Turystyka i rekreacja (I stopień)

 

Efekty kształcenia pobierz  

 

Rok akademicki 2016/2017

Program studiów pobierz    
Plan studiów 1 rok   2 rok    3 rok 

 


 

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ TURYSTYKĘ I REKREACJĘ?

Turystyka i rekreacja to studia dla osób dynamicznych, otwartych, pełnych pomysłów i ciekawych świata. Turystyka to prężnie rozwijający się sektor gospodarki, dlatego też dobre przygotowanie da wiele możliwości zdobycia interesującej pracy o dużych perspektywach, jak również pozwoli na samorealizowanie się w różnych formach działalności.

 

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ TURYSTYKĘ I REKREACJĘ NA UMK?

  • bogata oferta dydaktyczna, która obejmuje takie dziedziny, jak: nauki przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne, prawne oraz nauki o zdrowiu i kulturze fizycznej, a także przedmioty kształcenia ogólnego, jak: język obcy czy podstawy informatyki,
  • program studiów uzupełniony praktykami zawodowymi,
  • możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
  • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
  • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
  • możliwość rozwinięcia praktycznych umiejętności pozwalających na aktywną działalność zawodową w sferze turystyki i rekreacji,
  • do dyspozycji studentów są bogate zbiory biblioteki uniwersyteckiej, nowoczesne pracownie komputerowe oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu.

 

CO PO STUDIACH?

Absolwent turystyki i rekreacji to osoba kreatywna i komunikatywna, wykształcona z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i technologii teleinformatycznych oraz atrakcyjnych form dydaktycznych, posiadająca umiejętność współpracy w zróżnicowanych kulturowo środowiskach. Dzięki temu uzyskuje szerokie perspektywy zawodowe w przedsiębiorstwach turystycznych: w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, klubach sportowych, ośrodkach rekreacyjnych, centrach odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach i innych oraz własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.