• Rekrutacja

  Rekrutacja

 • Informator

  Informator

 • Rodzaje studiów - Sprawdź naszą ofertę.

  Rodzaje studiów - Sprawdź naszą ofertę.

 • Jednostki naukowe

  Jednostki naukowe

Witamy na stronie Wydziału Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą dydaktyczną i dołączenia do zadowolonych
studentów i absolwentów naszego Wydziału.

Oferujemy nowoczesne kierunki studiów, profesjonalną kadrę dydaktyczną,
przyjazną atmosferą i mnóstwo atrakcji.

U nas nie tracisz czasu, z nami nie ma czasu na nudę.

 

Sprawdź naszą ofertę! 


 

Życzenia

Doktoranci Wydziału stypendystami V edycji programu „Krok w przyszłość”

Pięcioro doktorantów Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu znalazło się wśród wyróżnionych 51 młodych naukowców w V edycji programu „Krok w przyszłość”. Program ten finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i premiuje młodych doktorantów, których badania mogą znaleźć praktyczne zastosowane promujące województwo kujawsko-pomorskie. Wśród nagrodzonych doktorantów znaleźli się: mgr Izabela Jamorska (Katedra Geologii i Hydrogeologii), mgr Iwona Krześlak (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu), mgr Łukasz Mendyk (Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu), mgr Marcin Nowak (Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej) oraz mgr Tomasz Strzyżewski (Katedra Meteorologii i Klimatologii).

Studentka Wydziału stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Studentka II roku 2 st. geoinformacji środowiskowej, prowadzonej w trybie niestacjonarnym – Pani inż. Kamila Walenciak – została stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2014/15 za wybitne osiągnięcia. Minister Nauk i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia 926 studentom i 89 doktorantom, w tym 25 osobom z UMK w Toruniu.

Wydział Nauk o Ziemi beneficjentem programu Intel Galileo

Wydział Nauk o Ziemi dołączył do grona uczelni biorących udział w programie Intel Galileo. Globalna firma Intel przekazała wydziałowi 10 płyt deweloperskich z procesorem Intel Galileo Gen 2, które umożliwiają proste tworzenie interaktywnych urządzeń i środowisk. Jest to produkt z nowej rodziny płyt deweloperskich, który może być bezpłatnie wykorzystywany przez studentów podczas zajęć. W programie Intel Galileo uczestniczy 1000 uczelni z całego świata, w tym 28 jednostek naukowych z 19 polskich szkół wyższych.

Światowy Dzień Gleby

Uprzejmie informujemy, że 5 grudnia br. przypada Światowy Dzień Gleby (World Soil Day). Dzień ten został ustanowiony w 2002 roku przez Międzynarodową Unię Towarzystw Gleboznawczych (IUSS) w celu upowszechnienia wiedzy o glebie, jej roli w życiu człowieka oraz potrzebie jej ochrony.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 12