Geoinformacja środowiskowa (II stopień)

 

Efekty kształcenia pobierz

 

 

Rok akademicki 2016/2017

Program studiów pobierz  
Plan studiów 1 rok   2 rok

 

Rok akademicki 2015/2016

Program studiów pobierz  
Plan studiów 1 rok   2 rok

 

Rok akademicki 2014/2015

Program studiów pobierz  
Plan studiów 1 rok   2 rok

 


 

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ GEOINFORMACJĘ ŚRODOWISKOWĄ?

Geoinformacja środowiskowa w formule proponowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu to pionierskie w skali kraju, interdyscyplinarne połączenie wiedzy geograficznej, geodezyjno-kartograficznej oraz informatycznej w celu wykształcenia wysokiej klasy specjalistów, którzy będą przygotowani do kompleksowej analizy stanu i zasobów środowiska geograficznego oraz zarządzania informacją o jego poszczególnych komponentach nowoczesnymi narzędziami informatycznymi i geomatycznymi.

Po ukończeniu tego nowoczesnego i unikalnego w skali kraju kierunku absolwent dysponuje rozległą wiedzą z zakresu: środowiska geograficznego i jego poszczególnych komponentów, systemów informacji geograficznej i możliwości ich wykorzystania w praktyce, interdyscyplinarnego podejścia do problematyki dotyczącej funkcjonowania środowiska geograficznego oraz unikalnym doświadczeniem łączenia wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami geoinformatycznymi.

 

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ GEOINFORMACJĘ ŚRODOWISKOWĄ NA UMK?

 • kierunek nowoczesny i pionierski w kraju,
 • kierunek praktyczny, którego oczekuje rynek pracy,
 • kierunek doskonale łączący wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi,
 • bardzo urozmaicony program studiów oraz urynkowione efekty kształcenia,
 • kierunek na Wydziale, który posiada pierwszą w Polsce bezzałogową jednostką latającą (UAV) ze wszystkich akademickich ośrodków geograficznych,
 • program studiów uzupełniony praktyki zawodowymi odbywającymi się w największych krajowych firmach sektora geotechnologii,
 • możliwość działania w ramach kilku Kół Naukowych, w tym Sekcji GIS,
 • możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • do dyspozycji studentów są zbiory biblioteki uniwersyteckiej, nowoczesne pracownie komputerowe oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu.

 

CO PO STUDIACH?

Absolwent geoinformacji środowiskowej ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach III-go stopnia (doktoranckich) oraz studiach podyplomowych. Ukończenie kierunku na UMK daje nieograniczone możliwości znalezienia ciekawej pracy, założenia własnej działalności gospodarczej lub łatwego przystosowania się do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy.

Absolwenci geoinformacji środowiskowej będą chętnie zatrudniani m.in. jako:

 • eksperci i specjaliści w administracji państwowej i samorządowej,
 • eksperci w ośrodkach badawczych czy urzędach,
 • konsultanci dotyczący działań w przestrzeni geograficznej zatrudniani w instytucjach związanych z ochroną przyrody,
 • doradcy w dziedzinie gospodarki, geoinformacji, ochrony środowiska czy przestrzeni geograficznej,
 • pracownicy w ośrodkach europejskich zajmujących się sprawami środowiska geograficznego, jego ochroną i kształtowaniem, a także jego monitorowaniem.