Współpraca z zagranicą

The University of Cagliari, Corsica,  Italy: ochrona zasobów wód podziemnych

http://www.unica.it/

Aarhus University, Denmark: geologia glacjalna, geologia czwartorzędu

http://www.au.dk/