Ogłoszenia dla studentów

 


Rok akademicki 2016/2017


 

2017-07-24

W dniach 01-04.08.2017 dziekanat nieczynny

2017-06-14

Nowy termin zajęć terenowych dr Kozłowskiej dla studentów Studiów Miejskich, II rok, przedmiot Turystyka w Miastach 16-17 czerwca 2017 r.

2017-06-06

Opublikowany został HARMONOGRAM egzaminów dyplomowych – wiosna/lato 2017

2017-05-23

Ćwiczenia terenowe, lato 2017

2017-02-22

Zmiana planu dla kierunku Turystyka i rekreacja (2 rok 1 stopień)

2017-02-21

Zmiany planów dla wielu kierunków

2017-02-20

Nowy harmonogram wystąpień na konwersatoriach

2017-02-17

Zmiana planu dla kierunku Gospodarka przestrzenna (1 rok 1 stopień)

2017-02-14

Zmiana planu dla kierunku Geografia (1 rok 2 stopień)

2017-02-08

Zmiana planu dla kierunku Turystyka i rekreacja (2 rok 1 stopień)

2017-02-01

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim

2017-02-01

Nowy plan zajęć na semestr letni

2017-02-01

Pojawił się wstępny harmonogram ćwiczeń terenowych WNoZi na semestr letni

2017-01-23

Studia miejskie:

Rejestracja na seminaria - Lista zagadnień/tematów do prac licencjackich dla studentów III roku

2017-01-23

Geoinformacja środowiskowa:

Rejestracja na seminaria - Lista zagadnień/tematów do prac magisterskich dla studentów I roku, 2 stopnia

2016-09-28

Nastąpiły niewielkie korekty planów zajęć

2016-09-19

Geografia (II stopień)

Rejestracja na seminaria (wybór promotora pracy magisterskiej) na rok akademicki 2016/2017

Propozycje tematów prac magisterskich

2016-09-19

Geografia (I stopień)

Rejestracja na seminaria (wybór promotora pracy licencjackiej) na rok akademicki 2016/2017

Propozycje tematów prac licencjackich

2016-09-19

Turystyka i rekreacja (II stopień)

Rejestracja na seminaria (wybór promotora pracy magisterskiej) na rok akademicki 2016/2017

Propozycje tematów prac magisterskich

2016-09-19

Turystyka i rekreacja (I stopień)

Rejestracja na seminaria (wybór promotora pracy licencjackiej) na rok akademicki 2016/2017

Propozycje tematów prac licencjackich

2016-09-01

Geografia, Gospodarka przestrzenna, Studia miejskie, Turystyka i rekreacja, Geoinformacja środowiskowa

Rejestracja na przedmioty na rok akademicki 2016/2017 (semestr zimowy)

 

Konwersatoria geograficzne 2016/17

pobierz

Wykaz opiekunów      
Regulamin opiekuna

pobierz
pobierz