Synoptyk Wydziału

 

Regulamin konkursu meteorologicznego „Synoptyk Wydziału”:

 

1.      W konkursie „Synoptyk Wydziału” mogą brać udział osoby pełnoletnie z wyłączeniem organizatorów.

2.      Aby wziąć udział w konkursie należy pobrać i wydrukować „kartę odpowiedzi”. Karta umieszczona jest pod adresem http://geo.umk.pl/synoptyk. Uczestnik może zgłosić w konkursie tylko jedną kartę odpowiedzi. Na karcie odpowiedzi można udzielić tylko jednej odpowiedzi.

3.      Po pobraniu karty odpowiedzi należy wpisać prognozowaną temperaturę powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu (z dokładnością do 0,1oC) jaka będzie w piątek 26 maja 2017 roku o godzinie 1100 i następnie złożyć ją w nieprzekraczalnym terminie do czwartku 25 maja 2017 roku do godziny 1200 w pokoju nr 376 u dra Andrzeja Araźnego z Katedry Meteorologii i Klimatologii UMK (można wsuwać pod drzwi! :).

4.      Uczestnicy muszą być obecni podczas ogłoszenia wyników konkursu, który nastąpi w piątek 26 maja 2017 roku w Audytorium im. Rajmunda Galona, Wydział Nauk o Ziemi, ul, Lwowska 1 w Toruniu (patrz program Dnia Wydziału).

5.      Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony przez jury i otrzyma tytuł synoptyka Wydziału Nauk o Ziemi w roku 2017. Dla zwycięzcy przewidziana jest również bezprzewodowa stacja meteorologiczna.

6.      Jeżeli więcej osób udzieli takiej samej odpowiedzi zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie tzw. („szybkiego strzału”) dodatkowego pytania z dziedziny meteorologii lub klimatologii.

7.      Jeżeli nikt z uczestników konkursu nie określi prawidłowej temperatury powietrza, wówczas zwycięzcą zostanie osoba, która była „najbliżej” prawidłowej odpowiedzi.

 

Karta odpowiedzi w konkursie meteorologicznym „Synoptyk Wydziału”