Geografia (II stopień)

 

Efekty kształcenia pobierz
   
Matryca efektów kształcenia  
Geografia – spec. geografia fizyczna pobierz
Geografia – spec. geografia społeczno-ekonomiczna pobierz

 

Rok akademicki 2017/2018

 

Program studiów

   
Geografia pobierz  

 

Plan studiów

   
Geografia 1 rok  2 rok

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Program studiów

   
Geografia pobierz  
Geografia – spec. geografia fizyczna* pobierz  
Geografia – spec. geografia społeczno-ekonomiczna* pobierz  
Geografia – spec. nauczanie geografii* pobierz  

 

Plan studiów

   
Geografia 1 rok  2 rok
Geografia – spec. geografia fizyczna* 1 rok   2 rok
Geografia – spec. geografia społeczno-ekonomiczna* 1 rok   2 rok
Geografia – spec. nauczanie geografii* 1 rok   2 rok

* – specjalność zostanie uruchomiona przy odpowiedniej liczbie studentów

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Program studiów

   
Geografia – spec. geografia fizyczna pobierz  
Geografia – spec. geografia społeczno-ekonomiczna pobierz  
Geografia – spec. nauczanie geografii pobierz  

 

Plan studiów

   
Geografia – spec. geografia fizyczna 1 rok   2 rok
Geografia – spec. geografia społeczno-ekonomiczna 1 rok   2 rok
Geografia – spec. nauczanie geografii 1 rok   2 rok

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Program studiów

   
Geografia – spec. geografia fizyczna pobierz  
Geografia – spec. geografia społeczno-ekonomiczna pobierz  
Geografia – spec. nauczanie geografii pobierz  

 

Plan studiów

   
Geografia – spec. geografia fizyczna 1 rok   2 rok
Geografia – spec. geografia społeczno-ekonomiczna 1 rok   2 rok
Geografia – spec. nauczanie geografii 1 rok   2 rok

 


DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ GEOGRAFIĘ?

Geografia to pasjonująca i obejmująca wielki obszar badawczy dziedzina wiedzy. Łączy ona zagadnienia przyrodnicze (geografia fizyczna) i społeczne (geografia społeczno-ekonomiczna). Zajmuje się nie tylko analizą rozmieszczenia obiektów czy zjawisk na Ziemi, ale także badaniem przyczyn takiego stanu rzeczy oraz wpływu człowieka na nie. W ostatnich latach widać rosnącą popularność geografii jako atrakcyjnego kierunku studiów.

W ramach kierunku geografia, po pierwszym semestrze nauki wybiera się specjalność: geografia fizyczna lub geografia społeczno-ekonomiczna. Równocześnie, wybierając specjalność nauczanie geografii można uzyskać uprawnienia do nauczania geografii w szkole ponadgimnazjalnej.

 

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ GEOGRAFIĘ NA UMK?

 • kierunek z bogatymi tradycjami na toruńskim uniwersytecie,
 • bardzo urozmaicony program studiów i urynkowione efekty kształcenia,
 • możliwość działania w ramach różnych kół naukowych,
 • liczne wyjazdy terenowe w ramach ćwiczeń terenowych,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • do dyspozycji studentów są zbiory biblioteki uniwersyteckiej, pracownia komputerowa oraz dostęp do internetu,
 • kierunek posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

CO PO STUDIACH?

Absolwent geografii ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach doktoranckich. Ukończenie geografii na UMK daje rozległe możliwości znalezienia ciekawej pracy lub łatwego przystosowania się do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy.

Absolwenci geografii są chętnie zatrudniani m.in. jako:

 • eksperci i specjaliści w administracji państwowej i samorządowej,
 • eksperci w ośrodkach badawczych, urzędach statystycznych,
 • konsultanci planów zagospodarowania przestrzennego,
 • doradcy w dziedzinie gospodarki, ochrony środowiska,
 • pracownicy w ośrodkach europejskich zajmujących się ochroną środowiska czy geografią ekonomiczną.

Dodatkowo po specjalności Nauczanie geografii absolwent ma możliwość podjęcia pracy w szkołach ponadgimnazjalnych lub innych placówkach szkolno-wychowawczych.