Działalność naukowa

Katedra realizuje dwa kierunki badań: 
  • geologia Niżu Polskiego
  • hydrogeologia Niżu Polskiego

 

Projekty badawcze:

Projekt badawczy - grant NCN nr 2011/01/N/ST/10/05880MNiSW pt. Geneza rzeźby glacjalnej i dynamika ostatniego lądolodu skandynawskiego na obszarze Garbu Lubawskiego

2012-2014

kierownik i gł. wykonawca: mgr K. Tylmann

 

Projekt badawczy MNiSW nr N N525 461336 pt. Pochodzenie anomalii hydrogeochemicznych w wodach podziemnych polskiego wybrzeża Bałtyku w świetle wyników badań izotopowych, hydrochemicznych, geofizycznych i oznaczeń gazów szlachetnych;

2009-2012

kierownik i gł. wykonawca: dr inż. A. Krawiec

 

Projekt badawczy  nr N N306 316835, „Rekonstrukcja strumienia lodowego lobu Wisły w stadiale głównym ostatniego zlodowacenia na podstawie świadectw sedymentologicznych i geomorfologicznych w zapisie geoprzestrzennym",

2008–2011

kierownik projektu: prof. dr hab. W. Wysota