglacjalne ‒ ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość”, Toruń, 16‒19.09.2014

 

Kolokwium habilitacyjne 14.03.2014 - dr hab. Piotr Weckwerth