Plany zajęć

Rok akademicki 2016/2017 – semestr letni (aktualizacja 22.02.2017)


 Wykłady ogólnouniwersyteckie 

Harmonogram ćwiczeń terenowych WNoZi na semestr letni

Studia stacjonarne, I stopień

 

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Geografia

 

Studia miejskie

X

 

Turystyka i rekreacja

 

Gospodarka przestrzenna

X

X

 

Studia stacjonarne, II stopień

 

Rok 1

Rok 2

Geografia

Geoinformacja środowiskowa

Turystyka i rekreacja

X


Studia niestacjonarne, II stopień

 

Rok 1

Rok 2

Geoinformacja środowiskowa

Dyżury Dziekanatu dla studentów studiów niestacjonarnych

 

Rok akademicki 2016/2017 – semestr zimowy


 Wykłady ogólnouniwersyteckie

Studia stacjonarne, I stopień

 

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Geografia

Studia miejskie

X

Turystyka i rekreacja

Gospodarka przestrzenna

X

X

 

Studia stacjonarne, II stopień

 

Rok 1

Rok 2

Geografia

Geoinformacja środowiskowa

Turystyka i rekreacja

X


Studia niestacjonarne, II stopień

 

Rok 1

Rok 2

Geoinformacja środowiskowa

Dyżury Dziekanatu dla studentów studiów niestacjonarnych