Osiągnięcia Studentów

Nagrody i wyróżnienia studentów naszego wydziału w roku akademickim 2014/15:

 

doktoranci Wydziału: mgr Izabela Jamorska (Katedra Geologii i Hydrogeologii), mgr Iwona Krześlak (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu), mgr Łukasz Mendyk (Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu), mgr Marcin Nowak (Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej) oraz mgr Tomasz Strzyżewski (Katedra Meteorologii i Klimatologii) zostali Laureatami V edycji programu „Krok w przyszłość”,

Kamila Walenciak uzyskała Stypendium Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2014/15.

 
Nagrody i wyróżnienia studentów naszego wydziału w roku akademickim 2013/14:

Andżelika Dzięgiel, absolwentka kierunku geografia (II st.) zdobyła tytuł najlepszego studenta-sportowca UMK w roku akademickim 2012/13.

Anna Nowak zdobyła Nagrodę Ministra Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi w VII Edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja” za pracę magisterską pt. „Uwarunkowania, charakterystyka i perspektywy rozwoju turystyki winiarskiej na Ziemi Lubuskiej” napisaną w Katedrze Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Podgórskiego, prof. UMK.

Marcin Sobiech zdobył I Nagrodę w XXIX Konkursie Prac Magisterskich w Zakresie Geografii; pracę magisterską pt. „Geneza rzeźby glacjalnej i dynamika ostatniego lądolodu w rejonie Górzna” wykonał w Katedrze Geologii i Hydrogeologii pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Wysoty.