Baza dydaktyczna

Baza dydaktyczna Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dysponuje nowoczesną bazę badawczą i dydaktyczną zlokalizowaną w budynku przy ulicy Lwowskiej 1 w Toruniu oraz w stacjach terenowych. W oddanym do użytku w 2006 roku nowym gmachu aktualnie mieszczą się dwa wydziały: Nauk o Ziemi oraz Biologii i Ochrony Środowiska. Łączna powierzchnia użytkowa zajmowana przez Wydział Nauk o Ziemi wynosi 5110 m2. W nowym gmachu poszczególne zakłady i pracownie otrzymały nowoczesne i dobrze wyposażone sale: wykładowe, seminaryjne, pomieszczenia laboratoryjne. Pracownicy i studenci wykorzystują sprzęt zgromadzony w laboratoriach i pracowniach specjalistycznych, korzystają z wyposażenia sal wykładowych i laboratoryjnych oraz z zasobów archiwalnych i zbiorów (np. aparatura laboratoryjna, przyrządy pomiarowe, okazy skał, skamieniałości, minerały, roczniki statystyczne, roczniki i atlasy miast, plany miast i inne materiały statystyczne) poszczególnych zakładów i pracowni. Pracownicy naukowi w większości zajmują jednoosobowe pokoje wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu. Nowoczesna baza lokalowa zdecydowanie poprawiła warunki pracy naukowej oraz usprawniła realizację procesu dydaktycznego.

Ponadto Wydział Nauk o Ziemi UMK dysponuje następującymi stacjami terenowymi:

  • Stacja Polarna UMK na Spitsbergenie,
  • Stacja Limnologiczna w Bachotku (Pojezierze Brodnickie),
  • Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (ZMŚP) w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie),

oraz

  • Obserwatorium Meteorologiczne w Toruniu,
  • sieć stacji pomiarowych na terenie miasta Torunia.

Stacje terenowe oraz Obserwatorium Meteorologiczne są wykorzystywane w procesie dydaktycznym: realizacja ćwiczeń terenowych i prac licencjackich i magisterskich.

Dla niepełnosprawnych wydzielono  miejsca postojowe na parkingu, jest podjazd do budynku oraz windy, urządzono także 3 toalety dla osób niepełnosprawnych.


1.      Wykaz pomieszczeń dydaktycznych

L.p.

Wyszczególnienie

Ilość*

1.

Sale wykładowe

4

2.

Sale seminaryjne

5

3.

Sale ćwiczeniowe

16

4.

Sale laboratoryjne

10

5.

Pracownie specjalistyczne

5

6.

Pracownie komputerowe

2

7.

Sale sportowe – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMK

3

8.

Pomieszczenia biblioteczne – Biblioteka

5

9.

Pomieszczenia dla administracji – Zespół Administracyjno-Gospodarczy

5

9.1.

Dziekanat

7

9.2.

Inne – magazyn, warsztat

4

10.

Pokoje pracowników (nauczycieli akademickich)

66

11.

Inne – zespół mapiarni, magazyn na próby wiertnicze, magazyn ogólny, kiosk klimatologiczny na dachu

6

*stan na dzień 1.01.2014 r.


2.      Wykaz sprzętu audiowizualnego, komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sportowego.

L.p.

Wyszczególnienie

Ilość*

1.

Komputery

118

2.

Projektory LCD

16

3.

Kserokopiarki

6

4.

Ploter wielkoformatowy

1

5.

Skaner wielkoformatowy

1

*stan na dzień 1.01.2014 r.


3.      Dostęp do Internetu

W budynku Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu zapewniony jest dostęp do Internetu w postaci sieci LAN 100Mb i sieci bezprzewodowej EDUROAM. Ta druga usługa gwarantuje swobodny dostęp do sieci dla każdego studenta, doktoranta, pracownika czy gościa UMK (wystarczy tylko odpowiednio skonfigurować komputer).


4.      Zbiory kartograficzne

Wydział Nauk o Ziemi posiada również własne zbiory kartograficzne w postaci map, atlasów oraz planów. W zasobach pracowni znajduje się około 30 000 map arkuszowych, 500 atlasów oraz 1 500 map turystycznych, w tym planów miast. Na mapy arkuszowe składają się mapy topograficzne oraz mapy tematyczne. Zbiory pracowni zawierają mapy z początku XX w. oraz mapy współczesne. Tematyka map obejmuje mapy topograficzne, geologiczne, hydrograficzne, glebowe, administracyjne, geomorfologiczne z obszaru Polski, Europy a także z innych regionów świata głównie obszarów Arktyki i Antarktyki. Posiada liczne mapy i plany obszarów miejskich Polski i świata. Pracownia map posiada pomieszczenie z 16 stanowiskami do pracy z mapami, w tym podświetlany stół.