Sylabusy przedmiotów

Sylabusy przedmiotów realizowanych na Wydziale Nauk o Ziemi w ramach wszystkich kierunków kształcenia – geografii, geoinformacji środowiskowej, turystyki i rekreacji, studiów miejskich oraz nauczania przyrody dostępne są bez logowania na stronie USOSweb UMK w Toruniu.