Studia miejskie (I stopień)

 

Efekty kształcenia od roku akad. 2013/2014 pobierz  
Efekty kształcenia od roku akad. 2016/2017 pobierz  
     
Matryca efektów kształcenia pobierz  

 

 

Rok akademicki 2017/2018

Program studiów      pobierz    
Plan studiów  1 rok   2 rok    3 rok 
 

 

Rok akademicki 2016/2017

Program studiów      pobierz    
Plan studiów  1 rok   2 rok    3 rok 

 

Rok akademicki 2015/2016

Program studiów      pobierz    
Plan studiów  1 rok   2 rok    3 rok 

 

Rok akademicki 2014/2015

Program studiów      pobierz    
Plan studiów  1 rok   2 rok    3 rok 

 

Rok akademicki 2013/2014

Program studiów      pobierz

 

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ STUDIA MIEJSKIE?

Studia miejskie to pasjonująca i obejmująca wielki obszar badawczy nowoczesna dziedzina wiedzy i umiejętności z zakresu badań miast i stosowania praktycznych rozwiązań w celu optymalizowania ich rozwoju. Studia pozwalają na zdobycie wykształcenia, na które składają się elementy nauk przyrodniczych i nauk o Ziemi, ekonomii i zarządzania, prawa i administracji, urbanistyki i architektury oraz GIS. Studia miejskie w praktyczny sposób pozwalają na zdobycie wiedzy o aspektach funkcjonowania i rozwoju miast oraz regionów miejskich w różnych skalach uwzględniając zintegrowany i zrównoważony rozwój tych ekosystemów oraz ich społeczno-gospodarcze i przestrzenne uwarunkowania rozwoju.

 

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ STUDIA MIEJSKIE NA UMK?

 • jedyne tego typu studia w kraju,
 • unikatowa, nowoczesna i innowacyjna oferta edukacyjna, posiadająca ciekawy i zróżnicowany program studiów oraz urynkowione efekty kształcenia,
 • uzyskasz liczący się na rynku dyplom prestiżowej uczelni państwowej,
 • możliwość działania w ramach różnych kół naukowych,
 • zdobywasz wiedzę pod okiem nie tylko kadry naukowej, ale i specjalistów praktyków,
 • liczne wyjazdy terenowe w ramach ćwiczeń terenowych oraz praktyki zawodowe,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • doskonałe warunki lokalowe, nowoczesne pracownie komputerowe i sale dydaktyczne,
 • świetnie wyposażona Biblioteka Główna UMK,
 • w przerwach od nauki możliwość poznania niezwykłych miejsc i ludzi, którzy razem tworzą legendarny klimat Torunia.

 

CO PO STUDIACH?

Ukończenie studiów miejskich na UMK otwiera przed absolwentem rozległe możliwości znalezienia ciekawej pracy w kraju i za granicą. Absolwent studiów miejskich ma także możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).

Absolwenci studiów miejskich są chętnie zatrudniani w:

 • instytucjach administracji publicznej, jednostkach samorządowych urzędów gmin, powiatów,
 • biurach i agencjach turystycznych,
 • biurach konsultingowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • agencjach rozwoju regionalnego,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym,
 • spółkach i zakładach komunalnych,
 • instytucjach kultury,
 • własnych firmach zajmujących się doradztwem w zakresie: tworzenia programów strategii rozwoju lokalnego i regionalnego oraz projektów dotyczących tworzenia inicjatyw obywatelskich.