• Rekrutacja

  Rekrutacja

 • Informator

  Informator

 • Rodzaje studiów - Sprawdź naszą ofertę.

  Rodzaje studiów - Sprawdź naszą ofertę.

 • Jednostki naukowe

  Jednostki naukowe

Witamy na stronie Wydziału Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Ruszyła rekrutacja na UMK!
 

Rekrutacja - do połowy września trwa rekrutacja (2 nabór) na studia na naszym wydziale. Niektóre kierunki już mają zapełnione limity więc warto się śpieszyć ze składaniem dokumentów! Każdy znajdzie coś dla siebie

 


 

Nagroda dla dr. Włodzimierza Juśkiewicza

Dr Włodzimierz Juśkiewicz został wyróżniony Nagrodą Prezesa Rady Ministrów 2017 r za rozprawę doktorską "Wpływ antropopresji na zróżnicowanie osadów dennych jeziora Gopła” oraz opracowanie wzoru użytkowego PL67951 pt. Sonda do poboru osadów i płynów". Dr W. Juśkiewicz jest pracownikiem Katedry Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu – Pracownia Sedymentologii i Paleoekologii. Na podstawie badań osadów dennych (w tym celu zaprojektował i wykonał oryginalną sondę do poboru osadów) dr W. Juśkiewicz określił wpływ antropopresji na stan zanieczyszczenia jeziora Gopło w postaci metali ciężkich oraz zanieczyszczeń organicznych na przestrzeni ostatnich 120-130 lat. Praca stanowi syntetyczne ujęcie relacji w układzie „źródło zanieczyszczeń – droga migracji – miejsce depozycji”. Przeprowadzone badania jeziora Gopło wykazały związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy źródłami zanieczyszczeń jakie występują w zlewni badanego obiektu, a skutkami ich oddziaływania w postaci zdeponowanych osadów dennych. Rozprawa doktorska W. Juśkiewicza uzyskała wyróżnienie nadane przez Radę Wydziału Nauk o Ziemi UMK. Na zdjęciu W. Juśkiewicz odbiera gratulacje od dziekana Marka Kejny po wyróżniającej obronie doktoratu.

Nabór wniosków o stypendia

Już 1 sierpnia 2017 r.  powinien być  uruchomiony generator przyjmowania wniosków o przyznanie na rok akademicki 2017/18 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia studentom i doktorantom w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Od 5 do 11 września 2017 można składać do dziekanatu (p.113) podpisane wydruki wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Wzory wniosków, wskazówki dotyczące ich wypełniania oraz obowiązująca w UMK procedura dostępne są na stronie.

Przerwa wakacyjna

W dniach 01-04.08.2017 dziekanat będzie nieczynny dla studentów.

Nasz student stypendystą Santander Universidades

 Student naszego wydziału z kierunku studia miejskie, Pan Leszek Dąbrowski (III rok) otrzymał stypendium Santander Universidades, które zostało przyznane dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia w pracy na rzecz społeczności uniwersyteckiej, we współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz szczególne osiągnięcia naukowe. Stypendia Santander Universidades przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z rozwojem naukowym studentów i doktorantów w szczególności udziałem w konferencjach naukowych, wymianą międzynarodową studentów i doktorantów, udziałem w Programach Globalnych Santander Universidades.

 

 

Dzień Sportu i Wellness

21 czerwca w godzinach 9.00-14.00 odbędzie się Dzień Sportu i Wellness na UMK. W Uniwersyteckim Centrum Sportowym, na terenie amfiteatru, będzie można zobaczyć pokazy aikido, judo, zumby oraz odbyć trening z Magdą Foeller. Przewidziano także wykłady o aktywności fizycznej oraz wiele innych atrakcji.

Strona 1 z 58