Kontakt

Wydział Nauk o Ziemi UMK

Katedra Geomatyki i Kartografii
ul. Lwowska 1
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 25 63