Geografia (I stopień)

 

Efekty kształcenia pobierz    
       
Matryca efektów kształcenia      
Geografia pobierz    
Geografia – spec. geografia turystyczna pobierz    

 

Rok akademicki 2017/2018

 

Program studiów

     
Geografia      pobierz    

 

Plan studiów

     
Geografia  1 rok   2 rok   3 rok
 

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Program studiów

     
Geografia      pobierz    

 

Plan studiów

     
Geografia  1 rok   2 rok   3 rok

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Program studiów

     
Geografia      pobierz    
Geografia – spec. geografia turystyczna pobierz    

 

Plan studiów

     
Geografia  1 rok   2 rok   3 rok
Geografia – spec. geografia turystyczna         3 rok 

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Program studiów

     
Geografia      pobierz    
Geografia – spec. geografia turystyczna pobierz    
Geografia – spec. nauczanie przyrody pobierz    

 

Plan studiów

     
Geografia  1 rok   2 rok    3 rok 
Geografia – spec. geografia turystyczna    2 rok    3 rok 
Geografia – spec. nauczanie przyrody        3 rok 

 


 

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ GEOGRAFIĘ?

Geografia to pasjonująca i obejmująca wielki obszar badawczy dyscyplina wiedzy. Łączy ona zagadnienia przyrodnicze (geografia fizyczna) i społeczne (geografia społeczno-ekonomiczna). Zajmuje się nie tylko analizą rozmieszczenia obiektów czy zjawisk na Ziemi, ale także badaniem przyczyn takiego stanu rzeczy oraz wpływu człowieka na nie. W ostatnich latach widać rosnącą popularność geografii jako atrakcyjnego kierunku studiów.

 

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ GEOGRAFIĘ NA UMK?

 • kierunek z bogatymi tradycjami na toruńskim uniwersytecie,
 • bardzo urozmaicony program studiów i urynkowione efekty kształcenia,
 • możliwość działania w ramach różnych kół naukowych,
 • liczne wyjazdy terenowe w ramach ćwiczeń terenowych,
 • możliwość odbycia praktyk u przyszłych pracodawców w sferze geografii,
 • możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • do dyspozycji studentów są zbiory biblioteki uniwersyteckiej, pracownia komputerowa oraz dostęp do internetu,
 • kierunek posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

CO PO STUDIACH?

Absolwent geografii ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Ukończenie geografii na UMK daje rozległe możliwości znalezienia ciekawej pracy lub łatwego przystosowania się do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy.

Absolwenci geografii są chętnie zatrudniani m.in. jako:

 • eksperci i specjaliści w administracji państwowej i samorządowej,
 • eksperci w ośrodkach badawczych, urzędach statystycznych,
 • konsultanci planów zagospodarowania przestrzennego,
 • doradcy w dziedzinie gospodarki, ochrony środowiska,
 • pracownicy w ośrodkach europejskich zajmujących się ochroną środowiska czy geografią ekonomiczną.