Technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem (I stopien studia inżynierskie, kierunek międzywydziałowy)

 
Efekty kształcenia pobierz    
       
Matryca efektów kształcenia pobierz    

 

Rok akademicki 2017/2018

 

Program studiów pobierz    
       
Plan studiów 1 rok 2 rok 3 rok
 

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Program studiów pobierz    
       
Plan studiów 1 rok 2 rok 3 rok

 

 


 

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM?

Studia na kierunku technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem zapewniają studentom zdobycie wiedzy z obszaru nauk przyrodniczych, poznanie zasad analizy i zarządzania środowiskiem.


DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM NA UMK?

Kierunek technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem oferuje studentom studia łączące wiedzę z zakresu trzech obszarów kształcenia, a ponadto chemii ogólnej, analitycznej, fizycznej, nieorganicznej, organicznej oraz przedmiotów specjalistycznych związanych z wiedzą o przetwarzaniu surowców i wytwarzaniu półwyrobów i wyrobów, a także metod ich wytwarzania oraz technologiami ich wykorzystania i utylizacji po zakończonym okresie użytkowania. Studia na kierunku technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem zapewniają studentom zdobycie wiedzy z obszaru nauk przyrodniczych, poznanie zasad analizy i zarządzania środowiskiem. Duża ilość zajęć laboratoryjnych oraz odbycie semestralnych praktyk zawodowych gwarantuje zdobycie praktycznych umiejętności wysoko cenionych na rynku pracy.

 

CO PO STUDIACH?

Absolwent kierunku technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem UMK ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku chemii II stopnia. Posiada tytuł zawodowy inżyniera. Jest wykształcony w trzech obszarach kształcenia, posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania środowiska, jego analizy oraz metod, technik i technologii prowadzących do jak najmniejszej eksploatacji i dewastacji środowiska naturalnego. Zna techniki zachowawcze. Posiada podstawowe informacje, dotyczące aspektów inżynierskich. Jest osobą kompetentną do prawidłowego sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko. Osiągnięte efekty kształcenia, semestralna praktyka zawodowa oraz unikalne trójobszarowe umiejscowienie kierunku w zakresie kształcenia, dają ogromną szansę na rynku pracy oraz niezwykłe doświadczenie wynikające z dużej liczby zajęć praktycznych.