• Rekrutacja

  Rekrutacja

 • Informator

  Informator

 • Rodzaje studiów - Sprawdź naszą ofertę.

  Rodzaje studiów - Sprawdź naszą ofertę.

 • Jednostki naukowe

  Jednostki naukowe

Witamy na stronie Wydziału Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą dydaktyczną i dołączenia do zadowolonych
studentów i absolwentów naszego Wydziału.

Oferujemy nowoczesne kierunki studiów, profesjonalną kadrę dydaktyczną,
przyjazną atmosferą i mnóstwo atrakcji.

U nas nie tracisz czasu, z nami nie ma czasu na nudę.

 

Sprawdź naszą ofertę! 


 

XXVI Sympozjum ZMŚP

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXVI Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w dniach 24-26 maja 2017 r.
Sympozjum odbędzie się  w jubileuszu 25-lecia rozpoczęcia badań monitoringowych w ramach programu ZMŚP. Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji jest: Stan i perspektywy środowiska przyrodniczego Polski w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji.
Współorganizatorem konferencji jest Wydział Nauk o Ziemi UMK - Stacja ZMŚP w Koniczynce. Szczegółowy program oraz inne informacje znajdują się na stronie: https://zmsp.umk.pl
 
Rozpoczęcie konferencji nastąpi w dniu 24 maja br. o godz. 10:00 w Hotelu Austeria. Conference&Spa, ul. Bema 32A w Ciechocinku.
 
W imieniu organizatorów
dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

Wykład prof. Viacheslava Shupera (Rosja)

  

W dniu 22 maja 2017 r. na Wydziale Nauk o Ziemi gościliśmy prof. Viacheslava A. Shupera z Rosyjskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Państwowego w Moskwie.
Prof. V. Shuper wygłosił wykład dla studentów i pracowników Wydziału pt. Prospects for the evolution of the territorial organization of Russsia.
Spotkanie zorganizowała i tłumaczyła wystąpienie pani prof. dr hab. Daniela Szymańska z Katedry Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego.

Jubileusz i Konferencja Katedry Meteorologii i Klimatologii UMK

               

W dniach 8-9 maja 2017 r. odbyło się XXVII Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej połączone z obchodami 70-lecia Katedry Meteorologii i Klimatologii UMK w Toruniu, w której uczestniczyło ponad 30 osób. Obrady Seminarium były prowadzone w Hotelu Uniwersyteckim w Toruniu. Seminarium zostało uroczyście otwarte przez dziekana Wydziału Nauk o Ziemi dr hab. Marka Kejnę, prof. UMK. W Sesji Jubileuszowej związanej z 70-rocznicą powstania Katedry, która odbyła się w ramach Seminarium, uczestniczyli m. in. Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, kierownik Zakładu Klimatologii UMK w latach 1978-2000 prof. dr hab. Gabriel Wójcik, kierownicy lub przedstawiciele katedr meteorologicznych i klimatologicznych oraz z nauk pokrewnych z większości ośrodków naukowych z Polski. Tematem obrad sesji naukowych Seminarium tradycyjnie były zagadnienia meteorologiczne i klimatologiczne oraz z dziedzin pokrewnych z zakresu Nauk o Ziemi (m. in. z glacjologii, hydrologii, oceanologii i geomorfologii) z obszarów polarnych wiążących się z problematyką stanu i zmian środowiska naturalnego w dobie globalnego ocieplenia. Podczas wszystkich sesji wygłoszono 18 referatów dotyczących zarówno obszarów arktycznych, jak i antarktycznych. Organizatorami konferencji były Katedra Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi UMK, Polskie Towarzystwo Geofizyczne –Oddział Pomorski oraz Zespół Klimatologii i Kriologii Komitetu Badań Polarnych PAN. Wyrażamy podziękowania za złożone gratulacje i życzenia dalszego rozwoju Katedry Meteorologii i Klimatologii z okazji Jej Jubileuszu.


Przewodniczący i Sekretarz Seminarium
Prof. dr hab. Rajmund Przybylak i dr Andrzej Araźny

Konferencja Miasto kreatywnie

Woonerf, osiedle "smart", plaża miejska, parklet? Które elementy przestrzeni miejskich będą ważne dla pokolenia Y?
Na Wydziale Nauk o Ziemi w dniach 10 - 12 maja 2017 roku ponad 100 studentów, doktorantów, młodych pracowników naukowych wraz z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego oraz reprezentantami przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych będzie poszukiwać przepisu na stworzenie przestrzeni kreatywnych w miastach.
W środę 10 maja uczestnicy prezentować będą wyniki swoich badań nad ideą kreatywności w kontekście miejskim. W czwartek 11 maja rozpoczną się warsztaty urbanistyczne połączone z konkursem, których celem będzie opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w okolicach Placu Rapackiego z uwzględnieniem partycypacji społecznej. W piątek 12 maja odbędą się certyfikowane szkolenia z zastosowania GIS w planowaniu przestrzennym i urbanistyce.
Wydarzenie wpisuje się w ideę poszukiwania kierunku kształtowania wizerunku zespołu staromiejskiego dla generacji Y.
Szczegółowy program na stronach www.miastokreatywnie.umk.pl

 

Staż naukowy w Poleskim Państwowym Uniwersytecie w Pińsku

Sprawozdanie z realizacji stażu naukowego w Poleskim Państwowym Uniwersytecie w Pińsku (Republika Białoruś) 17-11 kwietnia 2017r.

Przygotowanie do stażu naukowego
        Już po raz trzeci odbył się staż naukowy pracowników KGPiT WNoZi w Poleskim Państwowym Uniwersytecie w Pińsku. W ramach stażu w dniach 17-22 kwietnia 2017r., odbyło się oficjalne spotkanie na Wydziale Ekonomii, Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie,. Spotkanie w ramach rozpoczynającej się współpracy zorganizował dr doc. Ivan Doroszkievich - Kierownik Katedry Zarządzania, Marketingu i Prawa. W spotkaniu brali udział pracownicy WE, UR i pracownicy WNoZi, UMK. Uwieńczeniem spotkania była krótka i bardzo interesująca wyprawa po historycznych miejscach Grodna, prowadzona przez biotechnologa, pasjonatę historii, dr doc. Mikola Tarandę. Do zadumy i refleksji nad życiem i pracą Polaków w Grodnie skłoniło nas spotkanie z polskim wybitnym archeologiem i konserwatorem zabytków pracującym w Muzeum Ateizmu i Historii Religii.
        W ramach realizacji stażu odbyliśmy oficjalne spotkania w Poleskim Państwowym Uniwersytecie w Pińsku; z dr doc. Iriną Zboriną - Dziekanem Wydziału Ekonomii, dr doc. Anastasią Vasilchenko - Kierownikiem Katedry Turystyki i Gościnności i ze studentami. Wygłosiliśmy prelekcje dla studentów, odbyliśmy zajęcia terenowe,  spotkanie z lekarzami w Sanatorium Państwowego Poleskiego Uniwersytetu i z kadrą obsługującą obiekty sportowe (boisko pełnowymiarowe, lodowisko, sale do bilardu i tenisa stołowego). W ramach stażu przeprowadzono badania ankietowe wśród studentów Wydziału Zdrowego Stylu Życia. Staż naukowy pilotował dr doc. Aleksander Żurawski dbając o efektywne wykorzystanie naszego czasu i przyjazną atmosferę. Na trasie przejazdu do Pińska odwiedziliśmy: Pałac Sapiehów w Różanej, Pałac Pusłowskich w Kosowie Poleskim i Dworek w Mereczowszczyźnie - miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki. Zajęcia terenowe obejmowały wyjazd do: Pałacu Radziwiłłów linii Nieświeżskiej w Nieświeży i do Mirskiego Zamku.
Uczestniczyliśmy także w Naukowo - Praktycznej Konferencji Międzynarodowej "Stały rozwój ekonomiki: stan, problemy, perspektywy" z prelekcjami:
1. Barbara Szyda "Znaczenie i rozwój funkcji turystycznej w strefach podmiejskich".
2. Dorota Kozłowska "Wybrane obiekty na wsi kultywujące tradycje religii i mniejszości narodowych Podlasia".
3. Mieczysław Kluba "Agroturystyka w rejonie Borów Tucholskich - stan i uwarunkowania".
4. Łukasz Wiśniewski "Endo i egzogeniczne uwarunkowania rozwoju a poziom agroturystyki - studium przestrzenne województwa kujawsko-pomorskiego".
"Fundusze UE jako czynnik rozwoju turystyki w Polsce".
        Rewizyta i chęć odbycia stażu naukowego przedstawicieli Państwowego Uniwersytetu Poleskiego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika zaplanowana jest na przełom maja i czerwca 2017r. Nasi koledzy zainteresowani są m.in. poznaniem władz uczelni, spotkaniem z pracownikami KGPiT, ze studentami, nowo powstającym kierunkiem Wellness & SPA i zajęciami terenowymi.

Strona 1 z 56