Rekrutacja - wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+

 

Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi Wydział Nauk o Ziemi podpisał umowy o współpracy w ramach Erasmusa+, przewidujące wymianę studentów. Lista umów zawartych przez UMK.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

Na wyjazdy na studia mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:

·         są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia (dziennych, wieczorowych i zaocznych),

·         w momencie wyjazdu będą studentami co najmniej II roku studiów I stopnia,

·         nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd.

Ponadto kandydaci do wyjazdu powinni:

·         dobrze znać język angielski lub język, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej.

Szczegółowe zasady bieżącej rekrutacji na Wydziale Nauk o Ziemi:

 

Rekrutacja studentów WNoZi na wyjazdy w ramach wymiany ERASMUS+

w terminie podstawowym w roku akademickim 2017/2018

1.            Rekrutacja trwa od 16 lutego do 13 marca 2017 r.

2.            Wykaz uczelni partnerskich na rok 2017/18 znajduje się tu: Lista umów zawartych przez UMK.

3.            Formularz zgłoszeniowy (dostępny po zalogowaniu do systemu USOS) znajduje się na stronie:

https://www.umk.pl/wspolpraca/forms/se_plus_studia_wniosek/

4.            Formularz należy dostarczyć koordynatorowi wydziałowemu (pokój 155) do dnia 13/03/2017 r. do godziny 23.59

5.            Ogłoszenie wyników 15 marca 2017 r.

6.            Na podstawie protokołów z rekrutacji Biuro Programów Międzynarodowych UMK przeprowadzi procedurę przyznania wyjazdu zakwalifikowanym studentom oraz wyśle nominacje do uczelni partnerskich.

7.            Studenci rezygnujący z wyjazdu po przeprowadzeniu rekrutacji są zobowiązani do wypełnienia ankiety on-line, dostępnej na stronie: https://www.umk.pl/wspolpraca/forms/se_plus_rezygnacja/ .

 

 

Każdy kandydat powinien zapoznać się z wymogami językowymi i innymi warunkami wymiany określonymi w umowie międzyinstytucjonalnej z uczelnią zagraniczną, którą jest zainteresowany. Teksty umów dostępne są tu: Lista umów zawartych przez UMK.

 

Terminy rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Nauk o Ziemi: 

  • termin podstawowy: od 16 lutego do 13 marca 2017 r. W rekrutacji w terminie podstawowym nie mogą brać udziału studenci III roku studiów I stopnia (licencjackich) oraz ostatniego roku studiów magisterskich.
  • dodatkowy termin rekrutacji: od 10 do 24 października 2017 r. - dla studentów, którzy rozpoczną studia II stopnia (magisterskie) lub III stopnia (doktoranckie) w październiku 2015 r. i będą aplikować o wyjazdy w semestrze letnim 2017/2018. Wyjazd na I roku studiów II stopnia nie jest możliwy w semestrze zimowym.

 

Stawki miesięcznych stypendiów na wyjazdy na studia w roku 2016/2017 zostały określone przez Narodową Agencję Programu Erasmus+:

I grupa - 500 EUR/mies.

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

II grupa - 450 EUR/mies.

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

III grupa - 350 EUR/mies.

Bułgaria, Estonia, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

 

Studenci w trudnej sytuacji materialnej (otrzymujący w momencie rekrutacji stypendium socjalne) będa otrzymywali dodatkowo 200 EUR/miesWięcej informacji.

 

Warunkiem formalnym udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line.