Geografia (II stopień)

 

Efekty kształcenia pobierz

 

Rok akademicki 2016/2017

Program studiów

 

 

geografia

pobierz

 

Plan studiów

 

 

geografia

1 rok  

2 rok

 


DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ GEOGRAFIĘ?

Geografia to pasjonująca i obejmująca wielki obszar badawczy dziedzina wiedzy. Łączy ona zagadnienia przyrodnicze (geografia fizyczna) i społeczne (geografia społeczno-ekonomiczna). Zajmuje się nie tylko analizą rozmieszczenia obiektów czy zjawisk na Ziemi, ale także badaniem przyczyn takiego stanu rzeczy oraz wpływu człowieka na nie. W ostatnich latach widać rosnącą popularność geografii jako atrakcyjnego kierunku studiów.

W ramach kierunku geografia, po pierwszym semestrze nauki wybiera się specjalność: geografia fizyczna lub geografia społeczno-ekonomiczna. 

 

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ GEOGRAFIĘ NA UMK?

 • kierunek z bogatymi tradycjami na toruńskim uniwersytecie,
 • bardzo urozmaicony program studiów i urynkowione efekty kształcenia,
 • możliwość działania w ramach różnych kół naukowych,
 • liczne wyjazdy terenowe w ramach ćwiczeń terenowych,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • do dyspozycji studentów są zbiory biblioteki uniwersyteckiej, pracownia komputerowa oraz dostęp do internetu,
 • kierunek posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

CO PO STUDIACH?

Absolwent geografii ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach doktoranckich. Ukończenie geografii na UMK daje rozległe możliwości znalezienia ciekawej pracy lub łatwego przystosowania się do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy.

Absolwenci geografii są chętnie zatrudniani m.in. jako:

 • eksperci i specjaliści w administracji państwowej i samorządowej,
 • eksperci w ośrodkach badawczych, urzędach statystycznych,
 • konsultanci planów zagospodarowania przestrzennego,
 • doradcy w dziedzinie gospodarki, ochrony środowiska,
 • pracownicy w ośrodkach europejskich zajmujących się ochroną środowiska czy geografią ekonomiczną.

Dodatkowo po specjalności Nauczanie geografii absolwent ma możliwość podjęcia pracy w szkołach ponadgimnazjalnych lub innych placówkach szkolno-wychowawczych.