• Rekrutacja

  Rekrutacja

 • Informator

  Informator

 • Rodzaje studiów - Sprawdź naszą ofertę.

  Rodzaje studiów - Sprawdź naszą ofertę.

 • Jednostki naukowe

  Jednostki naukowe

Witamy na stronie Wydziału Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą dydaktyczną i dołączenia do zadowolonych
studentów i absolwentów naszego Wydziału.

Oferujemy nowoczesne kierunki studiów, profesjonalną kadrę dydaktyczną,
przyjazną atmosferą i mnóstwo atrakcji.

U nas nie tracisz czasu, z nami nie ma czasu na nudę.

 

Sprawdź naszą ofertę! 


 

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu pt. „Geokompetencje – człowiek, środowisko, gospodarka, rozwój”

SZANOWNE STUDENTKI I SZANOWNI STUDENCI!

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi wraz z Zespołem Zarządzającym w dniu 18 października 2016 r. serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące projektu pt. „Geokompetencje – człowiek, środowisko, gospodarka, rozwój” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z NCBiR, w ramach Osi III, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się o godz. 13.00 w sali 201.

Zaproszenie skierowane jest do studentów ostatniego roku I stopnia studiów stacjonarnych (kierunki: geografia, studia miejskie, turystyka i rekreacja) oraz studentów ostatniego roku II stopnia studiów stacjonarnych (kierunki: geografia i geoinformacja środowiskowa) Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W trakcie spotkania zostaną omówione:
•    główne założenia projektu,
•    korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie,
•    warunki uczestnictwa w projekcie,
•    oraz niezbędne wskazówki i rady przy wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych (rekrutacyjnych).

Bliższe informacje oraz relacje z przebiegu I edycji projektu znajdują się na stronie: http://geokompetencje.umk.pl/csgr/

Uroczysta immatrykulacja - 4 października 2016

We wtorek 04 października 2016 r. odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów Wydziału Nauk o Ziemi. W uroczystościach, oprócz studentów pierwszego roku udział wzięli zaproszeni goście, pracownicy, emeryci oraz słuchacze starszych roczników. Wykład inauguracyjny pt. ,,SPITSBERGEN - POLSKIE BADANIA I EKSPLORACJE "  wygłosił Prof. dr. hab. Jan Szupryczyński.

List intencyjny w sprawie parku petrograficznego

 

Dnia 28 września 2016r. pomiędzy  Fundacją "Ocalony Świat" reprezentowaną przez prezesa Tomasza Curyło oraz Wydziałem Nauk o Ziemi UMK w Toruniu reprezentowanym przez Dziekana dr. hab. Marka Kejnę, prof. UMK oraz dr. hab. inż. Arkadiusza Krawca podpisany został list intencyjny dotyczący współpracy w celu realizacji parku petrograficznego oraz przedsięwzięć towarzyszących (m.in. warsztatów dla studentów, zajęć terenowych). Osobą odpowiedzialną za prowadzenie współpracy ze strony WNoZi jest dr inż. Krzysztof Rogatka.

Prelekcje i warsztaty o zanieczyszczeniu powietrza

W dniach 27-28 września odbyły się na Wydziale Nauk o Ziemi prelekcje i warsztaty pod hasłem – „Co „fruwa” w powietrzu, czyli o zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego inaczej”, w ramach realizacji „Edukacyjno-aplikacyjnego programu upowszechniania wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, jego skutków, monitorowania i sposobów badań”. Program organizowany był przez zespół pracowników Pracowni Sedymentologii i Paleoekologii, Katedry Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu Wydziału Nauk o Ziemi UMK i dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W imprezie uczestniczyło łącznie około 150 uczniów z liceów toruńskich. Prelekcje i warsztaty obejmowały szeroki wachlarz zagadnień związanych z naturalnymi i antropogenicznymi zanieczyszczeniami powietrza atmosferycznego, w tym m.in. technikami ich monitorowania w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne (IT).

Pierwsza Rada Wydziału nowej kadencji 2016-2020

22 września odbyła się pierwsza Rada Wydziału nowej kadencji 2016-2020. W programie RW znalazły się między innymi: przygotowania do nowego roku akademickiego, sprawy rekrutacyjne i wybory najlepszego absolwenta i studenta Wydziału Nauk o Ziemi w roku akademickim 2015/16.

Strona 1 z 44