Publikacje

Aktualny spis w systemie Expertus UMK

 

Florek W., Zwoliński Z., Andrzejewski L., Kostrzewski A., Smolska E., Szmańda J., 2008, Współczesne procesy kształtujące rzeźbę dolin rzecznych.

w: Współczesne przemiany rzeźby Polski / red. Starkel L. i in.,

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, S. 292-305

 

Przegiętka K., Chruścińska A., Oczkowski H., Molewski P., 2008, Chronostratigraphy of the Vistulian Glaciation (Weichselian) on the Kujawy Moraine Plateau (Central Poland) based on lithostratigraphic research and OSL dating.

Geochronometria, Vol. 32, S. 69-77

 

Weckwerth P.., Karasiewicz M. T., 2008, Ewolucja stożka sandrowego jako wskaźnik stanu dynamicznego południowej części czoła lodowca Tungnaár, Islandia.

w: Współczesne problemy geomorfologii / red. Florek W., Kaczmarzyk J.

Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, S. 171-175

 

Wysota W., Molewski P., Sokołowski R., 2009, Record of the Vistula ice lobe advances in the Late Weichselian glacial sequence in north-central Poland.

Quat. Int., Vol. 207 no. 1-2, S. 26-41

 

Andrzejewski L., Weckwerth P., 2010, Dunes of the Toruń Basin against palaeogeographical conditions of the Late Glacial and holocene.

Ecol. Quest., Vol. 12, S. 9-15

 

Niewiarowski W., Kot R., 2010, Delimitacja i charakterystyka gatunków i odmian krajobrazu naturalnego Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, Równiny Urszulewskiej oraz przyległych dolin Wisły i Drwęcy.

Prz. Geogr., T. 82 z. 3, S. 335-365

 

Kot R., 2011, Propozycja weryfikacji regionalizacji fizycznogeograficznej Polski na przykładzie wybranych regionów Niżu Polskiego.

Probl. Ekol. Krajobrazu, T. 29, S. 29-39

 

Molewski P., 2011, Przeobrażenia rzeźby terenu i powierzchniowej budowy geologicznej dzielnicy Torunia - Mokre (Przemieście Mokre) w czasach historycznych.

Archaeol. Hist. Pol., T. 19, S. 189-202

 

Karasiewicz M. T., Hulisz P., Noryśkiewicz A., Noryśkiewicz B., Krześlak I., Świtoniak M., Stachowicz-Rybka R., 2011, Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego przy jeziorze Retno na Pojezierzu Brodnickim na podstawie badań interdyscyplinarnych.

w: Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych : V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Górzno, 13-17 czerwca 2011 / red. Piotr Hulisz et al.

PIG- PIB, Warszawa, S. 149-157

 

Niewiarowski W., Kot R., 2011, Delimitation and characterictics of natural landscapes of the Chełmno-Dobrzyń Lakeland, Urszulewo Plain and neighbouring Vistula and Drwęca valleys.

Geogr. Pol., Vol. 84 no. 1, S. 33-59

 

Weckwerth P., 2011, Palaeoslopes of Weichselian sand-bed braided rivers in the Toruń Basin (Poland): results of a palaeohydraulic analysis.

Geologos, Vol. 17 no. 4, S. 227-238

 

Weckwerth P., Przegiętka K., Chruścińska A., Woronko B., Oczkowski H., 2011, Age and sedimentological features of fluvial series in the Toruń Basin and the Drwęca Valley (Poland).

Geochronometria, Vol. 38 no. 4, S. 397-412

 

Andrzejewski L., Deneko P., 2012,  Morfogeneza ukierunkowanych form w obrębie północnego fragmentu subglacjalnej rynny rzeki Lubianki (Wysoczyzna Dobrzyńska),

w: Przestrzeń w badaniach geograficznych, praca zbiorowa / red. K. Fortuniak  i in.,

Wyd. UŁ, s. 37-44.

 

Jaworski T., Niewiarowski W., 2012, Frost peat mounds on Hermansenøya (Oscar II Land, NW Svalbard): their genesis, age and terminology.

Boreas, Vol. 41 no. 4, S. 660-672

 

Karasiewicz M. T., Hulisz P., Świtoniak M., 2012, Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno (Pojezierze Brodnickie) / red. Karasiewicz M. T., Hulisz P., Świtoniak M.

Wydawnictwo UMK, Toruń, 160 s.

 

Kot R. 2012, Zastosowanie indeksu georóżnorodności dla określenia zróżnicowania rzeźby terenu na przykładzie zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej, Pojezierze Chełmińskie,

Problemy Ekologii Krajobrazu. T. 33, S. 87-96.

 

Pisarska-Jamroży M., Weckwerth P., 2012, Soft-sediment deformation structures in a Pleistocene glaciolacustrine delta and their implications for the recognition of subenvironments in delta deposits.

Sedimentology, Vol. 60, S. 637-665

 

Molewski P., 2012, Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000 : arkusz 439 - Piotrków Kujawski (N-34-121-B) ; wraz z Objaśnieniami.

PIG – PIB, Warszawa

 

Weckwerth P., Przegiętka K., Chruścińska A., Pisarska-Jamroży M., 2013, The relation between optical bleaching and sedimentological features of fluvial deposits in the Toruń Basin (Poland).

Geol. Quart., Vol. 57 no. 1, S. 31-44