• Rekrutacja

  Rekrutacja

 • Informator

  Informator

 • Rodzaje studiów - Sprawdź naszą ofertę.

  Rodzaje studiów - Sprawdź naszą ofertę.

 • Jednostki naukowe

  Jednostki naukowe

Witamy na stronie Wydziału Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Ruszyła rekrutacja na UMK!
 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zaznajomienia się z ofertą naszego wydziału. W tym roku mamy dla Was wyjątkowo szeroką gamę nowoczesnych kierunków. Każdy znajdzie coś dla siebie

 


 

Nasz student stypendystą Santander Universidades

 Student naszego wydziału z kierunku studia miejskie, Pan Leszek Dąbrowski (III rok) otrzymał stypendium Santander Universidades, które zostało przyznane dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia w pracy na rzecz społeczności uniwersyteckiej, we współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz szczególne osiągnięcia naukowe. Stypendia Santander Universidades przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z rozwojem naukowym studentów i doktorantów w szczególności udziałem w konferencjach naukowych, wymianą międzynarodową studentów i doktorantów, udziałem w Programach Globalnych Santander Universidades.

 

 

Dzień Sportu i Wellness

21 czerwca w godzinach 9.00-14.00 odbędzie się Dzień Sportu i Wellness na UMK. W Uniwersyteckim Centrum Sportowym, na terenie amfiteatru, będzie można zobaczyć pokazy aikido, judo, zumby oraz odbyć trening z Magdą Foeller. Przewidziano także wykłady o aktywności fizycznej oraz wiele innych atrakcji.

Badania satysfakcji na UMK

Drugi Wykład im. Profesora Rajmunda Galona

31 maja 2017 roku, w 34 rocznicę otrzymania przez Profesora Rajmunda Galona tytułu doktora honoris causa UMK w Toruniu, odbył się Drugi Wykład im. Profesora Rajmunda Galona pt. Współczesna ewolucja lodowców Svalbardu i jej skutki geomorfologiczne. Wykład wygłosił prof. dr hab. Jacek Jania – pracownik Wydziału Nauk o Ziemi oraz Centrum Studiów Polarnych KNOW Uniwersytetu Śląskiego.

Otwarcie Centrum Badań Polarnych

W dniu 31 maja zostało otwarte Centrum Badań Polarnych na Wydziale Nauk o Ziemi UMK.
Wśród wielu gości byli z nami Prorektor ds. Kształcenia Prof. Beata Przyborowska, Prezydent Torunia Michał Zalewski, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Pani Magdalena Burdziej, Przewodniczący Komitetu Badań Polarnych Prof. Jacek Jania, Zastępca przewodniczącego Polskiego Konsorcjum Polarnego Prof. Leszek Łęczyński oraz Prof. Jan Szypryczyński. Okolicznościowe prezentacje przedstawili Prof. R. Przybylak, Prof. Marek Kejna, Prof. L. Andrzejewski, Prof. Piotr Weckwerth oraz prof. Ireneusz Sobota.
Odsłonięto tablicę Centrum oraz otwartą jego nową siedzibę.
Celem powołania Centrum jest prowadzenie badań naukowych w regionach polarnych (Arktyka i Antarktyka) i obszarach współcześnie zlodowaconych; współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi w zakresie prowadzenia badań naukowych i działań edukacyjnych w regionach polarnych; stworzenie warunków do pozyskiwania interdyscyplinarnych projektów badawczych związanych z regionami polarnymi; promocja wiedzy o regionach polarnych.
Działalność Centrum będzie się odbywać głównie w oparciu o Stację Polarną UMK na Spitsbergenie oraz poprzez wyprawy do innych regionów polarnych i współcześnie zlodowaconych.
Kierownikiem Centrum został wybrany kierownik Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie Ireneusz Sobota.
Szczegółowa fotorelacja umieszczona została na stronie FaceBook wydziału www.facebook.com/wnoziumk (Fot. B. Pawłowski i I. Sobota).

Strona 1 z 57